Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Grup Mutuam

Compromís amb les persones

Des de les primeres passes, el 1905, amb la creació de Mútua Catalana, fins avui, ens ha guiat la vocació de prestar un servei de qualitat a les persones en situació de malaltia i/o dependència del nostre país. Els nostres valors han dibuixat les millors línies estratègiques per arribar a ser l’entitat de referència que som dins l’àmbit social i sociosanitari sense renunciar als principis del mutualisme.

Missió

Som una entitat sense afany de lucre, socialment responsable i vinculada al país

La nostra missió és oferir serveis sanitaris i socials a persones que pateixen malalties cròniques i/o que es troben en situació de dependència, donant també suport a les seves families.

Treballem tant per al sector públic com per al privat, amb qualitat i eficiència.

Visió

Ser un referent de qualitat i eficiència en el sector sociosanitari i d’atenció a la dependència a Catalunya, fomentant la innovació, la recerca i el compromís de totes les persones de Mutuam amb els valors de l’entitat.

Valors

Atendre les persones amb professionalitat, respecte a la seva individualitat, autonomia i dignitat.
Promoure el creixement personal i professional dels treballadors.
Actuar amb responsabilitat social, honestedat i ètica.
Estar integrats en el sector de l’economia social.

La qualitat com a millora contínua, així com el compliment legal, i el dels compromisos acordats amb els clients, amb la participació activa dels professionals

Història

1905
Creació de la Mútua Catalana com a entitat asseguradora sense afany de lucre, sota l’impuls de l’important empresari tèxtil i mecenes Eusebi Güell i Bacigaluppi.

1944
El Montepío Textil de Enfermedades, entitat col·laboradora del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ofereix assistència sanitària i hospitalària als pensionistes del sector tèxtil de tot l’Estat espanyol.

1992
El Montepío Textil inicia una etapa de renovació que comença amb el canvi de nom i que es caracteritza per l’ampliació i diversificació de l’activitat. MUTUAM s’especialitza en l’atenció social i sanitària de les persones grans, sempre en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

1943
La Mútua Catalana es divideix en 3 entitats, una d’elles, el Montepío Textil de Enfermedades.

1985
Amb el traspàs de competències sanitàries a la Generalitat de Catalunya, el Montepío Textil concerta amb l’Institut Català de la Salut i, més tard, amb el Servei Català de la Salut, la prestació d’assistència sanitària primària i especialitzada a determinats col·lectius vinculats al sector tèxtil.

Actualitat
Tot i que la seva capçalera continua sent la mutualitat de previsió social, avui el Grup Mutuam el conforma un conjunt d’empreses referents en serveis sanitaris, socials i mutualistes que treballa tant per al sector públic com per al privat.

1905

Creació de la Mútua Catalana com a entitat asseguradora sense afany de lucre, sota l’impuls de l’important empresari tèxtil i mecenes Eusebi Güell i Bacigaluppi.

1943

La Mútua Catalana es divideix en 3 entitats, una d’elles, el Montepío Textil de Enfermedades.

1944

El Montepío Textil de Enfermedades, entitat col·laboradora del Seguro Obligatorio de Enfermedad, ofereix assistència sanitària i hospitalària als pensionistes del sector tèxtil de tot l’estat espanyol.

1985

Amb el traspàs de competències sanitàries a la Generalitat de Catalunya, el Montepío Textil concerta amb l’Institut Català de la Salut i, més tard, amb el Servei Català de la Salut, la prestació d’assistència sanitària primària i especialitzada a determinats col·lectius vinculats al sector tèxtil.

1992

El Montepío Textil inicia una etapa de renovació que comença amb el canvi de nom i que es caracteritza per l’ampliació i diversificació de l’activitat. MUTUAM s’especialitza en l’atenció social i sanitària de les persones grans, sempre en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Actualitat

Tot i que la seva capçalera continua sent la mutualitat de previsió social, avui el Grup Mutuam el conforma un conjunt d’empreses referents en serveis sanitaris, socials i mutualistes que treballa tant per al sector públic com per al privat.

BLOG