Reobertura del Centre de Dia d’Onyar per a gent gran i visita de la Consellera de Drets Socials

Setembre 9, 2021

El passat sis de setembre, el Centre de Dia Onyar per a gent gran, equipament públic que gestiona Grup Mutuam a Girona, reobria les seves portes i a més, rebia la visita de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera i del director dels Serveis Territorials a Girona, Raül Morales.

La rebuda la van fer el director general de Grup Mutuam, Francesc Brosa, el director de l’àrea residencial, Anton Molas i la coordinadora del centre, Ita Miquel. Va estar una visita breu, però la consellera va voler destacar la importància dels centres de dia dins la cartera de serveis a la dependència i el fet que la gent gran disposi d’un espai amb serveis de suport i de manteniment per tal de desenvolupar les activitats més quotidianes. Així mateix, es va explicar als convidats que durant el període de tancament, els usuaris no van deixar d’estar atesos, gràcies a la reconversió de la prestació del servei social en el centre a un servei d’atenció a domicili.

Ara ja, tant els professionals com els usuaris, tornen a tenir disponibles tots els espais del centre, sobretot els exteriors, per tal de gaudir de les activitats habituals que es programen diàriament.

Reobertura Centre de Dia Onyar i visita consellera, Reobertura del Centre de Dia d’Onyar per a gent gran i visita de la Consellera de Drets Socials

Deixa un comentari