Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Equips d’Atenció Residencial (EAR)

Sumant per a la millora assistencial

Els EAR (Equips d’Atenció Residencial) són dispositius sanitaris assistencials formats per metges i infermeres experts en geriatria que, coordinats amb els Equips d’Atenció Primària i els professionals sanitaris de les residències, milloren l’atenció a la gent gran fràgil i en règim d’internament residencial.

Els EAR de Mutuam pertanyen al Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i no substitueixen, al contrari, vénen a reforçar els dispositius assistencials sanitaris i socials ja existents.

L’activitat es duu a terme directament a les residències geriàtriques, tant públiques com col·laboradores, concertades o privades, assignades pel CatSalut. Territorialment, estan presents a la ciutat de Barcelona, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental Est i el Baix Llobregat.

Objectius:

  • Millorar l’atenció en salut de les persones que viuen a les residències geriàtriques assignades pel CatSalut
  • Garantir la qualitat i continuïtat del procés assistencial
  • Reorientar de forma apropiada la utilització de serveis especialitzats (urgències hospitalàries, derivacions a consultes externes, proves complementàries, etc.)

Principals funcions:

  • Efectuar valoracions geriàtriques integrals i fer un registre de pacients fràgils
  • Elaborar plans d’atenció individualitzats
  • Prescriure fàrmacs a pacients crònics i aguts
  • Prevenir i fer seguiment de la fragilitat i de possibles desestabilitzacions
  • Oferir suport sanitari a les residències mitjançant la consultoria i la formació  

10 anys d'EAR: la força d'un gran equip

Contacta amb els Equips EAR

Atenció continuada de 8 a 20h, de dilluns a diumenge, tots els dies de l’any
silvia.aviles@mutuam.com

10 ANYS D’EAR

Preguntes freqüents

No totes. L’administració sanitària designa els centres on l’EAR ha de donar suport.
Cada EAR té assignada la població de les residències d’un territori. Així, aquesta decisió no depèn ni dels professionals dels equips d’atenció residencial ni dels professionals dels centres residencials.
Cada EAR dona els números de telèfon de contacte (inclosos els dels professionals) als responsables de cadascuna de les residències de la seva àrea. Només els professionals de la residència els poden contactar.
No. L’EAR és un equip expert en geriatria que dona suport des de la vessant pública sanitària als equips dels centres. Per tant, els professionals treballen plegats per garantir als usuaris de les residències el dret a l’assistència i l’accés al sistema públic en tot el que li calgui.

Depèn de l’acord que es faci entre les institucions proveïdores de serveis d’atenció primària i MUTUAM. Aquesta situació sempre es comunica als responsables de la residència. Els professionals pacten la dinàmica i els mecanismes de coordinació entre ells de les residències que estan dins la seva àrea d’influència.

Fan atenció programada, fent seguiment dels processos crònics complexos, entre d’altres: atenció aguda, atenent la descompensació de les malalties i les urgències; atenció especialitzada intermèdia de geriatria; i atenció pal·liativa, en processos de malaltia crònica avançada i en situació de final de vida.

Sempre que calgui, segons les necessitats de la seva població. Quan es tracta de problemes crònics, l’atenció és programada i pactada amb les residències.

BLOG