Activitat

Responent al seu compromís amb la transparència, Grup Mutuam publica la Memòria anual, un document que, en un format àgil i entenedor, dona a conèixer entre els seus públics l’activitat que ha desenvolupat durant l’any anterior entorn l’atenció i la cura de les persones grans o dependents i dels malalts crònics.

Portada Memòria Grup Mutuam 2021

Descarregueu-vos l’històric de les memòries del Grup Mutuam