Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

Contacta amb nosaltres  
×

Com et podem ajudar?

Tots els camps són obligatoris

Política de Privacitat de la web de Grup Mutuam

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: MUTUAM, M.P.S.
  Finalitat: Informar a l’usuari, subscripció per l’enviament de comunicacions comercials i gestió del currículum vitae dels candidats a través dels formularis de contacte del lloc web, així com facilitar el contacte per poder donar resposta a les seves consultes, dubtes o sol·licituds d’informació sobre els serveis oferts.
 • Legitimació: Consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals.
 • Destinataris: Les dades podran ser comunicades a les societats de GRUP MUTUAM (MUTUAM MPS; MUTUAL GESTION INTEGRAL S.L.; RESIDENCIAS AIDAR S.L.; QUIDAM EUROPA S.L.; UTE RESIDENCIA VILASECA; FUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE) amb la finalitat de donar curs a les sol·licituds de l’usuari. No es comunicaran dades personals a altres tercers, excepte per obligació legal.
 • Drets: Pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, tal com s’explica a la informació addicional.
 • Informació addicional: Podrà trobar més informació sobre protecció de dades a la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MUTUAM, M.P.S. desitja informar-li de forma transparent, a través de la present Política de Privacitat, sobre tots els tractaments que realitzem amb les seves dades, les finalitats per les quals les tractem, els drets que vostè com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals i el temps durant el que conservarem les seves dades.

Li informem que a l’accedir a la nostre web passa a obtenir la condició d’usuari. Com a usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per comprendre i acceptar en la seva integritat la Política de Privacitat. La present Política de Privacitat s’ha de llegir conjuntament amb la nostra Política de Cookies.

Gràcies per visitar la nostre web.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 • Identitat: MUTUAM, M.P.S. (en endavant, “GRUP MUTUAM”), titular del CIF número V- 08210676 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 25.021, Secció General, Foli 196, Full nº B-82332 Inscripció 1a, és responsable de les dades de caràcter personal que ens facilita
 • Direcció postal: Carrer Provença, 392, 7a planta, 08025 Barcelona.
 • Telèfon: 932479440
 • Direcció de correu electrònic: dpd@mutuam.com

2. QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Una dada de caràcter personal és aquella que identifica o permet identificar a una persona. Per exemple, algunes dades que poden identificar directament a una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I. pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, la direcció de correu electrònic, la data de naixement i el sexe, entre d’altres. També podrien incloure’s els identificadors numèrics com la direcció IP del seu ordinador o la informació obtinguda a través de les cookies.

Un tractament de dades de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

3. QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per la simple navegació pel nostre lloc web, GRUP MUTUAM no recopila cap informació seva, excepte aquella informació recollida per les nostre cookies conforme amb la nostra  Política de Cookies.

Igualment, podem recopilar la informació que ens facilita de manera voluntària a través dels diferents canals d’interacció i comunicació que GRUP MUTUAM posa a la seva disposició a través de la nostra web, tals com:

 • Nom i cognoms
 • E-mail
 • Número de telèfon
 • Data de naixement
 • Número de DNI
 • Direcció
 • Ciutat
 • País
 • Professió i/o càrrec
 • Currículum vitae

Tanmateix, GRUP MUTUAM podrà captar dades personals que ens faciliti a través dels telèfons i correus electrònics de contacte disponibles en el nostre lloc web.

4. A TRAVÉS DE QUINES VIES CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A GRUP MUTUAM només captem i tractem la informació que vostè ens facilita a través de les següents vies:

 1. Formulari de contacte disponible en la nostra web
 2. Formulari de participació en els processos de selecció de personal disponibles a la nostra web
 3. Al subscriure’s a la nostra newsletter amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre notícies relacionades amb els serveis oferts per GRUP MUTUAM.
 4. Al subscriure’s o deixar comentari al Blog de la nostra web.
 5. Formulari d’inscripció als cursos organitzats per GRUP MUTUAM.
 6. Enviament de correus electrònic a la nostra direcció informacio@mutuam.com, així com a les direccions de correu electrònic específiques de cadascun dels nostres centres.  
 7. Trucades telefòniques al nostre número de telèfon d’atenció al client 93 380 09 70 i al de tots els nostres centres.

5. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES PERSONALS I AMB QUINES FINALITATS?

Volem ser transparents amb vostè i informar-li sobre les operacions que duem a terme amb les seves dades personals i les finalitats per les quals aquestes són tractades.

A continuació li exposem tots els tractaments i operacions que realitzem amb les seves dades de caràcter personal:

5.1 Contacte i servei d’atenció al client
GRUP MUTUAM proporcionarà el servei d’atenció al client, atenent qualsevol sol·licitud d’informació o consulta remesa a través de la direcció de correu electrònic o telèfon d’atenció la client disponible en la pàgina web.

5.2 Gestió i tramitació de la seva candidatura a través del formulari de la web
GRUP MUTUAM tramitarà la sol·licitud d’ocupació, la participació en els processos de selecció de personal i/o l’enviament del CV remés pel sol·licitant/candidat a través del formulari de la web corporativa.

Sempre que ens faciliti el seu currículum vitae, GRUP MUTUAM l’incorporarà a la seva base de dades. Les dades proporcionades seran conservades fins l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que vostè exerceixi el seu dret de supressió.

5.3 Tramitació i enviament de comunicacions comercials
GRUP MUTUAM enviarà a l’usuari que s’hagi subscrit al nostre butlletí de notícies, comunicacions comercials i informatives per vies electròniques sobre novetats relacionades amb els serveis oferts per GRUP MUTUAM, sempre que aquest hagi donat el seu consentiment.
Li informem que en qualsevol moment podrà oposar-se a rebre comunicacions comercials seguint les instruccions en el peu del correu electrònic enviat per GRUP MUTUAM o enviant un e-mail a baixes@mutuam.com.

5.4 Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si així ho sol·licita l’usuari
GRUP MUTUAM mantindrà la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió, quan els usuaris s’hagin oposat a rebre les nostres comunicacions comercials o hagin sol·licitat la cancel·lació de les seves dades.

5.5 Gestió de la subscripció de l’usuari al Blog de GRUP MUTUAM
Aquest tractament es du a terme amb les següents finalitats:
• Enviament d’un correu electrònic informant sobre la subscripció al butlletí de notícies del blog.
• Enviar comunicacions informatives sobre serveis i activitats de GRUP MUTUAM.
• Gestionar els comentaris realitzats en els posts publicats al nostre blog.
• Gestionar la baixa a la subscripció del butlletí de notícies del blog.

5.6 Gestió de la inscripció als nostres cursos
GRUP MUTUAM tramitarà i gestionarà la seva inscripció en els cursos i formacions organitzats per GRUP MUTUAM a través del formulari posat a la seva disposició en la nostra web corporativa.

6. LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades personals tinguem una base que legitimi aquest tractament. Per tant, per poder tractar la seva informació personal ens basem en dues bases legals depenent de l’activitat o tractament que duguem a terme amb les seves dades. Les bases legals pel tractament de dades personals són:

• El seu consentiment: al completar els formularis posats a la seva disposició a la nostra web per subscriure’s a la nostra newsletter o blog i facilitant-nos el seu currículum vitae, així com al contactar a través dels telèfons o correus electrònics facilitats en la nostra web al realitzar qualsevol consulta o sol·licitant informació. Per tant, acceptant la nostra Política de Privacitat, consent que el tractament que realitza GRUP MUTUAM sobre les seves dades personals és necessari per dur a terme la correcta inscripció a la nostra newsletter i/o blog, la gestió del seu currículum vitae i l’atenció a les seves consultes o sol·licituds remeses.

• Compliment d’una obligació legal: GRUP MUTUAM mantindrà la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió en compliment de l’obligació legal derivada del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

7. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Conservarem les seves dades durant els terminis previstos per la normativa aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.

Les dades que es captin amb motiu de sol·licitud d’informació o consulta seran conservades durant el temps necessari per la prestació del servei.

8. QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

A continuació, li facilitem els drets que, com a usuari de la nostra web, pot exercitar:

Drets Què significa?
Dret d’accès Té dret a que GRUP MUTUAM li confirmi si està tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, té dret a conèixer quines dades tracta.
Dret de rectificació Consisteix en la possibilitat de que pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incompletes, especificant en la sol·licitud de rectificació quines dades desitja que es modifiquin.
Dret d’oposició Pot oposar-se en qualsevol moment a que tractem les seves dades. Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. GRUP MUTUAM deixarà de tractar dades personals, excepte quan quedin acreditats motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre interessos, drets i llibertats dels usuaris o per la formulació, el exercici o la defensa de reclamacions
Dret de supressió Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejades de manera que no es permeti el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el termini de prescripció
Dret a la portabilitat de les dades Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a la d’un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a la limitació del tractament Aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan:
 • Impugni l’exactitud de les dades, mentre GRUP MUTUAM verifica aquesta exactitud.
 • Hagi exercit el seu dret d’oposició, mentre es verifiquen si els motius legítims de GRUP MUTUAM prevalen sobre els seus com a interessat.
Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a GRUP MUTUAM que conservi les seves dades personals quan:
 • El tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació en el seu ús.
 • GRUP MUTUAM ja no necessiti les seves dades personals per les finalitats del tractament, però les necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Com pot exercitar aquests drets? Podrà exercir el seu dret, enviant-nos la seva petició a la direcció de correu electrònic dpd@mutuam.com o bé per correu postal, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a la direcció: Carrer Provença 392, 7a planta, 08025 Barcelona.

Tanmateix, li informem que, quan GRUP MUTUAM no hagi satisfet correctament l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com pot exercitar-lo, pot dirigir-se a la AEPD:

http://www.aepd.es
Tel. 901 100 099 / 91.266.35.17
C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

9. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades facilitades a través de la nostra pàgina web podran ser comunicades a les societats de GRUP MUTUAM (MUTUAM MPS; MUTUAL GESTION INTEGRAL S.L.; RESIDENCIAS AIDAR S.L.; QUIDAM EUROPA S.L.; UTE RESIDENCIA VILASECA; FUNDACIO PRIVADA MUTUAM CONVIURE) amb la finalitat de donar curs a les seves sol·licituds. No es cediran les dades a altres tercers sense consentiment previ, excepte per obligació legal.

Tanmateix, és possible que puguem comunicar les seves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació, a tribunals o organismes de la Administració Pública.

10. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat està subjecte a modificacions per possibles canvis de criteri seguits per l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades. GRUP MUTUAM es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

11. CONTACTE DPO

Si té algun dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les seves dades personals, posi’s en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@mutuam.com.

Última versió: 20 de desembre del 2018