Residències gent gran. Serveis sanitaris i d'atenció a la dependència

La Residència Vila-seca rep la certificació Libera-Care

Certificació Libera-Care

La Residència Vila-seca de Grup Mutuam, un centre multiservei amb places residencials, sociosanitària i de centre de dia, i amb un equip de rehabilitació per a persones amb dany cerebral, va obtenir la certificació de la normativa Libera-Care el passat mes de juliol. Desprès d’uns anys treballant amb la cultura de la no subjecció per a tots els serveis del centre, l’equip de professionals de la Residència Vila-seca ha assolit el model de cura centrat en la persona sense subjeccions.

La Norma Libera-Care és la primera que aconsegueix mesurar la Gestió de la Qualitat de Vida en les organitzacions que es dediquen a “cuidar”. LIBERA CARE (DIGNES) és un Model Complet de Cura, que va molt més enllà de la qüestió de les subjeccions: és tot un model entorn de la Dignitat de la Persona Cuidada. S’entén així que la Qualitat de Vida de la persona usuària o pacient és l’eix del model i aquesta és mesurada amb un seguit d’indicadors pràctics, entre els quals destaca el percentatge d’ús de subjecció de les organitzacions.

La Residència Vila-seca té clar aquest model i així ho demostra en el treball del dia a dia que porta a terme un gran equip de professionals.

La residència, centre de dia i sociosanitari Vila-seca aconsegueix eliminar el 100% de subjeccions mecàniques

A la Residència Vila-seca (Tarragona) de Mutuam, seguint el model d’Atenció Integral Centrada en la Persona, gràcies a la col·laboració de tot l’equip de professionals i familiars del centre, s’ha assolit un dels objectius del projecte Libera-Care. Actualment cap avi del centre porta ni subjeccions diürnes, ni subjeccions mecàniques nocturnes (excepte baranes de llit). L’equip líder del projecte “No contencions” d’aquesta residència assistida, continua treballant per oferir alternatives i promoure la dignitat i la qualitat de vida de les persones que atén.