El Centre Mutuam La Creueta fomenta l’aprenentatge i la formació del jovent, a Sabadell

Juliol 4, 2019

La població envelleix i la societat es transforma, generant noves necessitats amb demanda de respostes més complexes, difícils de cobrir per la família, que requereixen de personal amb una formació amb competències que fins ara no s'havien tingut en compte. Per aquesta raó la Generalitat de Catalunya mitjançant l'acord aprovat el 4 de desembre de 2013 pel Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l’Acció Social, va impulsar la regulació de la capacitació professional dels auxiliars de geriatria, definint el perfil professional a partir de les funcions que ha d'exercir i proposant uns requisits mínims d'accés i la formació teòric-pràctica per aquests professionals.
Per tal de dur a terme aquesta formació, el Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya, regula dins el seu pla d'estudis de formació professional, la categoria d'estudis sobre “Serveis Socioculturals i a la Comunitat i el Cicle formatiu de grau mitjà: Atenció a la persona en situació de dependència”. Té una durada de dos anys i han de superar el crèdits establerts (un crèdit de caràcter teòric-pràctic, un crèdit de formació pràctica en centres de treball i un crèdit de síntesis), i demostrar que tenen les competències suficients i necessàries per ser professionals, en aquest cas tècnics, en l’àmbit de l'atenció a les persones dependents.
Tres noies del Institut Ribot i Serra, centre on cursen el CFGM d'atenció a la dependència, junt amb la seva tutora, van anar al Centre Assistencial Mutuam la Creueta per portar a terme el projecte que han elaborat en el seu treball de síntesis, que reflecteix la integració dels continguts impartits al llarg del cicle anomenat.: «Intervenció amb activitats significatives».
En el Centre Assistencial Mutuam La Creueta, aposten per donar suport a la formació, oferint la possibilitat de portar a terme els seus projectes. Tothom hi guanya:
• Els alumnes, fan pràctiques sota supervisió, que es valoren.
• El centre, gaudeix d'aquesta rutina i col•labora a la formació i capacitació de les futures generacions de professionals, tècnics en l'atenció a les persones dependents en l'àmbit sociosanitari, fins ara conegudes com auxiliars en geriatria.Deixa un comentari