Projecte estimulatiu digital “Una finestra al món per conèixer Sabadell”, dels usuaris del Centre Mutuam La Creueta

Estimulacio Mutuam La Creueta Sabadell

Aquest octubre, liderat per la psicòloga Ana Maria Rubio del Centre Assistencial Mutuam La Creueta, i en vistes a la situació epidiemològica que vivim encara i les restriccions que sembla que vindran, s’ha creat un innovador grup d’estimulació cognitiva els dijous als matins, que gaudeix dels beneficis d’aquesta activitat a través de mitjans digitals propis que el centre ha estat planificant, i ampliar així, les activitats que puguin fer els usuaris i residents amb seguretat, garantint les màximes mesures d’higiene i prevenció de contagis.

Aquesta activitat d’estimulació, el mes d’octubre, s’ha dedicat al concepte de l’orientació, en relació a la persona, al temps i a l’espai. Es persegueix afavorir i activar l’orientació espacial i temporal, mantenir l’orientació personal, activar la memòria personal i autobiogràfica, treballar el llenguatge automàtic, afavorir la parla i la fluència verbal i millorar la capacitat d’atenció i concentració.

A aquests efectes, s’utilitzaran recursos i estratègies diversos, com l’ús de calendaris per treballar aspectes recents del dia a dia,  les estacions de l’any, festivitats importants, cronologia personal (biografia personal, dates i esdeveniments importants) i orientació espacial (el lloc a on estem, diferents ciutats que han conegut, etc…).

Amb aquesta organització,  objectius per assolir, l’empenta dels professionals i les ganes de interactuar dels residents, aquesta activitat té l’èxit i la satisfacció, garantides,

Pacients amb alteració cognitiva lleu participen en els tallers d’estimulació de Grup Mutuam i el CAPSBE

Alteracions cognitives

Els tallers d’estimulació que organitza Mutuam, entitat d’economia social,  en el marc del seu Programa d’Intervenció en Funcions Cognitives per a pacients afectats d’alteració cognitiva lleu es van tancar el 2017 amb la participació de 13 usuaris. Les sessions es fan cada any des de 2014 en col·laboració amb el Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, entitat pública constituïda per l’Institut Català de la Salut i l’Hospital Clínic de Barcelona, que inclou els CAP Casanovas, Borrell i Les Corts, i que aporta la recerca de pacients.

El programa va néixer per crear un espai adreçat a persones grans que ja no es troben en la situació adequada per assistir als tallers de memòria preventius, però que tampoc no compleixen els requisits per participar en les sessions que es fan en els Centres de Dia, pensades per a pacients amb un deteriorament cognitiu més avançat. L’objectiu és facilitar-los les eines i recursos necessaris per potenciar la seva autonomia i la qualitat de vida d’elles i dels qui les envolten. Per tal d’assolir-ho s’estimulen les funcions cognitives involucrades en el procés de l’Alteració Cognitiva Lleu: l’orientació, les funcions atencionals i executives, el llenguatge i la comunicació, la memòria i les funcions perceptives. A més, es treballa el coneixement sobre el funcionament de les capacitats cognitives i quins són els canvis normals i associats a l’Alteració Cognitiva Lleu, es potencia l’autonomia, millorant l’estat d’ànim i l’autoestima, i es promou la prevenció de la dependència.

Tot això es fa mitjançant sessions teòriques i tallers dinàmics, dissenyats i executats per la neuropsicòloga de la Unitat de Valoració Geriàtrica del Grup Mutuam Núria López Matons. El treball en grup és essencial. Els participants comparteixen dubtes i experiències i cadascú es corregeix a ell mateix. Les sessions de l’edició de 2017 del programa s’han impartit en dos trimestres, amb set sessions d’una hora i mitja de durada cada trimestre. Els resultats, a nivell emocional, han estat ben valorats tant pels pacients com pels seus familiars.