Grup Mutuam col.labora amb la UPC per a la cerca de solucions arquitectòniques per a malalts crònics i dependents

Grup Mutuam col.labora amb la Universitat Politècnica UPC

Grup Mutuam  col.labora en un projecte màster de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC), enfocat a la millora arquitectònica dels edificis destinats a gent amb dependència. Per això grups d’alumnes han realitzat diverses visites a edificis residencials, com la Residència assistida Mutuam La Creueta de Sabadell, Mutuam Manresa, i també a altres centres sanitaris, com l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell i  Hospital Sociosanitari Mutuam Girona. El projecte consisteix en fer un diagnòstic dels edificis que presten aquests serveis, amb l’objectiu de trobar solucions als nous requeriments socials normatius actuals. Aquest projecte de col·laboració ha estat liderat pel Dr. Juan Luí­s Zamora, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), juntament amb la coordinació del Servei de Patrimoni del Grup Mutuam.