902 014 110

MENÚ
Serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència

EAPS Mutuam - la Caixa

Equips d'atenció psico-social

Els EAPS son equips multidisciplinaris formats per psicòlegs, treballadors socials, infermers i voluntaris que donen suport a les persones que han d'afrontar una malaltia que amenaça la seva vida, als seus familiars i també als professionals que els atenen, fins i tot donant suport a tots ells, en els processos de dol.

Quan una persona pateix una malaltia avançada es requereix un suport complex, per la qual cosa és imprescindible una atenció altament especialitzada. Des d'una òptica sanitària aquesta necessitat s'aborda des de les cures pal·liatives i el mon sanitari, però cal complementar-la amb un model d'atenció més ampli, que incorpora la vessant psicològica, emocional, social i espiritual de la persona.

Fa més de 7 anys que la Fundació Obra Social “La Caixa” va engegar el Programa d'Atenció a Persones amb Malaltia avançada i els seus Familiars, formant 29 Equips d'Atenció Psicosocial (EAPS) repartits per les 17 comunitats autònomes. A Catalunya hi ha 5 d’equips i un d’ells és l'EAPS Mutuam - la Caixa que ha esdevingut l’equip de referència a la ciutat de Barcelona, que s'ha ampliat aquest 2015, mentre que a Girona s'ha confiat a Mutuam la gestió d'un nou equip EAPS.

L'equip de Barcelona que fins ara prestava servei a l'Hospital de Sant Pau, als PADES gestionats per Mutuam i al propi Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, amplia la seva àrea d'assistència a tots els equips PADES de Barcelona i a l'Hospital del Mar. Per altra banda, l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona prestarà atenció a persones amb malalties avançades i als seus familiars, que pertanyin a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, a l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i a l'Institut de Oncologia (ICO), tots ells de Girona.

La Fundació Obra Social “La Caixa” en roda de premsa va presentar els excel·lents resultats obtinguts fins ara d’aquest Programa d'Atenció a Persones amb Malaltia avançada i els seus Familiars en la que l'EAPS Mutuam - la Caixa, va ésser l'equip triat per a il·lustrar l’elevat grau de satisfacció detectat entre els seus usuaris a través d’alguns testimonis.