La reminiscència molt present en el Dia Internacional de les Famílies a la Residència Vila-seca

L'Assemblea General de Nacions Unides, en la Resolució 47/237 del 20 de setembre de 1993, va proclamar el 15 de maig Dia Internacional de la Família. Aquesta decisió reflecteix la importància que la comunitat internacional confereix a la família com a unitat bàsica de la societat, així com la seva preocupació per la situació de les famílies a tot el món. Per aquest motiu i en commemoració d'aquesta diada, el 15 de Maig a la Residència Vila-seca es va organitzar un taller teòric-pràctic dirigit a totes les famílies dels usuaris i a la comunitat de Vila-seca, amb l´objectiu d´aportar recursos per comunicar-se millor amb persones que pateixen demència, portat a terme Marta Bellón, Educadora social i Natalia Guinart, psicòloga, professionals del centre. El taller d´estimulació cognitiva es va desdoblar en dos tallers:  un de teràpia de reminiscència i un altre anomenat "La caixa de records".

La teràpia de reminiscència és una tècnica molt completa que utilitza l´estimulació, la comunicació, la socialització i l'entreteniment, amb la que en una primera part es mostra al pacient un material (fotografia o relat d´un esdeveniment) vinculat a la seva experiència i a la seva generació, a partir del quals el pacient evoca tots els seus records fent aportacions personals. Aquesta teràpia té per objectiu potenciar la memòria episòdica autobiogràfica i la memòria semàntica (coneixements sobre dates històriques rellevants), experimentant emocions vinculades a aquests records.

Per altre banda, el taller anomenat "La caixa de records", parteix de la recopilació d'objectes personals o materials d´un pacient, comuns als d'un grup de pacients de la mateixa generació. Pot incloure fotografies, música, roba...etc. La veritat cal dir que tots dos tallers van ser un èxit, en els que les famílies dels residents van jugar un paper fonamental.

Taller de reminiscència, dia internacional de les families a la Residència Vila-seca
Un moment del taller de reminiscència

 


Deixa un comentari