Casajús: ‘Hem de fer un pas endavant, no podem seguir mesurant la qualitat assistencial com ho hem fet durant dècades’

Rafael Casajús 1a Jornada Residencial

El terapeuta ocupacional de la Residència Sant Cugat Rafael Casajús va fer una intervenció en la 1a Jornada Residencial organitzada per Grup Mutuam. En el marc d’una taula rodona sobre les experiències dels centres de l’entitat en la implementació de l’ACP, ell va centrar-se en la relació entre aquest model i el sistema de gestió de la qualitat.

Rafael Casajús va plantejar la seva ponència imaginant-se a ell mateix de gran i compartint amb els assistents a l’acte les preguntes que es faria abans d’entrar en una residència: Com em cuidaran? Com són les persones que em cuidaran? Com s’organitza el centre? A la primera pregunta, va afirmar que li agradaria que li responguessin que es tindrà en compte la seva identitat i dignitat com a persona, i que, més enllà de la seva problemàtica, també consideraran les seves potencialitats, conjuntament amb la seva biografia i història de vida i els seus interessos i aficions. ‘Si bé la residència mai no arribi a ser la meva llar, m’agradaria que fos el més semblant possible a ella’, va reclamar el ponent, que va assegurar, a més, que això es correspondria amb el decàleg de l’ACP.

A la segona pregunta, el terapeuta ocupacional va explicar que li agradaria que li  responguessin que els professionals del centre tenen un conjunt de competències tècniques específiques però també un seguit de competències transversals que han d’anar en la línia del model d’ACP. ‘El model, a part de la teoria, necessita l’ànima’, va alertar el ponent, que considera que la vessant humana es reflectiria mitjançant l’exercici aquestes competències per part dels professionals. ‘Amb això – va assegurar -, estem parlant de la necessitat de la creació d’un model de gestió i d’organització per competències, i va explicar que en els centres caldria definir les competències genèriques, fer una anàlisi dels llocs de feina, definir els diferents perfils per competències, fer una avaluació i, possiblement, una redefinició de perfils i una promoció dintre de l’equip.

Casajús va explicar que a la tercera pregunta que es faria davant l’ingrés en una residència, voldria que li responguessin que aquesta s’organitza en línia amb un sistema de gestió de la qualitat d’acord a les normes ISO 9001/2015 que servís per a una correcta gestió i per a una millora contínua del servei. Li agradaria, en aquest sentit, que es tinguessis en compte les avaluacions, els indicadors i els protocols procedents d’institucions de referència. El ponent va compartir la seva reflexió sobre la necessitat de creació d’un sistema de gestió de la qualitat que es correspongui amb el treball en ACP, però que busqui la transversalitat i complementarietat del model amb la gestió i organització per competències. Tot això, va afirmar ‘ha d’anar de la mà per obtenir com a resultat la millora de la qualitat de vida dels usuaris, així com una maduració de l’equip i una millora del servei’. L’objectiu, va assenyalar, és incórrer en el concepte d’excel·lència.

El ponent va dedicar una part important de la seva intervenció als indicadors que es fan servir per avaluar en l’àmbit dels serveis socials, mostrant-se crític amb les limitacions que poden tenir alguns dels més habituals. Respecte al rati de caigudes dels usuaris per avaluar la qualitat assistencial va dir que, tot i que s’ha d’utilitzar, perquè les caigudes són un factor de risc en persones grans, no és, per si sol, un indicador prou útil des del model de l’ACP. Tenint en compte només aquest indicador, va assenyalar, ‘estem prioritzant la necessitat de seguretat per sobre d’altres necessitats, com la inclusió, l’ocupació, el confort, autonomia’. Per això, va afirmar, ‘el rati de caigudes és incomplet i cal enriquir-lo’. En aquest sentit, va assegurar que cal revisar el concepte de qualitat en els serveis socials i que, si fins ara s’ha mesurat bàsicament amb mètodes quantitatius, cal introduir nous indicadors que ens permetin conèixer les valoracions subjectives de les persones. ‘Hem de fer un pas endavant, no podem seguir mesurant la qualitat com ho hem fet durant dècades’, va llançar. Tot i reconèixer que encara no està gaire clar com fer-ho, va assegurar que s’està treballant en aquest sentit i que hi ha propostes interessants, com els indicadors que recull la de la Societat Espanyola de Gerontologia i Geriatria. Per últim, Casajús va assenyalar que, amb l’ACP, ‘és necessari anar construint totxo a totxo i partint de la complementarietat amb altres eixos’.

L’HSS Mutuam Girona rep el segell EQAMOB&Co per l’acollida d’estudiants europeus en pràctiques

Recollida del Premi EQAMOB&Co

El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha escollit enguany l’Hospital sociosanitari Mutuam Girona, entre altres organitzacions, com a mereixedor del segell de qualitat EQAMOB&Co per la seva tasca en l’acollida d’alumnes d’altres països europeus que fan les seves pràctiques formatives al nostre territori. En aquest sentit, el 9 de maig, va tenir lloc a la seu del Departament a Barcelona l’acte de lliurament del segell. En representació de la institució i com a responsable de Formació del Grup Mutuam, Milagros Cristóbal va assistir a l’acte i va recollir el diploma.

Des de l’any 2009, en col·laboració amb el departament de mobilitat de l’IES Narcís Xifra de Girona, l’hospital sociosanitari acull cada any un mínim de dos estudiants danesos d’intercanvi. Aquests estudiants són “helpers”, una figura que seria equivalent a les auxiliars d’infermeria, però amb una preparació, una formació i unes vivències laborals pròpies del seu país. Els estudiants han de tenir com a llengua complementària el castellà, encara que molts d’ells no el dominen i els treballadors del sociosanitari es comuniquen amb ells en anglès.

L’estada dels estudiants té una durada d’entre un mes i un mes i mig, i fan pràctiques diàries. Des del 2009, la direcció de l’HSS Mutuam Girona treballa junt amb el responsable de mobilitat de l’IES en l’adaptació del programa, la rotació, l’acollida i l’avaluació dels alumnes. Els professionals del centre col·laboren per tal que aquestes pràctiques siguin el màxim de profitoses possible.

El segell EQAMOB&Co ha estat desenvolupat per un consorci internacional (compta amb membres d’Àustria, Bèlgica, Catalunya, França, Islàndia i Itàlia) en el marc d’un projecte cofinançat per la Comissió Europea, l’objectiu principal del qual és la millora de la qualitat de les experiències de mobilitat internacional dels joves europeus en formació professional. Així, el segell EQAMOB&Co dona fe de l’alta qualitat de l’experiència professional que Mutuam, mitjançant el sociosanitari de Girona, ha proporcionat recentment a estudiants o aprenents europeus, sempre en col·laboració amb el centre de formació català l’IES Narcís Xifra, adjudicador de la distinció.