La Prevenció de Delictes al Grup Mutuam: més enllà de la normativa

David Martín Mutuam

Dins del complex món de la legalitat i la normativa que regeix de les organitzacions, sovint ens perdem en termes normatius que poden semblar enrevessats o farragosos, oblidant quin és el seu propòsit final: la responsabilitat social, el compromís ètic, la necessitat de donar confiança al nostre entorn.

Per això avui entrevistem a David Martín, Cap de compliment normatiu del Grup Mutuam, per entendre millor quin és el nostre marc legal, i especialment en què consisteixen les polítiques de prevenció de delictes que tenim implementades, així com els seus beneficis per a l’entitat, els treballadors i tot l’entorn de Mutuam. Comencem!

Abans de tot, podries explicar-nos quin és el teu rol al Grup Mutuam?

Sóc cap de compliment normatiu. Això vol dir que m’encarrego de mantenir actualitzades totes les polítiques i procediments del Grup Mutuam per complir amb la llei, tant en el marc de les Polítiques de prevenció de delictes, com en el cas de la Protecció de Dades.

Les Polítiques de prevenció de delictes potser són menys conegudes. Podries explicar-nos de forma planera què són i quins objectius tenen? 

La reforma del Codi Penal del 2010 (Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny) contempla, per primera vegada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques: les organitzacions, empreses, fundacions… És a dir, que aquestes poden ser responsables penalment pels delictes comesos pels seus administradors, directius o treballadors.

Una mica més tard, al 2015, una nova reforma fa necessari que les organitzacions disposin d’un sistema de planificació per a prevenir els riscos penals. Grup Mutuam ho concreta  en l’elaboració del Codi de Conducta i de polítiques de prevenció de delictes, bases del Model de Prevenció de Delictes del Grup, que tot el personal ha de conèixer i complir.

L’objectiu legal d’aquestes polítiques i procediments és doble: per una banda, pretenen ser un escut de protecció legal del Grup Mutuam davant possibles delictes que puguin cometre els òrgans de govern, directius i treballadors. De l’altra, en cas d’infringir la llei, tenir aquestes polítiques constituirien un atenuant de la infracció.

Però a més, per a nosaltres, tenir aquestes polítiques és un exercici de responsabilitat, ja que estem donant a conèixer a tot el personal la importància de seguir una conducta ètica, en consonància amb els nostres valors i els principis de la societat actual.

Parlar de delictes, així, en general, pot semblar quelcom molt allunyat de la nostra realitat. Per fer-nos una idea, quin tipus de delictes estan recollits dins les polítiques de prevenció i el codi de conducta del Grup Mutuam?

Els riscos penals als quals estem exposats no els decidim nosaltres, sinó que estan recollits en els diferents articles del codi penal, i són els mateixos per a totes les organitzacions. Aquests van des dels delictes contra les llibertats de les persones -com el tràfic d’éssers humans o d’òrgans-, fins els delictes de blanqueig de capitals o contra la hisenda pública i seguretat social, passant per l’estafa, el frau o els danys informàtics. 

No hem de descartar que una entitat pugui cometre cap delicte, això seria un error, sinó que hem de preveure i posar-nos en el pitjor dels escenaris. El que sí fem és identificar aquells que ens poden afectar més, per tal de definir què podem fer per mitigar la possible comissió del delicte.

I com detecteu quins són els delictes als que el Grup Mutuam està més exposat?

Periòdicament, cada àrea de responsabilitat del Grup Mutuam avalua quins riscos penals els poden afectar, mitjançant un sistema de probabilitats de que puguin ser comesos, i l’impacte que tindrien. Tot això dóna una ponderació de la gravetat del possible delicte, motivant l’elaboració de plans específics de prevenció i control.

En l’última revisió de normativa feta, per exemple, els que més puntuació han obtingut són els delictes contra la hisenda pública i las seguretat social, així com els de tràfic d’influències -els delictes més habituals en totes les entitats-. Llavors, l’àrea responsable encarregada, juntament amb el Comitè de compliment, s’encarrega de detallar com serà el pla de prevenció i de control.

En aquest sentit, al Grup sempre hem estat proactius, avançant-nos a la normativa amb procediments que tenen en compte possibles situacions de risc, com ara el control de pagaments. 

I si hi hagués alguna possibilitat de delicte, com es comunica?

Mutuam té implantat un Canal de Denúncies intern i extern on es poden comunicar els possibles delictes. Aquesta comunicació pot ser anònima, i es pot presentar per diverses vies: per e-mail (canal.denuncies@mutuam.com); a través de formularis en línia tant a la web com a la intranet; i fins i tot a l’oficina antifrau de Catalunya, per a una major garantia d’imparcialitat.

L’any passat només es va rebre una denúncia, iniciant una investigació en els terminis fixats. Si finalment s’hagués considerat oportú, s’hauria denunciat a la fiscalia. En aquest sentit, cal puntualitzar també que, per tal que una entitat pugui ser acusada de cometre un delicte, aquesta ha de beneficiar-se del mateix.

També ets responsable de protecció de dades, quines són les teves funcions en aquesta àrea?

La protecció de dades és un tema especialment important per a nosaltres, ja que som una organització sanitària i tractem dades de caràcter sensible. La meva funció és donar a conèixer a tots els tots els treballadors i treballadores quina és la normativa, i com actuar en cada situació, a través de diferents formacions internes i documentació específica.

Moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva feina, David!

Com veiem, les polítiques de prevenció al Grup Mutuam no només protegeixen legalment a l’organització, sinó que aporten una cultura ètica i de responsabilitat a l’entitat, Així, podem generar confiança tant interna com externament, anticipant-nos a situacions de risc per protegir els nostres usuaris, clients i treballadors, i demostrant el nostre compromís amb la societat.

David Martín, Cap de compliment normatiu del Grup Mutuam