Prescripció infermera, un pas endavant per les infermeres de la Residència Vila-seca

Maig 26, 2021

Les infermeres de la Residència Vila-seca, ja tenen a les seves mans el carnet de prescripció. Aquest, permet que sota el seu propi judici clínic, puguin portar a terme una prescripció autònoma, situant-les en el pla de cures.

La possibilitat de prescriure significa moltes coses, entre elles, una millora en l’atenció rebuda per part dels residents donada per l’autonomia infermera en la gestió dels tractaments, ja que aquesta permet agilitzar i dinamitzar els processos. A més, afavoreix el treball interdisciplinari i fomenta un us més racional de la prescripció.

Des de Florence Nightingale, precursora de la infermeria moderna, el col·lectiu de professionals d’infermeria, ha continuat lluitant perquè aquesta professió evolucionés. I a pas ferm, ho està aconseguint. Per ara, aquest pas ha deixat una bona empremta.


Deixa un comentari