Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Unitat de Valoració Geriàtrica Integral (UVGI)

Un seguiment individualitzat i exhaustiu

La UVGI és un recurs de la xarxa sanitària pública, gestionat per Mutuam, que dona suport especialitzat a pacients geriàtrics de l’atenció primària a Barcelona. Formada per un equip de professionals dels àmbits de la gerontologia, la infermeria geriàtrica, la neuropsicologia i el treball social, atén persones grans a qui, per prevenció, fragilitat o alteracions cognitives, els cal una avaluació global exhaustiva de l’estat de salut.

Sempre en coordinació amb el metge responsable del pacient i en col·laboració amb la família, la UVGI fa una valoració bio-psico-social de la persona en què n’identifica els problemes. A partir d’aquí, elabora un informe amb un programa d’intervencions individualitzat, del qual fa seguiment i revaloracions periòdiques. Qualsevol metge d’atenció primària o metge especialista de la xarxa sanitària pública de Catalunya pot derivar un pacient a la UVGI prèvia sol·licitud.

Principals funcions:

  • Donar suport especialitzat a l’Atenció Primària i col·laborar amb els serveis d’atenció especialitzats i sociosanitaris per tractar les principals síndromes geriàtriques.
  • Mantenir al màxim l’autonomia de les persones grans des d’una perspectiva física, psíquica i social, retardant la institucionalització i evitant l’hospitalització.
  • Prevenir, avaluar i abordar situacions de fragilitat, proposant, quan cal, la re-ubicació de la persona cap a un recurs assistencial més adequat.
  • Col·laborar en la formació dels professionals que hi treballen, així com fomentar la recerca clínica, social i biològica.

Dades de contacte

UVGI Barcelona
Mare de Déu de la Salut, 49-51
08024 Barcelona   –    uvgibcn@mutuam.com

Preguntes freqüents

Persones grans que per prevenció, fragilitat o alteracions cognitives, entre d’altres, necessitin una avaluació global i exhaustiva del seu estat de salut.

Anar al metge de capçalera del familiar i explicar-li la situació. Aquest farà la derivació i sol·licitud pertinent.

Mitjançant entrevistes i exploracions (examen físic i proves tests), diferents professionals sanitaris valoren tots els aspectes de salut del pacient i emeten un informe clínic per al metge de capçalera. Fan seguiment del pacient a mig-llarg termini d’acord amb el programa i amb revisions periòdiques.

BLOG