Atenció al dol. Sis anys de trajectòria de l’Equip EAPS Mutuam Girona

Setembre 16, 2021

L'EAPS Mutuam Girona, a banda de donar suport a persones en procés de final de vida i les seves famílies, també, acompanya en el procés de dol, tant a nivell individual com mitjançant grups de suport. El dol s'enén com una resposta natural a la mort d'un ésser estimat, essent una experiència individual però també amb característiques comunes per a la població durant el procés. D’aquesta manera, les intervencions de l'equip EAPS se centren a afavorir l'elaboració del dol de la manera més natural i saludable possible, detectant de manera precoç aspectes que el poden complicar.

L’EAPS Mutuam Girona, impulsat per Fundació La Caixa, té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades i de les seves famílies. L'equip es va crear el febrer de 2015 i està format per quatre psicòlogues, ubicades en hospitals de la zona: Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Hospital Santa Caterina; Hospital Sociosanitari Mutuam Girona i CSS La República. Des del mes de juny d'aquest any 2021 ha iniciat també el servei d'atenció psicològica a residències geriàtriques.
L'equip, recentment, ha elaborat un estudi per analitzar el nombre de visites portades a terme des de l’inici de la seva implementació com a EAPS, fins al desembre de 2020. Els seus resultats es van presentar al Congrés Nacional de Psicologia celebrat el passat mes de juny, telemàticament.
Per realitzar l'estudi es va fer una anàlisi descriptiva quantitativa del nombre de sessions celebrades durant el període esmentat. Es van tenir en compte els diferents tipus de visites: primeres visites individuals, visites de seguiment individuals i grups de suport al dol.

Els grups de suport són un dels serveis que han hagut d'anar ampliant a causa del seu bon acolliment i valoració per part dels usuaris. A la gràfica s'observa el nombre de sessions que es van fer en total, amb els diferents grups creats.
A mesura que l'EAPS va incrementar la seva activitat en format grups, s'observa una tendència a la baixa dels seguiments individuals. Davant la petició de primeres visites, l'equip EAPS Mutuam Girona intenta donar resposta a les demandes, potenciant els grups de dol per cobrir les necessitats de totes les persones de manera més efectiva.

Col.labora Laura Mató, psicòloga de l'EAPS Mutuam Girona


Deixa un comentari