Presentació de la memòria final del projecte guanyador de la 13a edició Premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure

Amb una assistència de professionals que van omplir l'espai polivalent del Grup Mutuam, el passat 8 d'abril es va presentar  la memòria final del projecte "Gestió de tractaments Antimicrobians", promogut pels Centres i Serveis Sociosanitaris Mutuam, (HSS Mutuam Girona, HSS Mutuam Güell, Mutuam Diagonal i Residència Vila-seca) a càrrec de Conxita Mestres (Cap del Serveis de Farmàcia de Grup Mutuam), que va comptar amb el suport de la resta d’investigadores: Anna Agustí , Laura Puerta, Cristina Plana, Blanca Llagostera i Marta Hernández.

La sessió clínica que organitza l'Àrea Sanitària mensualment, va estar dedicada a la presentació d'aquesta memòria final, que va ésser el projecte guanyador de la 13 edició del Premis de Recerca que promou anualment la Fundació Mutuam Conviure.

El treball presentat estudiava el consum d'antimicrobians en els serveis sociosanitaris del Grup.

Les conclusions extretes a destacar van mostrar:

  • Que els antibiòtics més consumits són l'amoxicil·lina.lina/clavulànic, la fosfomicina i les quinolones.
  • Que la durada dels tractaments antibiòtics en tots els casos està  dins el correcte.
  • Que la via parenteral només és evident als HSS Mutuam Güell i Mutuam Girona on va augmentar també el seu consum per l'augment de la complexitat dels pacients i l'ús en pacients pal·liatius.

Memoria Final Premis Recerca 2013


Deixa un comentari