El Centre de Dia Torre Romeu per a gent gran inaugura la seva sala Snoezelen

Febrer 4, 2022

La inauguració de la sala Snoezelen del Centre de Dia Torre Romeu, equipament públic gestionat per Grup Mutuam a Sabadell, permet que usuaris i usuàries gaudeixin d’una sessió completa de relaxació.

El concepte Snoezelen fa referència a una manera de portar a terme una intervenció enfocada a millorar la qualitat de vida de les persones. Ho fa proporcionant estímuls sensorials que faciliten aquesta sensació de benestar. Per tant, una sala Snoezelen és un espai adaptat per proporcionar una experiència multisensorial.

La motivació que va portar al centre de dia a equipar aquesta sala, va ser permetre a usuaris i usuàries gaudir dels beneficis de l’estimulació sensorial. D’aquesta manera, a través d’aquesta sala tothom ha pogut començar a millorar la utilització de la informació rebuda pel medi, conèixer el canal prioritari pel qual es rep informació, afavorir la intencionalitat comunicativa per tal d'expressar els propis sentiments, desitjos, necessitats i potenciar la relació amb l'entorn institucional, familiar i social.

Durant la inauguració, es va fer un circuit amb diferents fases de relaxació on s’estimulaven tots els sentits. El centre es troba agraït amb la Fundació Mutuam Conviure, qui ha fet possible l’equipament d’aquesta sala.


Deixa un comentari