Contacta amb nosaltres  
×
Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Equip humà i codi de conducta

Equip humà

La política de Recursos Humans de Grup Mutuam reconeix les persones que hi treballen com l’eix fonamental per al desenvolupament de la seva activitat i està orientada a promoure la seva formació i implicació, així com a proveir unes condicions laborals dignes.

Nombre d’empleats

Gènere

Graus de formació

Plantilla fixa vs temporal

*Dades extretes de la Memòria del Grup Mutuam 2017

Codi de conducta

El Codi de conducta és el document on es recullen els valors, principis i normes que han de regir l’actuació de la nostra entitat en relació amb els seus públics i és d’aplicació a tots i cadascun dels membres de Junta de Govern, òrgans directius, empleats i col·laboradors de la Mutualitat.