L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona participa molt activament en el Dia Mundial del Voluntariat

Voluntaris Hospital Sociosanitari Mutuam Girona

Entorn aquesta diada mundial, l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, sempre conscient de la importància que tenen els voluntaris en l’àmbit assistencial i social, van destacar per aquesta jornada dos accions que fa anys que funcionen i d’aquesta manera posen en valor el paper dels voluntaris que dia a dia fan més fàcil el viure a pacients i familiars, i de retruc a professionals.

Per un costat destaquen la figura de l’Antoni Salvador. Un voluntari que des de 2012 va a l’Hospital sociosanitari i que és un gran aficionat i amant de la música. Cada dijous s’acosta al centre i durant tot el matí, assaja cançons d’una ampli repertori amb els pacients sobretot de l’Hospital de Dia. Aquest és avui un projecte inter-generacional que culmina amb una coral enfocada al Nadal. El projecte va néixer l’any 2012, en el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i Solidaritat entre Generacions, orientat a potenciar la participació i col•laboració entre generacions. Avui el projecte arrela fortament en el pla d’activitats anual del centre i fruit de la col•laboració dels més grans i els més joves de l’Escola Forn d’Anells cada Nadal, tots poden gaudir d’una Coral extraordinària.

Per altra banda els Equips d’Atenció Psicosocial – la Caixa – Mutuam Girona (EAPS), tenen també voluntaris propis, que formen i estan dedicats sobretot a pacients de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona. Les seves funcions es centren en acompanyar als malalts en situació de final de vida i als seus familiars, donar-los un espai d’expressió i millora del seu benestar, tant als pacients com als seus familiars. Fan suport i acompanyament emocional, distracció i suport a la soledat. A cada voluntari se li assigna un pacient del centre, i es va fent un seguiment per valorar si s’acaba, es continua o es modifica.

Professionals de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona participen activament en el Dia Mundial de l’Ictus

Hospital Sociosanitari Mutuam Girona Ictus

La Unitat de Rehabilitació Neurològica Integral de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona juntament amb l’Hospital Universitari Josep Trueta i l’Associació Ictus Girona, el 28 d’octubre van celebrar el Dia Mundial de l’Ictus. Al llarg de tot un matí, es van realitzar un seguit de tallers de ioga, d’origami, disfàgia i del mètode Ronnie Gardiner® per a persones afectats desprès d’un ictus. Al final del matí, es va tancar l’acte mitjançant l’exposició de dos testimonis afectats i una conferència amb el títol: La música com a eina terapèutica: el ritme per al cos i els canons per al llenguatge. Experiències d’una Unitat Neurològica Integral, a càrrec de la fisioterapeuta Samira González i la logopeda Neus Martí, treballadores de l’HSS Mutuam Girona.

D’una banda, la fisioterapeuta Samira González, que també va impartir el taller sobre el mètode Ronnie Gardiner®, va descriure el funcionament d’aquest mètode i l’aplicació actual en la unitat. El mètode multimodal Ronnie Gardiner® està basat en els principis de la neuroplasticitat, aprenentatge motor i control postural amb l’ajuda de la música amb pols marcat per aportar informació multisensorial (visual, auditiva, quinestèsica i tàctil) per estimular processos neurològics que depenen de l’experiència.

D’altra banda, la logopeda Neus Martí va explicar com la música pot ser una eina terapèutica durant la rehabilitació en pacients que presenten una afàsia. Per aquest motiu dins la Unitat Neurològica Integral es va decidir crear una coral per aquest tipus de pacients, amb la finalitat de millorar l’accés al lèxic, la prosòdia, FFEE, disminuir els símptomes ansiosos, millorar la marxa, i per tant, com a conseqüència, realitzar una rehabilitació holística.

Grup Mutuam celebra el dia internacional del Voluntariat

Voluntariat Grup Mutuam

El passat 5 de desembre es va celebrar el Dia Internacional del Voluntariat. Aquesta jornada reconeix i visibilitza l’acció voluntària de persones i entitats que es mouen dia a dia per construir un món millor. En aquest sentit, Grup Mutuam des de gairebé tots els seus centres i serveis, aposta per un món on els valors resulten més importants que els diners, enfortint la societat des del voluntariat, el teixit associatiu i arribant allà on els diners mai arribaran. Destaquem algunes activitats entorn el dia internacional del voluntariat d’enguany.

El Centre Assistencial Mutuam La Creueta (Sabadell), va convidar a tots els voluntaris (a nivell particular i a nivell d’entitats) i els hi van passar un vídeo amb un resum de totes les activitats fetes per ells, així com els agraïments de molts dels residents per la seva dedicació. També van  lliurar uns diplomes i un berenar va tancar l’acte, amb molta satisfacció i emotivitat per la feina feta.

Els Centres de Dia Sabadell Centre i Nova Lloreda (Badalona) que gestiona Mutuam, també van incloure algunes activitats entorn aquesta jornada. El Centre de Dia Nova Lloreda a través de les biblioteques de la ciutat de Badalona, compta amb voluntaris que llegeixen, reciten i expliquen històries als usuaris quan es desplacen a la biblioteca o quan des de les biblioteques visiten el centre de dia. I per la seva banda, els usuaris del Centre de Dia Sabadell Centre, van rebre la visita de l’Associació Cultural TASCA (obra social la Caixa), que va recitar-los poemes, refranys, endevinalles i van cantar cançons populars de Nadal amb tots ells.

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, des de fa anys rep suport de diferents entitats de voluntariat, i des de 2018 ja disposa d’un equip propi de voluntariat que gestiona l’Equip d’Atenció Psicosocial Mutuam – la Caixa, Barcelona (EAPS). Aquest equip coordina tot el voluntariat de l’Hospital Sociosanitari, i col·labora de forma conjunta amb el Projecte de Soledat i Final de Vida de l’Obra Social la Caixa. Les tasques de voluntariat que fan són tasques de suport social i emocional a pacients i famílies, acompanyament a visites mèdiques, psicoestimulació sota supervisió a persones amb demència, sortides i passejos pel jardí, tallers de lectura individuals i grupals, i interpretacions musicals.

També, l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, actualment, té actius dos projectes de voluntariat: un projecte intergeneracional de “Coral per Nadal”, en el que un voluntari (Antoni Salvador) prepara conjuntament als usuaris de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona i als joves de l’Escola Forn d’Anells, per assajar un repertori musical que veu el seu punt final en un concert just abans de Nadal. I per altra banda, els Equips d’Atenció Psicosocial Mutuam – la Caixa, Girona (EAPS), també tenen voluntaris propis, que acompanyen a malalts en situació final de vida i als seus familiars, per donar-los un espai d’expressió i suport a pacients i familiars: acompanyament emocional, distracció i suport a la soledat.

Infermers: la cura integral i l’autonomia del pacient com a reptes quotidians

Maite infermera

Els infermers i infermeres som els professionals que ens dediquem a tenir cura de les persones, des d’una perspectiva integral, donant resposta a totes les seves necessitats. La infermeria és present en tots els àmbits d’atenció (hospitalària, primària, residencial, pediàtrica, urgències, …) i és en certs àmbits, com són l’atenció a la salut mental, l’atenció psicogeriàtrica en demències, les cures pal·liatives o l’atenció i acompanyament de la persona en situació de final de vida, en què juga un paper fonamental dintre dels equips interdisciplinars.

En el context de l’hospital sociosanitari, som, juntament amb l’equip d’auxiliars, els que oferim una atenció vint-i-quatre hores a planta. El nostre principal objectiu és tenir cura del pacient i fomentar-ne l’autonomia, fet que és possible gràcies a l’educació sanitària que proporcionem a la persona i al seu entorn.

Els hospitals sociosanitaris estan integrats per unitats que donen resposta a les necessitats de diferents tipologies d’ingrés: convalescències (fractures, Intervencions quirúrgiques, cura de nafres, ICTUS, etc.), rehabilitació,  foment de l’autonomia, cures pal·liatives (en situació de final de vida, per tal de garantir un final de vida digne), subaguts (pacients procedents d’urgències que precisen de tractament endovenós per patologies agudes i, un cop resolt el problema agut, se’ls dona l’alta al lloc d’origen), llarga estada, pacients amb patologia crònica que necessiten una atenció de més llarga durada i psicogeriatria (pacients amb demències amb trastorns de conducta). És un recurs poc conegut, que moltes persones confonen amb l’àmbit residencial. Les tasques en un sociosanitari es basen en prestar una atenció més complexa i hospitalària, tenint en compte que els pacients que ingressen tenen unes patologies cròniques invalidants i/o d’alta complexitat.

Quan un pacient ingressa a un sociosanitari és important fer-ne una bona acollida. L’infermer/a de planta és el primer professional que l’acollirà.  Comencem explicant-li la normativa del centre, els horaris de visites i altres aspectes de funcionament organitzatius, tot seguit, en fem una valoració integral basant-nos en el model de Virginia Henderson: valorem les diferents necessitats, l’autonomia, les dificultats en mastegar/deglutir i respiratòries, la continència, la integritat de la pell i les necessitats i prioritats de la persona; d’aquí, en surt la programació del pla de cures individual.

En un hospital sociosanitari, el volum de pacients que porta un professional d’infermeria és superior al que portaria en un hospital d’aguts. Malgrat això, a la infermeria d’un sociosanitari, prestem una atenció molt integral, mantenint un tracte proper, practicant una escolta activa tant amb les persones ateses com amb els seus familiars, i detectant problemes que poden afectar al seu entorn social i a la seva recuperació.

Per això, setmanalment, l’equip de planta -compost per metge, fisioterapeuta, infermer, auxiliar, treballador social, terapeuta ocupacional i psicòloga-  fa un seguiment de cada pacient per tal d’avaluar-ne les diferents problemàtiques o necessitats, i així arribar a un objectiu comú, basat en el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP).

La professió d’infermera ha de ser vocacional. Encara que ens agradi la feina i ens agradi cuidar, el dia a dia no està exempt de dificultats, sobretot, pel que fa a relacions familiars, gestió de conflictes diversos, negació de la situació…

Encara queda camí per visibilitzar la tasca infermera, però podem dir que cada cop juguem un paper més important en la societat. Hem de continuar treballant per ser reconeguts i avançant, dia a dia, per fomentar un rol mes autònom. Un exemple d’això és el reconeixement que s’ha aconseguit per a l’acreditació per la “prescripció infermera”.

“La más importante y práctica lección que le puede ser dada a las enfermeras es la de enseñarles lo que deben observar”.

Florence Nightingale

Maite Subirats

Infermera

Hospital Sociosanitari Mutuam Güell

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona instal.la màquines de vending

sociosanitari Mutuam Girona

En tots els centres de Grup Mutuam es promouen accions i activitats en el marc de la Responsabilitat Social Corporativa. L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, és un dels exemples pràctics més recent en aquest sentit, que liderat pels mateixos professionals del centre, es van interessar-se per disposar a les instal.lacions, de màquines expenedores de productes saludables (vending), pels professionals i familiars dels pacients i usuaris. Els professionals, infermeres i metges van suggerir evitar productes amb greixos saturats i excessius sucres. La direcció del centre i la direcció de l’àrea sanitària, a partir de la proposta inicial de productes del proveïdor, van triar uns snacks concrets i més saludables que van començar a oferir les màquines a primers d’octubre. Aquests snacks van etiquetar-se amb un gomet verd per distingir-los de la resta. A la part superior de les màquines es van enganxar uns cartells amb el missatge “Menja saludable !”. Constantment es va revisant el consum dels productes per mirar d’ajustar l’oferta saludable a la demanda i aniran fent noves introduccions de productes poc a poc, tenint en compte l’experiència i preferències dels professionals i la qualitat dels productes. Paral•lelament a la introducció d’aquestes màquines, el centre també promou entre els pacients, xerrades sobre vida saludable. En aquest sentit, el 17 d’octubre la infermera i auxiliar responsables de l’Hospital de Dia, van fer una sessió formativa molt pràctica per promoure l’alimentació saludable entre els usuaris d’aquest recurs que són també els que més ús fan d’aquestes màquines de vending. Els usuaris i pacients van valorar molt positivament l’experiència i van fer moltes preguntes. En breu també des de l’Hospital Sociosanitari s’organitzaran també aquestes xerrades a pacients ingressats, les seves famílies i al personal sanitari que hi treballa. Aquesta iniciativa ha permès per altra banda començar a aprofundir en el tema de la responsabilitat social corporativa i sobretot començar-la a aplicar dins del centre de forma activa.

Els professionals de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona participen a l’Oncotrail

Oncotrail Mutuam Girona

La 7a Edició de la popular ONCOTRAIL tindrà lloc el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre. L’ ONCOTRAIL és una cursa per equips que organitza la Fundació Oncolliga Girona, amb l’objectiu de recaptar diners per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen càncer i els seus familiars. La cursa té lloc al Baix Empordà amb un recorregut circular d’uns 100 quilòmetres amb arribada i sortida a Palafrugell. Els equips han de recórrer aquest trajecte en un màxim de 30 hores.
Aquest any a la cursa hi participa un equip de professionals de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, batejat amb el nom de Rock&Run. L’equip està format per professionals del món de la fisioteràpia, teràpia ocupacional, metge i metgesses, zeladors, logopèdia, auxiliar d’ infermeria, treball social, psicologia, neuro-psicologia i neurologia.

Oncotrail Mutuam Girona

Per participar a la cursa era necessari que l’equip recaptés un mínim de 1.000€. És per aquest motiu que el 14 de setembre l’equip Rock&Run, de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, va organitzar un concert solidari que van anomenar: “L’Oncomusic Garden”, per recaptar diners a la Jardineria Martí ( Vila-Sacra). Aquesta activitat va ser un èxit de participació i l’equip va arribar a la xifra mínima de recaptació per participar a l’Oncotrail.
L’equip Rock&Run agraeix la col•laboració dels patrocinadors, entre ells Grup Mutuam, que hi van col•laborar econòmicament i poder participar. Fins ara, l’equip ja ha aconseguit recollir 2.892 € per a la lluita contra el càncer.

L’equip Rock&Run, va finalitzar positivament aquesta cursa tan exigent i a la vegada tan solidària. I com a mostra us deixem aquestes imatges amb les cares de satsifacció per l’esforç fet. Segur que l’any vinent repetirán.

L’equip psicològic d’atenció a la cronicitat, present en un congrés nacional a Vitòria

EPAC

En representació de les set psicòlogues que formen l’Equip Psicològic d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) de Girona, la psicòloga Nora Cavarischia, va participar en el “IV Congreso Nacional de Psicología”, que es va celebrar a Vitòria, del 21 all 24 de juliol. Aquest congrés va comptar amb gairebé 1.400 presentacions, fet que avala la seva importància i reforça el fet de que la participació de l’EPAC en aquest, ha estat fonamental. El congrés ha reunit a professionals de l’àmbit de la psicologia de tot l’estat, i es van presentar experiències noves i molt interessants.
L’EPAC va presentar un pòster amb discussió oral, en el que es descrivia els dos primers anys (d’abril del 2017 a març del 2019) d’una activitat pionera a Espanya, proposada per iniciativa del Grup Mutuam, amb el suport del CatSalut. Les dades exposades van ser molt significatives i ben acollides. Durant el període analitzat, s’han atès 1593 pacients, familiars o cuidadors, derivats majoritàriament per les UBA (metge i infermera de l’atenció primària), així com per treball social i per les gestores de casos, de l’àrea d’influència d’acció de l’EPAC: Gironès, Selva Interior, Pla de l’Estany i Garrotxa.
L’activitat assistencial global oferta a la població durant el període ha estat de 10.904 intervencions directes, entre visites i seguiments realitzats, tant en los centres d’atenció primària, com en els domicilis o de manera telefònica. S’han realitzat mes de 18 sessions terapèutiques a cuidadors i familiars, per acompanyar-los i donar suport en la seva pròpia cura.
Cal destacar que durant el període analitzat l’EPAC ha realitzat 865 assessoraments a professionals de la primària i 50 sessions de formació/difusió.
L’EPAC, al llarg d’aquest temps ha estat progressivament integrat i reconegut en els àmbits de primària d’influència, convertint-se en un referent per als professionals sanitaris comunitaris, que de forma creixent han anat realitzant una major demanda d’aquest recurs. Des de la seva implementació i fins al moment, la demanda rebuda així com les accions realitzades, posen de manifest la necessitat de l’atenció psicològica a les persones que pateixen malalties cròniques, i els seus cuidadors o familiars, en correspondència amb un model de l’atenció centrada en la persona, que aquest equip està portant a terme dins el seu àmbit d’atenció.

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona dona suport al confort emocional en situacions de malaltia crònica

Escola cuidadors

El 18 de juny a l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona a la nova aula de formació es va impartir una sessió de dues hores (17- 19h) per a familiars de pacients ingressats en aquest centre i treballar el confort emocional, especialment, dels cuidadors principals. Emmarcada en el “Projecte de l’Escola de Cuidadors” impulsat per “l’Obra Social la Caixa”, aquesta tenia per objectiu treballar amb les persones cuidadores i prevenir l’esgotament del cuidador, millorant la seva experiència quan tenen cura d’una persona estimada. Durant la primera part de la sessió es va treballar el “confort emocional” amb una introducció dels processos emocionals existents en situacions de malaltia crònica, detectar-los i gestionar adequadament, tant quan són emocions pròpies o del malalt. També es van compartir experiències i estratègies en situacions de dificultat a l’hora d’afrontar la tasca de cuidar. La segona part es va dedicar a la comunicació, en tant a com comunicar-se amb els nostres familiars en cas de tenir alguna dificultat en la parla, fent èmfasi en la comunicació no verbal. Per acabar es va recordar la importància de que el cuidador principal del familiar, disposi de moments d’esbarjo i cura personal, per continuar cuidant i acompanyant a qui ho necessita.

Estudiants imparteixen una xerrada informativa intergeneracional a usuaris i pacients de l’Hospital Sociosanitaria Mutuam Girona

formacio salut Girona

Els dies 22 i 24 de maig a l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, els estudiants del curs “Tècnic en Cures d’Auxiliar d’Infermeria” de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà, en el marc del projecte  “Educació per a la Salut” van organitzar una xerrada informativa a usuaris i pacients ingressats a l’Hospital de Dia Mutuam Girona, a partir de càpsules de salut sobre l’aparell circulatori i l’aparell urinari.  Vint-i-cinc estudiants per grup van fer la presentació de les càpsules de salut, utilitzant maquetes i realitzant vàries “performance”, fent la formació més visual i entenedora per a la gent gran.

Després es va preguntar als pacients de l’Hospital de dia com van viure l’experiència i què en recordaven. Molts d’ells expliquen que els estudiants van parlar sobre la circulació de la sang. Els hi van fer una comparació amb uns plàstics que representaven les artèries del cor. L’experiment consistia en agafar el primer tub i tirar-hi líquid dintre perquè tothom veiés que passava bé. Amb el segon plàstic o tub feien el mateix, però estava una mica obstruït i el líquid no passava tan lleuger. Amb el tercer i últim tub, el líquid no passava gens, el que venia a demostrar que estava obstruït del tot. Ells van entendre que si les artèries estan taponades i la sang no passa, pot haver-hi problemes com dolor al pit, dolor al braç juntament amb fatiga i de seguida s’ha d’anar al metge perquè podria ser un infart o un angina de pit. “Explicat així s’entén molt més fàcilment”, comenten.
També recorden que van parlar de la pressió alta. “Si tens mareig, mal de cap o menges amb massa sal en els àpats, pots tenir problemes per què et pot pujar la pressió. ”
Un altre tema que recorden és la infecció d’orina. “Pot donar picor quan vas al lavabo, o pot ser que facis menys orina del que és habitual o que facis orina amb una mica de sang. També és motiu per consultar al metge.” Un altre pacient va explicar que li va quedar molt clar que no es pot abusar ni del cafè ni del te.

La col•laboració de les dues institucions en aquesta trobada inter-generacional va ser molt satisfactòria tant pels estudiants com pels pacients i usuaris de l’Hospital de dia. Ho van trobar molt interessant i les explicacions se’ls van fer curtes. Els va agradar molt que els joves s’interessessin per ells. Van estar molt contents perquè els estudiants els van portar un petit detall per a cada assistent a la xerrada.

La Setmana sense Fums sacseja consciències a Mutuam Güell i Mutuam Girona

DIA SENSE FUM

La sensibilització contra el tabaquisme va protagonitzar la programació d’activitats de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona i de l’Hospital Sociosanitari i els Apartaments Mutuam Güell durant la Setmana sense Fums, l’última de maig. Aquest esdeveniment, una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria i CAMFiC a Catalunya que ha arribat a la 20a edició, promou accions de conscienciació els dies anteriors al 31 de maig, el Dia Mundial sense Tabac.

A l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, les activitats proposades van ser un èxit pel que fa a participació, ja que van implicar pacients, usuaris d’Hospital de dia, treballadors, familiars i visitants. Per tal de motivar-los, a principis de mes ja s’havia organitzat una sessió de debat en què es recordaven els objectius de l’esdeveniment. En els tallers de manualitats, es va elaborar una maqueta per promoure la deshabituació del tabac, un collage amb els passos a seguir per deixar de fumar i cartells per posar a dins les plantes sobre la intoxicació ambiental.

Dins del Programa d’activitats de Psico-estimulació del centre es van dedicar dues sessions a deliberar i reflexionar entorn l’hàbit de fumar, en què persones usuàries van compartir recomanacions fruit de la seva pròpia experiència. Durant el 31 de maig, a l’entrada del centre sociosanitari es va instal·lar una taula per sensibilitzar i oferir informació relacionada amb l’hàbit de fumar. El mateix dia, va celebrar-se la Festa de l’intercanvi, en què cada persona que cedia una cigarreta era premiada amb una flor que els mateixos pacients entregaven.

DIA SENSE FUM

Un bingo al sol al Jardí del centre va donar el tret de sortida a les activitats de la Setmana sense Fum a Mutuam Güell. El mateix escenari va acollir el dia següent jocs lúdics i de psicomotricitat. El Dia Mundial Sense Tabac, van organitzar una paradeta informativa de conscienciació per deixar de fumar i començar a caminar i una xerrada dirigida a professionals que, sota el títol ‘Vols deixar de fumar?’, pretenia ajudar-los a abandonar aquest hàbit. A més, es va fer el lliurament de premis als guanyadors d’un concurs de fotografia obert a l’equip professional i que portava per eslògan ‘Menys fumar i més caminar’.