Auxiliars d’atenció domiciliària: el suport necessari per continuar a casa

Auxiliar SAD

Els auxiliars d’atenció domiciliària són professionals que treballen ajudant les persones que necessiten assistència per desenvolupar activitats de la vida quotidiana o per tenir cura de la llar. Aquest suport permet a molta gent gran poder continuar vivint a casa seva encara que siguin dependents i necessitin ajut per tal de poder exercir la seva autonomia.

Donar l’esmorzar als usuaris, ajudar-los a dutxar-se i vestir-se, sortir a fer la seva compra o algun encàrrec o preparar els àpats són només alguns exemples de les moltes tasques que un auxiliar pot portar a terme. Tot i que generalment la feina té lloc al domicili de la persona que contracta el servei, també pot ser que es desenvolupi en un hospital o en un centre residencial. En aquests casos és habitual que se sol·liciti al professional del servei que faci companyia a l’usuari durant el dia o la nit, que l’ajudi a aixecar-se del llit, passejos, etc. Les tasques demandades poden ser, doncs, molt diverses. Per això, a Mutuam a Casa, el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Grup Mutuam, acreditat per la Generalitat de Catalunya, es disposa de personal especialitzat que pugui oferir un servei adaptat a les diferents necessitats. A més a més, periòdicament s’ofereixen als treballadors i treballadores formacions relacionades amb algun aspecte concret de la seva feina, com les mobilitzacions, la cuina o l’atenció a persones amb Alzheimer.

Tanmateix, independentment dels coneixements que es requereixin per donar resposta a les sol·licituds concretes dels diferents perfils de persones ateses, els auxiliars d’atenció domiciliària han de tenir en compte que la interacció amb la persona atesa ha de tenir unes característiques especials. Així, la paciència, la capacitat d’escoltar i conversar, l’habilitat per tractar caràcters molt diferents o la facilitat per entendre què vol l’usuari i saber com adaptar-s’hi són atributs fonamentals per atendre persones grans que, al cap i a la fi, obren la porta de casa seva a un desconegut.

Dit això, cal tenir en compte que en tota relació hi ha un procés d’adaptació. Quan un treballador comença amb un nou usuari, comença un procés de coneixement mutu. Hi ha persones que són receptives, però n’hi ha que no, i és l’auxiliar qui ha de guanyar-se la seva confiança. En general, els agrada que s’adaptin al seu ritme i que siguin afectuosos, però sempre respectant la personalitat de cadascú. Quan no estan acostumats a rebre ajuda per a vestir-se o per a la higiene personal, una qüestió que sovint genera reticències és la de la pèrdua de la intimitat. Passat un temps de servei, tots ho agraeixen molt, i les seves famílies, també.

Veient tot això és fàcil arribar a la conclusió que la professió d’auxiliar

Ruth Rodríguez, auxiliar de Mutuam a casa
Ruth Rodríguez, auxiliar de Mutuam a casa

d’atenció domiciliària és molt vocacional i que és difícil que algú a qui no li agradi pugui prestar un servei de qualitat. La selecció de personal i la supervisió per part de l’equip de coordinació de Mutuam a Casa, sempre en contacte amb els usuaris i amb els treballadors, juga un paper fonamental. No s’ha d’oblidar que aquests professionals desenvolupen la seva feina en un entorn íntim, com és el domicili de l’usuari. Per això alhora de seleccionar aquest perfil professional es busquen persones amb habilitats com l’empatia i la capacitat d’adaptació als canvis que es poden donar, tant en l’usuari com en el entorn.

Per tant, la clau d’un bon servei d’atenció a domicili son, en definitiva, les persones.

Ruth Rodríguez

Auxiliar del SAD i treballadora de Grup Mutuam des de 2006

Mutuam a casa: l’ajuda domiciliària de confiança arriba al camp de Tarragona

Mutuam a casa Tarragona

La nostra societat viu un procés d’envelliment que podem copsar tan sols amb un cop d’ull al nostre entorn. Això, en paral·lel a l’accentuació d’alguns canvis socials com el dels nous rols familiars, en què la dona s’ha incorporat plenament al mercat laboral, o una valoració creixent del temps lliure, fa que cada cop hi hagi més persones que no poden comptar amb el suport continuat d’un familiar.

En les societats mediterrànies, encara hi ha molts avis i àvies que conviuen amb la família, però ni tant sols la convivènia, amb les rutines que portem, garanteix una correcta atenció. D’altra banda, ens  trobem amb què la voluntat de les persones, la gent gran majoritàriament, és  la de romandre al seu domicili habitual. És bastant comú, doncs, que es recorri als serveis de terceres persones perquè en tinguin cura, ja sigui contractant-les  directament o mitjançant una empresa especialitzada.

De vegades, només els cal una mica d’ajut per arribar allà on tot sols no poden. Netejar la casa, fer la compra, preparar els àpats, realitzar tràmits amb l’administració, anar al metge o portar a terme la higiene pròpia poden ser tasques complicades o impossibles per a ells. Aquí és on apareixen els serveis d’ajuda domiciliària, que ofereixen una oferta diversificada per adaptar-se al tipus de suport que necessita cada persona.

S’estima que l’extensió de l’atenció en domicili suposaria que només un 5 per cent de les persones grans haguessin d’ingressar en un centre residencial. Pensat per a aquells que necessiten supervisió o ajut però no assistència les 24 hores del dia, aquest tipus de servei ofereix als usuaris i les seves famílies importants avantatges respecte a altres fórmules.

El Grup Mutuam, amb més de 100 anys de trajectòria oferint atenció a la gent gran, és conscient d’aquesta necessitat. Actualment, presta serveis d’ajuda domiciliària a uns quatre-cents usuaris l’any, amb una plantilla de 70 professionals, a la zona de Barcelona i, en la seva aposta per ampliar l’oferta cap a altres províncies, s’ha marcat com a objectiu oferir el d’atenció a domicili, Mutuam a casa, també a la zona de Tarragona. Així, des de l’1 d’abril, i ubicat dins de la Residència Vila-seca, s’oferirà un servei amb professionals amb experiència reconeguda i formació especialitzada.

Com a empresa responsable del personal, és Mutuam a casa qui facturarà el servei i qui en garanteixi la continuïtat en casos de baixes o vacances dels treballadors o treballadores. Es tracta, en definitva, d’oferir tranquil·litat i confiança a les famílies, perquè s’oblidin de les preocupacions. A més, tractant-se d’una empresa acreditada per la Generalitat, les persones que complexin els requisits establerts en la Llei de dependència, podran sol·licitar una subvenció quan contractin el servei.

Per a les persones que estiguin interessades en el nou servei, Grup Mutuam ha habilitat el telèfon 877 99 02 77 i el correu electrònic laura.felix@mutuam.com, que oferirà atenció a les demandes d’informació de 9 a 17.30h.

 

La Residència Vila-seca inicia activitat de serveis d’ajuda en el domicili al Camp de Tarragona

Serveis domiciliaris

A principis d’abril, Mutuam casa, empresa de serveis d’ajuda a domicili del Grup Mutuam,  iniciarà activitat a Tarragona. Mutuam a casa és una empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya i té 22 anys d’experiència cuidant persones grans i dependents en els domicilis de Barcelona.

La presència del nostre Grup en el territori tarragoní, gestionant des de fa 15 anys la Residència i Centre de dia Vila-seca, ens ha impulsat a prendre aquesta decisió. Coneixem el món de la domiciliària i coneixem el territori, per això apostem per iniciar aquesta activitat que ens permetrà oferir una atenció més integral a persones grans o amb dependència, que optin per viure en el seu domicili.

Mitjançant una entrevista amb la nostra treballadora social estudiem el cas, definim els serveis i proposem el professional més adequat a les necessitats de cada persona.

Oferim serveis de suport a les activitats bàsiques de la vida diària (higiene i cura personal, aixecar, enllitar, caminar, etc.), cura i control de l’alimentació, supervisió de la medicació, vetlles i guàrdies nocturnes en el domicili o en hospitals, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc.), orientació i suport a persones cuidadores i serveis d’atenció de la llar, com neteja, manteniment i ordre de la llar, cura de la roba, entre d’altres.

Tots els nostres professionals passen un procés de selecció  i valoració per al seu lloc de treball. Tenen titulació (auxiliar de geriatria, auxiliar d’ajuda en el domicili, treballador familiar), experiència i reben formació continuada. Estan contractats per l’entitat d’acord amb el conveni laboral vigent (l’empresa cobreix substitucions per baixes, vacances o no adequació)  i estan supervisats per les coordinadores dels serveis que mantenen un contacte permanent amb ells i amb els usuaris i les seves famílies.

Si bé la coordinació de Mutuam a casa a Tarragona estarà ubicada a la Residència Vila-seca, disposarem de professionals per donar servei a tot el Camp de Tarragona:

Coordinadora Tarragona: Laura Félix  (tel. 877 99 02 77 / laura.felix@mutuam.com).

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 17.30h.

El tracte personalitzat i la vocació dels professionals de Mutuam a Casa garanteixen la satisfacció de les persones ateses i les seves famílies

Mutuam a casa

Sonia Gañan i Nati Sanmartín, Servei d’Atenció Domiciliària Mutuam a Casa de Grup Mutuam

Sonia Gañan pot presumir de conèixer bé el Servei d’Atenció Domiciliària de Grup Mutuam, Mutuam a casa, ja que n’és la coordinadora des que es va fundar, fa ja 22 anys. Nati Sanmartín, en canvi, és ajudant de coordinació des de 2008, però, en el seu cas, a més, té coneixement d’aquests tipus de serveis des d’una altra vessant. “Vaig ser treballadora familiar d’un ajuntament durant molts anys abans d’arribar aquí”, recorda. Juntes formen un tàndem que, enganxat permanentment al telèfon, aconsegueix que les persones usuàries se sentin completament ateses en les seves necessitats i les treballadores, motivades per donar el millor de si mateixes.

La Sonia i la Nati mantenen sempre un tracte proper i continuat tant amb els usuaris com amb els treballadors i vetllen perquè les dues parts de la relació estiguin satisfetes. “Substituïm el treballador per un altre tant si és l’usuari com si és ell mateix qui no està a gust”, assegura la Nati. Conscients que els professionals motivats i ben tractats són garantia de millor servei, expliquen que els seus setanta treballadors estan en plantilla (alguns des de fa molts anys), contractats en règim general i en les condicions que estableix el conveni laboral vigent. A diferència del que passa en altres empreses o quan estan contractats directament per les famílies, “els professionals se senten segurs, perquè saben que no perdran la feina si agafen vacances o la baixa”, afirma la Nati. Per als usuaris, a més de la tranquil·litat de saber que el servei que contracten compleix amb tot el que estableix la llei, és especialment important el fet que els treballadors estiguin assegurats i que, per tant, no siguin ells els responsables en cas que es facin mal a casa seva.

Els treballadors i treballadores de Mutuam a Casa destaquen per la vocació de servei i pel fet que el desenvolupament de la seva feina es fonamenta en els principis de respecte, dignitat i foment de l’autonomia de la persona atesa. A la motivació del personal del Mutuam a Casa i al bon servei, també hi contribueix la formació i el suport que els ofereix l’empresa. Des de coordinació recorden els temes que s’han tractat en diferents cursos: demències, salut mental, dietètica i nutrició, etc. El 2018 se’ls va impartir un sobre mobilitzacions i un altre sobre trastorns de conducta. De fet, els professionals que conformen la plantilla tenen perfils diversos, tant a nivell d’aptituds com de caràcter, i són la Sònia i la Nati qui s’encarreguen de trobar, entre els treballadors disponibles o contractant-ne de nous, aquell que millor s’emmotlli a les necessitats que l’usuari manifesta: “No tothom serveix per a qualsevol cas”, admeten les responsables del SAD.

La millor atenció, sense abandonar la llar

Mutuam a casa ofereix una atenció integral i de qualitat a persones dependents, donant-los suport en les activitats bàsiques de la vida diària, i a persones en processos aguts, crònics o de final de vida sense que hagin de deixar el seu entorn. En un context d’augment de l’esperança de vida i de la incidència de les malalties cròniques, i en què moltes persones no volen o no es poden permetre accedir a una residència, la prestació de serveis i suport a domicili esdevé cada cop més necessària. En aquest camp, la marca Mutuam és garantia d’experiència i professionalitat. A més, com a empresa acreditada per la Generalitat, qui contracti els serveis i compleixi amb els criteris establerts en la Llei de la Dependència podrà sol·licitar una subvenció.

La porta d’entrada a aquest servei d’atenció domiciliària és el Servei d’Orientació Social de Grup Mutuam, en què de forma individualitzada valoren les necessitats físiques, psíquiques i socials de les persones i les seves famílies. A partir d’aquí, és la coordinadora de Mutuam a casa qui planifica el servei i decideix quin és el professional més adequat per oferir-lo i també qui en fa seguiment i valora l’adequació d’aquest en cas de canvi de les necessitats.

El servei de Mutuam a Casa, que ha atès més de 400 persones el 2018, és flexible a les necessitats de cada persona. Ofereix una atenció en el domicili que pot anar d’1 hora a 24 hores al dia. “També oferim serveis d’acompanyament a les persones per anar al metge o guàrdies quan estan ingressades a l’hospital, entre d’altres”, recorda la Sonia. Així mateix, s’adapta a l’evolució dels usuaris. “El servei és àgil quan hi ha un canvi en les demandes i, si cal, es reemplaça el professional que l’ofereix en funció de la nova realitat”, assenyala la coordinadora. A més, quan la Sònia o la Nati detecten que algú requereix un altre tipus de servei o recurs són les primeres en alertar-ne. Tot això no seria possible sense l’acurat seguiment de les persones usuàries, amb qui tenen un contacte continu. “Els usuaris ens truquen com qui truca a la seva filla”, comenten divertides les coordinadores, que reconeixen que es passen el dia al telèfon.

Una altra de les característiques de Mutuam a Casa és que s’hi poden contractar serveis de llarga durada, però també de temporals. Per exemple, cobreixen les suplències de treballadors domèstics contractats directament pels usuaris o ofereixen ajuda a algú que s’estigui recuperant d’una caiguda o intervenció. Destaquen el fet que les suplències també es fan amb personal contractat i que es procura trobar un treballador que l’usuari ja conegui. En definitiva, conclou la Sonia, “l’usuari no s’ha de preocupar de res, nosaltres ho organitzem tot”.

Si esteu interessats en contactar amb Mutuam a Casa, podeu trucar al telèfon 93 380 09 50 o enviar un correu electrònic per explicar el vostre cas i l’equip us informarà sobre els serveis més convenients d’acord les vostres necessitats.

“Quan la interna va agafar vacances, Mutuam a Casa em va facilitar ràpidament una treballadora per fer la suplència”

Victoria Linares (82 anys)

La Victoria i el seu marit Félix, farmacèutics jubilats, mantenen des de fa molts anys un vincle amb Mutuam a casa que ha anat evolucionant amb els canvis que s’han produït a les seves vides.

Després que la treballadora que havien tingut durant molt de temps com a interna marxés, van contractar un servei de neteja de la llar. La Victoria assegura que sempre en van estar satisfets: ‘si hem canviat, ha estat per circumstàncies nostres, com que hem marxat temporades al poble del meu marit’. Explica que abans de tornar a Barcelona trucava a Mutuam perquè enviessin el servei de neteja a casa per trobar-la llesta. ‘Una vegada vaig tenir una necessitat urgent i em vaig sorprendre de la rapidesa amb què van respondre. Semblava que tinguessin la treballadora esperant darrera de la porta’, recorda rient.

La situació es va complicar amb l’Alzheimer del Félix. ‘Fa prop de dos anys que va començar a necessitar un suport amb més continuïtat’, explica la Victoria. Llavors va demanar a Mutuam a Casa que l’ajudessin a trobar algú que s’ocupés de les tasques de la llar i li donés suport per atendre’l. Els va explicar quines eren les circumstàncies i quin tipus de persona necessitava, ‘Em van presentar dues candidates, que ja venien molt ben seleccionades, i vaig escollir qui creia que podia encaixar millor a casa’, relata. Així, ara tenen una treballadora que viu amb ells i assegura que s’hi han avingut molt.

‘M’ajuda molt en les tasques de la llar, sobretot en les de més esforç físic, però també a donar-li conversa a ell’, explica. Reconeix que l’avantatge principal que li ha ofert el servei d’ajuda domiciliària de Mutuam és la tranquil·litat. ‘Perquè, de qui et pots fiar per obrir-li les portes de casa teva? Amb Mutuam a casa, saps que hi ha una organització al darrera que respon’. Un altre aspecte que també valora molt és la continuïtat del servei: ‘quan la persona interina va agafar el seu mes de vacances, em van facilitar ràpidament una treballadora coneguda per fer la suplència. A més, es van ocupar de la paperassa i jo em vaig desentendre de tot’. Per això, la Victoria conclou la conversa amb un ‘tant de bo els hagués descobert abans!’

 

“El Servei d’Ajuda Domiciliària de Mutuam és una assegurança de tranquil·litat”

Marta Pons, usuària del Servei d'Ajuda a Domicili

Marta Pons, 72 anys

Farmacèutica jubilada des del 2011, després de 42 anys darrera del taulell, la Marta es manté tan activa com pot: “selecciono molt el que faig, perquè la salut no sempre acompanya”. I una de les coses que va escollir va ser precisament la creació d’un grup de fotografia, la seva gran passió, dins de la Comissió del Jubilat del Col·legi de Farmacèutics. A més, forma part de l’Agrupació Excursionista Muntanya de Sant Andreu i participa en les sortides organitzades per Mutuam Activa, que sempre li ofereixen oportunitats ideals per treure la càmera i capturar imatges espectaculars. Respecte a aquestes últimes, en destaca que “encara que no coneguis ningú, sempre estàs amb persones afins a tu”.

La Marta reconeix, però, que per poder portar aquest ritme ha hagut de recórrer a l’ajut extern amb les tasques de la llar, que amb l’edat se li feien més feixugues. Tot i que ella ja tenia abans una persona que li feia la neteja, considera que el Servei d’Ajuda Domiciliària de Mutuam, que contracta directament al personal, li ha ofert un benefici addicional molt valuós: “és una assegurança de tranquil·litat”. A més, també en valora molt positivament la flexibilitat, ja que quan es va trencar el colze va demanar més suport i el va rebre de manera immediata.

Després d’anys de relació, la Marta destaca que “és molt important tenir un grup de confiança que t’ajudi”.  Així, més enllà del servei de tasques domèstiques, el vincle que ha creat amb Mutuam li permet afrontar el futur sabent que no dependrà del seu entorn per a les activitats quotidianes. “Si necessito ajuda, ara sé que la tinc”, assegura, tot afegint que va recórrer a Mutuam precisament perquè volia trobar un sistema que li permetés “no molestar ningú”. Per si quedava algun dubte respecte a la millora en qualitat de vida que aquesta decisió li ha reportat, conclou: “No sabeu quantes hores de son m’ha proporcionat!”.

Encara no coneixes el Servei d’Ajuda a Domicili de Mutuam?Ampliar informació

“Per a mi el Servei d’Orientació Social és el telèfon de l’esperança”

Eva Palazón, coordinadora del Servei d’Orientació Social, i Míriam Pérez, usuària.

Míriam Pérez, 34 anys

L’octubre de 2015 la vida de la Míriam va canviar d’una forma que poques persones de la seva edat poden imaginar. El seu pare, l’Eladi, va tenir un accident de moto que li va provocar greus danys cerebrals. A partir de llavors, amb només 60 anys, ja no podria tornar a valdre’s per ell mateix. “Va estar un mes en coma –recorda– però no ha deixat d’evolucionar des que es va despertar”.

El van atendre a l’Institut Guttman, on encara fa rehabilitació. “Allà estava bé, però hi havia algunes hores, al matí i a la tarda, en què estava sol”, explica. La Miriam i la parella de l’Eladi tenien obligacions familiars i laborals i necessitaven algú que li fes companyia fins que la família pogués visitar-lo. “No sabia què fer i vaig demanar ajuda a l’assistenta social, que em va parlar d’empreses que oferien serveis com el que necessitàvem”, relata. “Agafar una persona mitjançant un empresa m’oferia més confiança que buscar-la pel meu compte”, assegura, i va ser a Internet on va descobrir Mutuam.

Al Servei d’Orientació Social la van escoltar i li van proporcionar una persona per als matins i una altra per a les tardes. Reconeix que, al principi, tenia por que no connectessin amb el seu pare, però no va ser així i va poder estar tranquil·la durant uns mesos. “El caos va arribar amb la sortida del centre, perquè deixava d’estar controlat”. D’una banda, li preocupava que el pis de l’Eladi no estigués adaptat per a la seva no situació, però els professionals de Mutuam la van assessorar en aquest sentit. De l’altra, va ser conscient que necessitava una persona interna per cuidar-lo i no només algú que vingués unes hores: “Són moltes coses a fer, algunes no saps com i et cremes. Contractar algú et permet disposar de temps per a tu mateix i poder compartir un temps de qualitat amb el teu familiar”.

Va explicar el perfil que volia a l’equip del Servei d’Orientació Social i li van preseleccionar quatre candidates, a més d’ajudar-la a fer les entrevistes perquè ella n’escollís una. “Fa més d’un any d’això i seguim amb la mateixa”, afirma satisfeta. La Miriam té clars tots els avantatges de comptar amb el suport de Mutuam: si necessita una suplència o té qualsevol problema, sap que pot trucar i li ofereixen una solució de seguida. “Per a mi el Servei d’Orientació Social és el telèfon de l’esperança”, comenta rient.

Quan és necessari comptar amb un servei d’ajuda domiciliària?

La nostra societat viu un procés d’envelliment que podem copsar tan sols amb un cop d’ull al nostre entorn. Això, en paral·lel a l’accentuació d’alguns canvis socials, com la incorporació de la dona al mercat laboral i la valoració del temps lliure, fa que cada cop hi hagi més persones en situació de dependència que no poden comptar amb el suport continu d’un familiar.

Les respostes a aquesta situació són diverses i, segons els països, algunes són més freqüents que d’altres. A les societats mediterrànies, encara hi ha molts avis i àvies que conviuen amb la família, però ni tan sols això, amb les rutines que tots portem, garanteix que estiguin ben atesos. És bastant habitual, doncs, que es recorri als serveis de terceres persones perquè en tinguin cura, ja sigui contractant-les directament o mitjançant una empresa especialitzada.

Si bé és cert que els nostres avis es troben amb més dificultats per portar a terme les activitats quotidianes, això no significa que necessàriament hagin de renunciar a seguir vivint a la seva llar. De vegades, només els cal una mica d’ajut per arribar allà on tot sols no poden. Netejar la casa, fer la compra, preparar els àpats, realitzar tràmits amb l’administració, anar al metge o portar a terme la higiene pròpia poden ser tasques complicades o impossibles per a ells. Aquí és on apareixen els serveis d’ajuda domiciliària, que ofereixen una oferta que s’adapta al tipus de suport que necessita cada persona, des de l’acompanyament en les sortides al carrer a la teleassistència, passant pels serveis professionals de fisioteràpia, podologia o perruqueria.

S’estima que l’extensió de l’atenció en domicili suposaria que només un 5 per cent de les persones grans haguessin d’ingressar en una residència. Pensat per aquells que necessiten ajut però no assistència les 24 hores del dia, aquest tipus de servei ofereix als usuaris i les seves famílies importants avantatges respecte a altres fórmules, com, per exemple, la contractació directa d’un cuidador. Ens referim, sobretot, a la tranquil·litat i la confiança, essencials en l’atenció a les persones i, de manera especial, quan aquesta es porta a terme a la pròpia llar. Això és així perquè l’empresa és la responsable del personal, qui factura el servei i qui en garanteix la seva continuïtat en casos de baixes o vacances dels treballadors o treballadores. Les famílies, doncs, s’obliden de qualsevol problema.

Obrir la porta amb confiança

Aquest tipus de servei permet, també, vèncer les reticències d’algunes famílies i persones grans a deixar-se ajudar i, sobretot, a deixar entrar un “estrany” a casa, sentiments que sovint vénen precedits de males experiències. El fet que hi hagi una empresa darrera del servei no només els dóna més confiança, sinó que els permet canviar de cuidador si no se senten a gust amb el que els ha estat assignat o si la situació es complica i es fa necessari un altre perfil professional per atendre l’usuari.

Grup Mutuam ofereix el servei d’ajuda domiciliària a uns quatre-cents usuaris l’any gràcies a una plantilla de quaranta-cinc professionals. Si teniu algun familiar que vulgui continuar vivint a casa però requereixi d’assistència, podeu trucar al 93 380 09 70 i explicar-nos el cas. Els nostres treballadors socials ho analitzaran i us orientaran respecte al tipus de servei que us convé.

Amb la col·laboració d’Eva Palazón, del Servei d’Orientació Social de Grup Mutuam i Sonia Gañán, coordinadora de Mutuam a Casa