El director general de Grup Mutuam intervé en la III Jornada Sociosanitària de La Unió

Brosa a Jornada UCH

El director general del Grup Mutuam, Francesc Brosa, va participar en la inauguració i la cloenda de la III Jornada Sociosanitària de La Unió, celebrada el 18 d’abril, a l’auditori del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. Sota el títol ‘Propostes disruptives per a l’evolució del model d’atenció sociosanitària’ la jornada va comptar amb la participació del director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Sebastià Santaeugenia, com a conferenciant, per tal de posar de relleu els aspectes més destacats de la revisió del model actual (veure presentació).

A continuació, amb la participació d’experts de tots els àmbits, es van organitzar dues taules amb l’objectiu de debatre i  posar de manifest les principals actuacions que han de permetre l’elaboració d’un nou model d’atenció sociosanitària. En la primera taula, es va abordar la temàtica Els reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari. Hi van intervenir el doctor Lluís Gràcia director d’Atenció Primària de Vallcarca – Sant Gervasi, amb la ponència ‘L’acció des de l’atenció Primària’, la doctora Rosa Morral, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut, amb ‘Què necessita l’atenció primària del sector sociosanitari?’, Assumpta Ricart, cap d’Urgències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (veure presentació), i Mireia Puig, directora del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, ‘Reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari.

La segona taula de debat va tractar sobre El treball en xarxa: una utopia?. Hi van participar Josep Ganduxé, director general de Centres Blauclínc (veure presentació), Lydia Padró, cap de Divisió d’Innovació i Cartera de Serveis sanitaris de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSalut (veure presentació), Mónica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Ricard Fernández, gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta jornada està impulsada pel Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària del qual el doctor Brosa és el vocal-president. Aquest òrgan de coordinació de la patronal catalana treballa per posar en relleu la necessitat de redissenyar el model d’atenció sociosanitària per donar resposta a les exigències assistencials reals, presents i futures.

La 1a Jornada de Recerca i Innovació del Grup Mutuam, una gran empenta cap al futur

Jornada de Recerca i Innovació

La recerca i la innovació són essencials per a la millora de l’assistència integral a les persones grans, amb malalties cròniques i complexes o en situació de dependència. Permeten plantejar i donar resposta a problemàtiques habituals en el desenvolupament de l’activitat diària dels professionals, per això ambdues son imprescindibles en el dia a dia dels equips del grup.

Amb el concepte principal de “Compartim per millorar”, el passat 21 de març, a la Sala d’Actes del Palau Macaya de l’Obra Social la Caixa, va tenir lloc la 1a Jornada de Recerca i Innovació del Grup Mutuam, organitzada per la Fundació Mutuam Conviure  amb el recolzament del Comitè de Recerca del Grup Mutuam.

La Fundació Mutuam Conviure és una entitat fidel al seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la geriatria i gerontologia clínica. Per això, a més a més dels Premis de Recerca d’atenció sociosanitària que organitza anualment, s’ha bolcat amb aquesta nova iniciativa amb la voluntat de compartir les experiències i coneixements dels professionals de Mutuam en pro d’un benefici comú.

La jornada va durar tot el matí i hi van assistir un total de 120 persones, totes elles d’algun dels centres o recursos de l’entitat. Es van presentar projectes en diferents formats i, a més a més de les intervencions orals, durant tota la jornada es van exposar els pòsters que els professionals del Grup Mutuam havien presentat al llarg de 2017 en diferents congressos i esdeveniments del sector, amb la recerca i innovació com a temàtica principal.

La inauguració va ser a càrrec de Francesc Brosa –director general del Grup Mutuam- i d’Antoni Salvà -director de la Fundació Salut i Envelliment. UAB, coordinador del Comitè de Recerca Grup Mutuam-, amb una introducció general sobre el paper de la recerca i la seva importància dins de l’activitat del grup.

Seguidament, sota el lema “Expliquem la nostra recerca: experiències destacades”, es van presentar 6 comunicacions orals sobre diverses temàtiques, donant lloc a un espai de debat multidisciplinar moderat per Marisa Garcia, directora de la Residència Rubí, gestionada per Mutuam.

  • La primera comunicació va ser a càrrec de Laura Puerta, farmacèutica adjunta a l’HSS Mutuam Güell, que va presentar el seu projecte “Coordinació en pacients derivats des del Servei d’urgències d’un hospital terciari a un hospital sociosanitari”. Podeu veure la seva presentació aquí.
  • La segona comunicació va ser a càrrec d’Eva Rodríguez, doctora en psicologia i psicologia clínica, psicòloga dels EAPS Mutuam, sobre l’ ”Estudi de les variables psicològiques que modulen l’adaptació a la situació de final de vida en el pacient crònic avançat”. Podeu tornar a veure la seva presentació aquí.
  • La tercera comunicació va ser a càrrec d’Enric Buxadera, psicòleg, director de la Residència Jaume Nualart i membre del Comitè Ètica del Grup Mutuam, que va parlar sobre “L’abordatge ètic de la sexualitat en la gent gran institucionalitzada”. Podeu veure la seva presentació aquí.
  • La quarta comunicació va ser a càrrec de Sònia Gispert, infermera de l’HSS Mutuam Güell, que va presentar el seu “Pla de millora de la qualitat en la prevenció d’error de medicació a Hospital Sociosanitari Mutuam Güell”. Podeu veure la seva presentació aquí.
  • La cinquena comunicació va ser a càrrec de Cristian Carrasquer, metge coordinador dels equips PADES Mutuam, que va presentar el seu projecte sobre “Espiritualitat i qualitat de vida en pacients terminals”. Podeu veure la seva presentació aquí.
  • La darrera comunicació va ser a càrrec de la Laura Teruel, infermera dels equips EAR de Barcelona, que va presentar el seu projecte sobre l’“Anàlisi pre-post del taller de maneig de la incontinència per a gerocultores de residències geriàtriques”. Podeu veure la seva presentació aquí.

La segona part de la jornada va consistir en una taula rodona moderada per l’Ainhoa Torner, cap del Servei de Qualitat del grup. En ella, es van presentar els resultats obtinguts en els projectes guanyadors als Premis de Recerca 2016 i que s’han anat desenvolupant al llarg de l’any 2017. L’any 2016, la Fundació Mutuam Conviure va atorgar un total de tres premis: un premi extern, un premi intern i un accèssit, que van tenir la seva representació a la jornada amb una ponent de cada equip de treball.

  • Beatriz Jiménez, metgessa del CAP Roger de Flor, va presentar els resultats del seu projecte “Grau de control de la pressió arterial en pacients hipertensos amb fibril·lació auricular, sotmesos a teràpia anticoagulant en atenció primària. Projecte Tao-Pres”, guanyador del Premi Extern 2016 al millor projecte i creat conjuntament pels equips EAPS Dreta de l’Eixample, EAP Sardenya, EAP Sagrada Família i la Unitat de Recerca de UDACEBA – Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital de Sant Pau. Podeu veure la seva intervenció aquí.
  • En segon lloc, Núria López, neuropsicòloga de la UVGI de Barcelona, va presentar els resultats de l’ “Adaptació d’una escala de valoració funcional per a la detecció de l’alteració cognitiva lleuen població urbana i rural catalana“, projecte guanyador al Premi Intern 2016 al millor projecte, creat pels professionals de la Unitat de Valoració Geriàtrica Integral de Mutuam Barcelona i Girona. Podeu veure la seva intervenció aquí.
  • Finalment, Silvia Mirete, directora de la Residència Vila-Seca de Mutuam, va presentar les millores obtingudes a la residència gràcies a la donació de la Fundació pel seu projecte “Un pas endavant: cuidem des de la llibertat”  guanyador de l’Accèssit atorgat l’any 2016, centrat en el seu propi centre i creat pels seus professionals. Podeu veure la seva intervenció aquí.

Després de la taula rodona, el Dr. Antoni Trilla -metge, vicedegà de Medicina – UB i membre de la Comissió Tècnica Assessora de la Fundació Mutuam Conviure- va dur a terme una ponència sobre “La recerca i la curiositat en medicina”, com a conferència final d’una jornada plena de coneixements i experiències per compartir. Podreu trobar la seva conferència aquí.

Finalment, van ser el Dr. Vilardell – president de la Fundació Mutuam Conviure- i Josep Ballester – director de l’àrea sanitària del grup-, els encarregats de tancar la jornada amb un missatge d’agraïment als participants i de motivació a continuar fent recerca per a millorar el nostre futur com a professionals i com a empresa.

Comitè de Farmàcia de Grup Mutuam: qualitat i racionalitat en l’ús dels medicaments

Comitè de Farmàcia del Grup Mutuam

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari és un dels cinc comitès de què s’ha dotat el Grup Mutuam per fer efectiu el seu compromís amb la qualitat professional. Creat l’abril del 2009, es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari que depèn de la Direcció de l’Àrea Sanitària i que té com a missió promoure l’ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris mitjançant l’assessorament, consulta, coordinació i informació a totes les àrees assistencials de l’entitat. L’increment de la complexitat de l’atenció i l’envelliment de la població comporten un repte en la selecció i l’ús de medicaments per les diferents possibilitats i nous tractaments que es generen.

D’acord amb l’OMS, la selecció de medicaments és un “procés continu, multidisciplinari i participatiu basat en l’eficàcia, seguretat, qualitat i cost dels medicaments a fi d’assegurar l’ús racional dels mateixos”. L’ús racional de medicaments comporta una millora en la gestió de recursos i en la qualitat de l’assistència sanitària al pacient. L’optimització de la teràpia farmacològica es pot aconseguir seguint tot un seguit de principis i pràctiques, que impliquen a diversos estaments professionals.

El Comitè de Farmàcia i Producte Sanitari assessora la Direcció i els professionals de Grup Mutuam sobre tot allò referent a la política i guies de selecció i a l’administració i utilització de medicaments i avalua els medicaments que s’inclouen en la Guia Farmacoterapèutica (GFT), així com el material sanitari per utilitzar als centres. A més, és l’òrgan encarregat de desenvolupar  la Guia d’Equivalents Terapèutics i altres guies, protocols i procediments referents a la teràpia farmacològica i al material sanitari.

El Comitè es reuneix trimestralment i s’hi analitza la documentació per a la inclusió o exclusió de productes en la GFT o en el catàleg de producte sanitari, per a les revisions de la GFT i el catàleg anual i per a la valoració de temes de seguretat relacionats. En formen part representants tant de les diferents disciplines com dels diferents centres del Grup Mutuam. La meitat dels seus membres es renoven cada quatre anys, excepte la Cap del servei de farmàcia, la direcció de l’Àrea Sanitaria i la Direcció d’infermeria, que són membres permanents. Actualment, integren el Comitè: Marta Hernández, cap de Servei de Farmàcia, com a presidenta; Anna Agustí, farmacèutica de l’Hospital Sociosanitari de Girona, com a secretària; i el doctor Josep Ballester, director de l’Àrea Sanitària, Pepa Romero, directora d’Infermeria, la doctora Assumpta Lladó, metgessa del Centre Residencial Fontflorida, Ester López, coordinadora d’Infermeria de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, Blanca Llagostera, farmacèutica dels EAR, i la doctora Dolors Quera, coordinadora mèdica de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell, com a vocals.

La Fundació Mutuam Conviure convoca la 18a edició dels Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària

La Fundació Mutuam Conviure, fidel al seu compromís amb la promoció i millora de la pràctica clínica en la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària, convoca, un any més, els Premis de Recerca d’Atenció Sociosanitària, que arriben així a la 18a edició. Hi poden participar tots els professionals, de forma individual o col·lectiva, que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei en l’àmbit de la geriatria clínica l’atenció sociosanitària a Catalunya.
Repartits en dues categories, el premi de cadascuna està dotat amb 6.000€: un per a projectes que porten a terme entitats d’aquests àmbits a Catalunya i l’altre, per a projectes que es porten a terme en els centres i serveis de Grup Mutuam.

La data límit de presentació dels projectes és el dilluns 22 d’octubre de 2018. El jurat estarà format per cinc persones proposades per la Fundació Mutuam Conviure i el veredicte es donarà a conèixer en el marc de XIII Jornada Sociosanitària que organitza l’entitat i que se celebrarà el 14 de novembre a l’auditori del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Descarregueu-vos les bases aquí.

Premis de REcerca d'Atencio Sociosanitària

Grup Mutuam fa una donació de material informàtic per a infants de Bolívia

ONG Fe y Alegría

Grup Mutuam ha col·laborat amb una donació de material informàtic excedent en el projecte d’informatització escolar que porta a terme a Bolívia l’organització no governamental Fe y Alegría, que treballa en el moviment d’Educació Popular Integral i Promoció Social. El lliurament d’un total de 82 pantalles planes i 24 tablets s’ha fet en el marc de les accions de responsabilitat social de l’entitat i mitjançant la Fundació Banc de Recursos. La sortida del carregament cap a aquest país sud-americà es va fer després de Setmana Santa.

La UEN inaugura la segona edició del Màster en estimulació neurològica a Mutuam Collserola

Presentació del màster a Mutuam Collserola

El Centre Residencial Mutuam Collserola va acollir el 12 de gener la presentació de la segona edició del Màster en Estimulació Neurològica. Neurorehabilitació de la Universitat de Vic i de la Unitat d’Estimulació Neurològica (UEN) ubicada al propi centre. Dirigit a terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes, es tracta d’un màster propi i professionalitzador de 2 anys i 60 crèdits que s’està consolidant com una formació referent en l’àmbit de la neurorehabilitació. En l’acte, van intervenir la directora de Màrqueting de Grup Mutuam, Marian Pérez; Jordi Naudó, coordinador de formació internacional de la UVic. Universitat Central de Catalunya; i Manel Gómez, director de la UEN.

La relació de col·laboració entre Grup Mutuam i la Unitat d’Estimulació Neurològica es va iniciar fa 13 anys, mitjançant la creació i posada en marxa d’una unitat de neurorehabilitació especialitzada en el tractament de persones amb dany cerebral adquirit en el Centre Mutuam Collserola. Anys més tard, els bons resultats que ha portat l’aprofitament de sinergies ha portat els dos organismes a ampliar la col·laboració amb la creació d’una altra unitat de neurorehabilitació a la Residència Vila-seca de Mutuam. Les ubicacions de les UEN als centres de Mutuam permeten a l’entitat ampliar l’oferta de serveis i, per tant, tenir una  major diversitat de perfils d’usuaris i assumir pacients amb traumatismes cranioencefàlics, ictus, malalties neuodegeneratives, etc. A la UEN, li permet disposar de la possibilitat d’ingrés o d’estades com a centre de dia, a més de l’ambulatòria, i també oferir una oferta personalitzada del servei segons les necessitats dels pacients.

Mutuam i Fundació Paliaclínic signen un conveni per millorar l’atenció en el final de la vida

Signatura del conveni entre Grup Mutuam i Paliaclínic

Grup Mutuam ha signat un conveni amb la Fundació Paliaclínic, entitat sense ànim de lucre nascuda de la sensibilització a l’àmbit de les Cures Pal·liatives. La Fundació es va crear per tal de poder donar suport als pacients en fase de final de vida i a les seves famílies, amb la missió de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de malaltia terminal i necessitats socials.

L’objectiu d’aquest acord és aconseguir que aquests pacients en situació de vulnerabilitat sociosanitària que estiguin gestionats pels equips professionals dels PADES, la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Güell i els equips EAR de suport residencial de Mutuam puguin obtenir una atenció multidisciplinària al domicili, a la unitat d’hospitalització o al centre residencial on es trobin.

D’acord amb el conveni, la Fundació Paliaclínic posarà en marxa el seu “Programa per a pacients en fase de final de vida amb necessitats socials” per tal de garantir a aquest tipus de pacients i als seus familiars, tot el suport social, emocional i ajudes tècniques necessaris per que puguin viure el procés final de malaltia i la pròpia mort de forma digna, amb el menor sofriment possible, en el lloc escollit, i amb l’acompanyament desitjat. D’aquesta manera, oferirà el prèstec de materials tècnics no coberts pel sistema públic o sense disponibilitat immediata (llits articulats, matalassos antiescares, cadires de rodes, grues, etc.), ajut a les famílies amb dificultats per assumir integralment les tasques cuidadores (suport a temps parcial d’un cuidador o treballador familiar) i teràpies complementàries a domicili de comunicació i expressió emocional del pacient i família (artteràpia, musicoteràpia).

Sempre, però, mantenint els principis del Grup Mutuam sobre el respecte per la dignitat, els valors de la persona i la seva autonomia, la humanització de l’assistència, la transparència i la qualitat assistencial mitjançant el treball en equip interdisciplinari, la formació continuada i la supervisió.

 

Grup Mutuam us desitja un bon Nadal i feliç any 2018

Felicitació Grup Mutuam_2017

Cada any, el Grup Mutuam organitza el Concurs de Postals de Nadal per escollir la que serà la felicitació corporativa. D’entre totes les postals que arriben, dissenyades i recreades pels usuaris dels centres i residències del grup, se n’escull una com a guanyadora. En la seva 13a edició, el concurs ha estat tot un èxit, amb 177 participants dels nostres centres residencials.

En aquesta convocatòria, hem rebut un total de 28 postals finalistes dels diferents centres de dia i residències de Mutuam, mitjançant les quals els residents ens mostraven la seva particular visió del Nadal i les festes. Dibuixos, missatges, colors, composicions i símbols… Tota una mostra d’originalitat i emotivitat!

Escollir la postal guanyadora del concurs es fa cada any més difícil, ja que la creativitat i la imaginació dels usuaris no deixen de sorprendre’ns. Aquest any, felicitarem les festes amb la postal de la senyora Maria Pérez Bufí de la Residència Les Franqueses, guanyadora del Concurs Postal de Nadal 2017.

Felicitem a tots els artistes i als professionals que han col·laborat en aquesta nova edició i l’han fet possible un any més, encoratjant-los a seguir-ho fent l’any vinent. En aquest àlbum podeu veure totes les obres.

Els nostres millors desitjos, enhorabona i bones festes!

 

Pòster amb obres dels participants
Pòster amb obres dels participants

Comitè d’Ètica Assistencial: una garantia de principis en la pràctica professional de Mutuam

Comitè d'Ètica Assistencial

El Grup Mutuam disposa, des de l’any 2009, d’un Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) propi, acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu del qual és posar a l’abast dels professionals dels diferents recursos del l’entitat, un òrgan consultiu i deliberatiu especialitzat en el camp de la bioètica. El CEA compta amb l’assessorament extern de Núria Terribas, jurista experta en aquest àmbit i consultora d’altres comitès de Bioètica, que actualment és directora de la Fundació Grífols.

El CEA  està format per 15 vocals de diferents professions i estaments del Grup Mutuam. Hi ha vocals nats i vocals que renoven cada 4 anys. El comitè promou el debat interdisciplinari i transversal dels casos que es revisen. Qualsevol professional, assistencial o no, d’un equip del Grup pot formular una consulta al CEA. Un cop exposat el cas i deliberats els aspectes ètics que planteja, el CEA elabora un informe no vinculant, amb les recomanacions consensuades, que s’envia a l’equip que l’ha presentat perquè l’adjunti a la història clínica del pacient o resident, si es tracta d’un centre residencial.

Durant la seva trajectòria, el CEA ha impulsat l’elaboració de protocols sobre diversos temes – alimentació, rebuig/limitació de l’esforç terapèutic i identificació de risc de maltractament de gent gran institucionalitzada – així com el Codi Ètic de la Institució i la carta dels Drets i Deures del pacients. Recentment, un subgrup de treball del CEA ha elaborat i presentat un protocol en relació a l’abordatge de la  sexualitat en l’àmbit de les persones grans institucionalitzades.

El nombre de casos analitzats i deliberats ha anat creixent durant els 8 anys de recorregut del CEA, passant d’una mitjana de 4 casos anuals durant els tres primers anys, a 9 casos anuals que es tracten actualment. Aquest increment és fruit de l’augment del grau de coneixement per part dels professionals del Grup Mutuam de l’existència del CEA i de la utilitat de les respostes donades, així com de l’expertesa dels membres que el configuren.

La creació dels ERESS, Espais de Reflexió Ètica Sociosanitaris, ha estat fonamental per a la difusió dels principis ètics en la pràctica assistencial diària. Actualment, s’estan implementant, de forma progressiva, als diferents recursos sanitaris i residencials del Grup. Aquests espais tenen com a finalitat compartir dilemes i casos que han impactat i generat diferents criteris d’actuació entre els professionals amb l’objectiu de revisar l’actuació i debatre altres alternatives de bona praxis. Cada ERESS ha estat “apadrinat” per un membre del CEA, que ha ajudat a la creació i consolidació d’aquests espais de reflexió. La iniciativa, pionera en el nostre territori, es va presentar com a comunicació oral a la Jornada dels CEA de Catalunya l’any 2015.

Un altre dels compromisos del comitè és oferir i fomentar la formació continuada en la disciplina de la bioètica, impartint cursos específics per donar a conèixer el comitè, així com per fer la difusió dels protocols elaborats. Tots els membres que formen part del CEA tenen formació específica en l’àmbit de la Bioètica, i cada any es porten a terme cursos monogràfics d’actualització.

Francesc Brosa, nomenat vocal-president del Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària de La Unió

Francesc Brosa, director de Grup Mutuam

La Unió, l’associació empresarial de referència al sector sanitari i social, ha nomenat Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam, vocal-president del Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària en la seva reunió del mes de novembre.

Amb aquesta designació, l’entitat consolida la seva presència en els actors col·lectius de rellevància davant l’Administració. La Unió està integrada per més de cent entitats sanitàries, socials i d’atenció a la dependència, que agrupen al voltant de 400 centres i a uns 60.000 professionals. A més s’hi sumen una vintena d’associats col·laboradors. Els consells de sector són el nucli de participació d’aquests associats.