HAD-AI: el Grup Mutuam apropa l’atenció al pacient gran complex al domicili

Juliol 4, 2022

Els Equips d’Hospitalització a domicili de Grup Mutuam (HAD-AI) són recursos d’Atenció Intermèdia especialitzats en l’atenció geriàtrica que treballen a nivell comunitari (domicili o residència). Atenen persones grans amb fragilitat, multimorbilitat i situació de malaltia evolucionada  (PCC)  que presenten  un problema agut de salut, per descompensació de la malaltia crònica amb criteris d’hospitalització. L’objectiu d’aquests equips és evitar l’ingrés hospitalari o facilitar-ne l’alta i permetre així l’atenció en el domicili del pacient.

Un exemple de cas podria ser el d'una persona de més de 90 anys amb pluripatologies que pateix una descompensació  de la seva malaltia pulmonar crònica per una infecció respiratòria. Per poder tractar-la es necessitaria medicació endovenosa i, si no existís el HAD-AI, no podria quedar-se al seu domicili/residència. Per tant, es derivaria a Urgències de l'hospital d’aguts, des d’on probablement es traslladaria a un hospital d'atenció intermèdia.

Gràcies a aquests equips, les persones que necessiten hospitalització poden estar-se a la residència o a casa seva, però amb la tranquil·litat que un equip expert s'hi desplaçarà un o dos cops al dia per aplicar-li el tractament i/o les cures que necessiti. La integració amb la resta de recursos del territori sanitaris i socials permet treballar de forma coordinada per oferir la màxima qualitat assistencial  i poder atendre el pacient en el recurs més adient en cada moment.

HAD-AI

Cal tenir en compte que, en el context de les persones grans, hi conflueixen factors que afegeixen complexitat, com la fragilitat o la multimorbiditat, la presència de síndromes geriàtrics o el deteriorament funcional.  Quan un pacient ingressa a HAD-AI se li fa una Valoració Geriàtrica Integral per veure quines necessitats té i poder donar-li la millor atenció.

L'hospitalització domiciliària (HADO) existeix des de fa anys, lligada a hospitals d'aguts i dirigida generalment a pacients més joves que necessiten recuperar-se d'una cirurgia o que han tingut un problema agut de salut (infecció respiratòria, descompensació cardíaca...). És imprescindible la coordinació i integració dels equips d’hospitalització del territori (HADO i HAD-AI).

Com a casa, enlloc

L'objectiu d'aquest recurs és atendre millor al pacient, perquè s'ha demostrat que si s’atén una persona gran en el seu entorn habitual és més probable que es recuperi abans que si s’ingressa a l'hospital, ja que s’eviten altres problemes com el delírium o la davallada funcional.

Els nous equips estan formats per professionals de la medicina, la infermeria i el treball social, experts en geriatria i amb experiència en urgències hospitalàries. El model d’atenció es basa en l’atenció centrada en la persona, l’avaluació geriàtrica integral, el treball interdisciplinari i el pla individualitzat d’atenció. L'atenció que s’ofereix és pràcticament la mateixa que en un hospital: poden fer analítiques, ecografies, posar oxigen o medicació endovenosa, entre d'altres.

HAD-AI

La primera experiència del Grup Mutuam amb aquest tipus de recurs va engegar-se el juliol al Vallès Oriental i al Vallès Occidental, en col·laboració amb l'Hospital General de Granollers i l'Hospital Universitari Parc Taulí respectivament. En aquest territori, oferim atenció tant en les residències com en domicilis. A Barcelona, vam començar el programa a l'Àrea Integral de Salut Dreta, a principis de març, en col·laboració amb el Consorci Sanitari Integral Hospital Dos de Maig i el CAP Larrard. La població diana, en aquest cas, la conformen les persones que viuen a les vint-i-dues residències del territori que correspon a aquest centre d’atenció primària. A l'octubre començarem un projecte amb el Parc Sanitari Pere Virgili, amb l'objectiu d'anar-nos estenent per altres zones de la ciutat.

Primers resultats

Des de l’inici del programa fins al mes de maig, s’han atès 355 persones. Al Vallès, la procedència del 50 per cent dels ingressos va ser d’urgències, el 30 per cent de l’hospitalització d’aguts, un 10 per cent de l’hospital de dia i un altre 10 per cent de l’Atenció Primària. A Barcelona, el 77 per cent dels ingressos provenien de l’Atenció Continuada Especialitzada Residencial, el 20 per cent van ser derivats de l’Hospital Dos de Maig i un 3 per cent, de l’Hospital d’Atenció Intermèdia Mutuam Güell. Pel que fa al perfil de persones ateses, l’edat mitjana és de 84,4 anys i el 60 per cent són dones. Tenen un índex de Charlson de 13, un Barthel de 45 i un índex de fragilitat alt. La majoria de diagnòstics d’ingrés són pneumònies i ictus, seguits de les insuficiències cardíaques. La durada mitjana de les intervencions és d'uns 8 - 10 dies. Després les persones ateses tornen amb el seu equip d'Atenció Primària.

HAD-AI

Els equips HAD-AI del Grup Mutuam són recursos alternatius a l’hospitalització convencional integrats a la xarxa de recursos de cada territori. En aquest moments s’estan avaluant els primers resultats que demostren una disminució en els reingressos i nivell alt de satisfacció de pacients i familiars.

Neus Saiz Anton

Directora Atenció Intermèdia

Hospital Sociosanitari Mutuam Güell


Deixa un comentari