Així és com Grup Mutuam té cura del medi ambient

Grup Mutuam: cómo cuidamos el medio ambiente

En un món cada vegada més conscient de la importància de cuidar el medi ambient, moltes empreses han assumit el repte d’adoptar pràctiques sostenibles en les seves operacions diàries. A Grup Mutuam, el compromís amb el medi ambient és real, i es duu a terme mitjançant l’Eix 5 del Pla de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i gràcies a l’esforç de totes les persones i els agents que intervenen en el dia a dia del Grup.

Aquest eix, amb el lema “Respectem el medi ambient per a millorar el benestar de les persones”, inclou accions concretes i planificades amb l’objectiu de complir les directrius que marca Europa en qüestions de medi ambient. Dolors Cabré i Casty Hernández, responsables de l’eix de medi ambient del Comitè de RSC del Grup ens expliquen totes aquestes accions amb detall i ens aclareixen que “la sostenibilitat és un objectiu estratègic per nosaltres. Hi ha una preocupació i una sensibilitat real cap als temes de medi ambient”.

Energia neta i d’origen renovable

Amb l’objectiu d’avançar cap a l’eficiència energètica, Grup Mutuam ha aconseguit recentment el segell digital de consums de l’any 2022 que acredita que el 100% de l’energia elèctrica que consumeix prové de fonts renovables. Amb això, ha aconseguit reduir la seva petjada ecològica en 1784 tones de CO₂.

Aquesta dada és només un dels assoliments d’una llarga llista d’accions que es duen a terme a diari per aconseguir aquests quatre grans objectius:

Sistematitzar la gestió ambiental

Un dels pilars fonamentals en l’estratègia de sostenibilitat del grup és la sistematització de la gestió ambiental. Per aconseguir-ho, es fa un control detallat i sistemàtic dels consums d’aigua, energia i generació de residus, la qual cosa permet detectar punts crítics i minimitzar l’impacte mediambiental.

En aquest sentit, el Grup també es compromet a fomentar la sensibilització entre els seus professionals. Per això, ha desenvolupat materials divulgatius (distribuïts en els diferents centres i les oficines) que aborden la correcta gestió de residus i la reducció del consum d’aigua. A més a més, enguany la companyia preveu dur a terme formacions addicionals per enfortir la consciència ambiental entre el seu personal.

Reducció i eliminació de plàstics

Un altre objectiu prioritari és reduir i eliminar els plàstics d’un sol ús en les seves instal·lacions. Actualment, el catàleg de productes adquirits a proveïdors no inclou cap producte d’aquest tipus i, a més, tots els productes que es fan servir en la neteja dels centres són biodegradables.

Conscients de la importància d’una gestió adequada dels residus, també s’ha posat en marxa el procés per implementar una gestió integral a nivell de grup. Hernández té clar que “hem de continuar amb el pla de gestió de residus, tant per la banda d’intentar minimitzar els residus que generem, com per la de continuar treballant amb els proveïdors de recollida per donar-los una doble vida”.

Quant al reaprofitament de materials i equips, el grup ha implementat un programa intern d’intercanvi entre els seus centres. Això els permet reaprofitar mobles, equips informàtics i altres elements, evitant la generació innecessària de residus.

Millora de la gestió de l’aigua

El grup duu a terme un seguiment exhaustiu dels consums d’aigua en les seves instal·lacions i té previst realitzar auditories internes periòdiques per identificar àrees de millora. Aquestes accions reflecteixen el compromís de la companyia per utilitzar l’aigua de manera responsable i minimitzar, així l’impacte ambiental. En paraules de Cabré, “es tracta de retornar al planeta i a la societat i compensar allò que fem malbé mentre realitzem la nostra tasca”. Afegeix que l’objectiu és “treballar sense fer mal en el planeta. Ja que hem de gastar aigua obligatòriament perquè hem de fer dutxes i hem de rentar, fem-ho amb consciència, gastant el just i necessari”.

Eficiència energètica i energies renovables

Per assolir aquest objectiu es practiquen auditories periòdiques per identificar mesures que permetin reduir el consum energètic i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’abast 1 i 2. A més, Grup Mutuam s’enorgulleix d’haver aconseguit una fita important en assegurar que el 100% de la seva energia provingui de fonts renovables.

Per tal de reduir encara més la seva petjada de carboni, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques en 6 dels seus centres per generar energia pròpia i s’ha invertit en la renovació de calderes i sistemes de climatització perquè siguin més eficients i evitar el malbaratament d’energia.

Un pla, múltiples accions i diferents fases

El compromís del Grup amb el medi ambient no acaba aquí. La companyia ha decidit que, durant aquest any i el proper, compensarà les seves emissions de carboni, calcularà les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’abast 3 i desenvoluparà i implementarà un pla d’estalvi energètic. També s’està començant a treballar en accions per evitar el malbaratament alimentari i s’espera que a finals d’any es pugui implementar un pla pilot en algun dels centres.

Així mateix, en un futur està previst el llançament de campanyes de sensibilització dirigides als professionals per incentivar l’ús del transport públic i de mitjans de transport alternatius al cotxe.

“Ens creiem que volem ser sostenibles”

Grup Mutuam ha establert un pla d’acció sòlid per tenir cura del medi ambient i reduir la seva petjada ambiental mitjançant la gestió sistematitzada, la reducció i eliminació de plàstics, la gestió integral de residus, la millora de la gestió de l’aigua, l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

El seu enfocament proactiu i les seves iniciatives demostren que el grup va més enllà dels requisits legals i que la cura del medi ambient és una preocupació genuïna: “Ens ho creiem, ja sabem que hi ha una normativa europea i que això s’ha de fer, però nosaltres ens creiem de debò que volem ser sostenibles“, diu Cabré sobre aquest tema.

L’estalvi d’energia també és a les vostres mans

Estalvi energètic

Aigua, llum i gas. Tres conceptes que cada mes apareixen en els vostres comptes bancaris i que, junts, signifiquen una important partida del pressupost domèstic. Amb petits gestos, però, es pot aconseguir disminuir de manera significativa la despesa energètica a la llar.

L’energia és un bé cada cop més escàs i costós. Per això, és molt important que tots, ens comprometem i en fem un ús responsable per reduir les emissions de gasos contaminants i lluitar plegats per preservar el medi ambient. Modificar petits hàbits del vostre dia a dia no suposa grans esforços i, en canvi, reporta grans beneficis, tant per a la vostra butxaca com per al medi ambient. Si us hi poseu i sou constants, podreu arribar a estalviar fins a un 30% de recursos a casa vostra.

Aigua, el bé més escàs

– Reviseu que les aixetes no perdin aigua. Una aixeta que degota gasta fins a 30 litres al dia.

– Incorporeu a les aixetes dispositius que redueixen la quantitat d’aigua.

– Si us dutxeu, estalvieu més de 6 vegades l’aigua que consumiu si us banyeu.

– Instal·leu limitadors a les cisternes, que redueixen en 2 litres la descàrrega.

– Feu servir la rentadora i el rentavaixella sempre a càrrega completa.

– Reaprofiteu l’aigua de rentar o bullir aliments per regar les plantes.

Llum, aprendre a apagar l’interruptor

– Tingueu les persianes i cortines ben obertes al matí.

– Apagueu els llums de les habitacions on no hi ha ningú.

– Substituïu les bombetes convencionals per bombetes de baix consum i eviteu encendre-les repetidament i per períodes de temps curts.

– Quan compreu un electrodomèstic, pareu atenció a l’etiqueta d’eficiència energètica de l’aparell.

– Apagueu la televisió, el DVD, la cadena de música, l’ordinador i altres aparells electrònics completament, no només amb el comandament a distància.

– Mantingueu la temperatura de la nevera entre 0 i +4ºC. No hi introduïu aliments calents, no l’obriu inútilment i comproveu que tanca perfectament.

– Quan utilitzeu el forn, eviteu preescalfar i obrir la porta mentre estigui encès.

Gas, buscant l’escalfor

– Les cuines de gas consumeixen menys que les elèctriques.

– A la cuina, tapeu sempre les olles per a una cocció més ràpida i no mantingueu la flama al màxim quan els aliments ja estiguin bullint. Feu servir l’olla a pressió tant com us sigui possible.

– La flama ha de ser de color blau i estable. Mai no ha de sobrepassar la base de les olles i paelles.

– Feu un bon manteniment de les calderes, els acumuladors i la instal·lació de gas per evitar possibles fugues.

– Mantingueu la temperatura de la calefacció a uns 20-21ºC. Per cada grau addicional es consumeix un 8% més d’energia.

– Un bon aïllament de les finestres i portes evita les fugues de calor.

– Feu servir aigua calenta només quan sigui necessari.

Algunes referencies per consultar.

Institut Català d’Energia (ICAEN) http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) http://aca-web.gencat.cat/aca

La revolució dels petits gestos http://www.gencat.cat/larevoluciodelspetitsgestos/