L’atenció sociosanitària, la invisibilitat de l’èxit

Francesc Brosa

Entrevista a Francesc Brosa, director del Grup Mutuam i vocal-president del Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària de La Unió, publicada al blog de l’entitat.

Històricament, l’atenció sociosanitària ha estat un gran tret diferencial del model sanitari català i, ara, ens ha permès comptar amb una xarxa clau, nodrida de professionals d’una gran vàlua professional i personal. Una xarxa de proximitat concertada, estesa a tot el territori que forma part del teixit associatiu de La Unió.

Ara, davant d’una situació insòlita, aquest àmbit ha continuat protegint i cuidant dels més fràgils, un 20% de la població, evitant que el sistema sanitari col·lapsés. Ens referim a persones que pateixen malalties cròniques degeneratives que causen discapacitat, demències, o a altres malalties neurològiques i, a persones en fase de convalescència i en situació de final de vida.  Fent grans esforços i sempre sota l’exigència ètica, des d’aquestes organitzacions s’ha continuat prestant la millor atenció enmig d’una situació per a la qual ni societat ni el sistema sanitari i social s’havien preparat.

Amb la COVID-19, la majoria de centres i hospitals sociosanitaris han vist capgirada la seva organització. Els seus professionals (metges, personal d’infermeria, farmacèutics, tècnics, auxiliars de clínica, personal no sanitari, etc…) han hagut d’entomar funcions d’hospitalització d’aguts i assumir tractaments farmacològics similars a les d’un servei de medicina Interna de qualsevol hospital comarcal, amb una gran complexitat, i segons el propi Departament de Salut, el nombre de defuncions ha estat un dels més baixos en aquests recursos. Aquests resultats subratllen el caràcter de recuperació i de rehabilitació del sociosanitari com a espai assistencial i de vida.

Alguns centres, a més, han patit un fort absentisme de la seva plantilla per l’impacte del SARS-CoV-2 però, amb l’esforç de tots els professionals, han seguit funcionant.

Aquesta bona resposta davant la COVID-19, ha estat també gràcies a una gran agilitat, flexibilitat i capacitat organitzativa de gestors i professionals en els propis centres i a la coordinació amb altres recursos assistencials (hospitals d’aguts, atenció primària, residències, PADES, suport a domicili, Equips d’Atenció Residencial i centres de salut mental). En bona part, el treball en xarxa d’aquests recursos assistencials ha permès oferir, en els moments més complexes de la pandèmia, veritables serveis alternatius d’hospitalització domiciliària i residencial, en especial pel paper de contenció, triatge clínic i atenció al final de vida.

Una coordinació imprescindible quan parlem de pacients amb un alt grau de complexitat i pluripatologies amb perfils molt diversos i sovint amb una necessitat molt gran de recursos. Per a fer-hi front aquest temps, ha destacat la capacitat de treball interdisciplinar, la visió holística de la persona o la interacció amb el pacient de forma individualitzada de professionals.

Ara quan toca aplicar aprenentatges, fer balanç i mirar cap al futur, tenim una oportunitat molt gran d’anar cap a un model d’atenció intermèdia, en el qual l’àmbit sociosanitari esdevingui una peça clau. L’atenció sociosanitària ja ha demostrat la seva expertesa i especialització en el maneig de malalts en el sector sociosanitari, el seu recorregut de treball multidisciplinar o el model d’atenció centrada en la persona, tenint present als familiars de la persona afectada.

La invisibilitat de l’èxit. Vol dir que aquest nivell d’atenció estava i està preparat per jugar un paper estratègic en les reordenacions de futur.

Pel que fa a la gestió de la COVID-19, l’experiència també ens ensenya com a sector i com a societat que hi ha qüestions que no es poden tornar a repetir com la manca de resposta ràpida a l’atenció sanitària a les residències que ens obliga ara més que mai a passar del diagnòstic i propostes a l’acció, i en aquesta reordenació estratègica de model el sector sociosanitari hi té molt a aportar.  Les solucions hauran de ser compartides i fruit d’un debat seriós de país.

En aquest futur compartit, no ens podem oblidar de la invisibilitat de l’èxit del sector sociosanitari, que ha estat clau en la gestió de la crisi de la COVID-19.

Les coses bones que vam dur a terme durant la vigília són les que ens aportaran felicitat al matí. 

Proverbi hindú

Llegir publicació original.

Mutuam participa en la trobada organitzada per La Unió amb el secretari general d’Afers Socials i Família

Trobada de La Unió

El director general de l’entitat, Francesc Brosa, membre de la Junta Directiva de l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, va intervenir-hi com a president de la sectorial sociosanitària.

Els consells d’atenció a la dependència, d’atenció sociosanitària i d’atenció a la salut mental de La Unió, l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials de què forma part Grup Mutuam, van celebrar el passat 13 de setembre una sessió conjunta amb Francesc Iglesies, actual secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L’objectiu de la jornada era presentar, entre d’altres, les prioritats d’acció i el debat que segons la Unió cal aplicar en els diferents àmbits assistencials, mitjançant la transversalitat i la implicació de polítiques públiques, així com posar de manifest les propostes per repensar el model d’atenció a les persones amb dependència (marc jurídic, contractació de serveis, planificació i ordenació dels recursos, etc.).

Des de la patronal, es va exposar la necessitat de dignificació i de reconeixement dels professionals, posant en valor el sector d’atenció social, la millora de les condicions laborals i l’adequació del finançament a les necessitats reals, atès que no hi ha hagut una evolució de les tarifes socials en positiu. Francesc Brosa, el director general del Grup Mutuam, va intervenir en aquest punt mostrant perquè el sector es troba en un risc de deteriorament dels estàndards de qualitat i expressant la dificultat per mantenir-hi els professionals així com l’impacte progressiu en l’opinió pública, en què s’està creant una percepció d’abandonament.

El director general de Grup Mutuam intervé en la III Jornada Sociosanitària de La Unió

Francesc Brosa a Jornada UCH

El director general del Grup Mutuam, Francesc Brosa, va participar en la inauguració i la cloenda de la III Jornada Sociosanitària de La Unió, celebrada el 18 d’abril, a l’auditori del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. Sota el títol ‘Propostes disruptives per a l’evolució del model d’atenció sociosanitària’ la jornada va comptar amb la participació del director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Sebastià Santaeugenia, com a conferenciant, per tal de posar de relleu els aspectes més destacats de la revisió del model actual (veure presentació).

A continuació, amb la participació d’experts de tots els àmbits, es van organitzar dues taules amb l’objectiu de debatre i  posar de manifest les principals actuacions que han de permetre l’elaboració d’un nou model d’atenció sociosanitària. En la primera taula, es va abordar la temàtica Els reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari. Hi van intervenir el doctor Lluís Gràcia director d’Atenció Primària de Vallcarca – Sant Gervasi, amb la ponència ‘L’acció des de l’atenció Primària’, la doctora Rosa Morral, directora assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut, amb ‘Què necessita l’atenció primària del sector sociosanitari?’, Assumpta Ricart, cap d’Urgències de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (veure presentació), i Mireia Puig, directora del Servei d’Urgències de l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, ‘Reptes de funcionament de la xarxa assistencial: atenció primària, hospitals i sociosanitari.

La segona taula de debat va tractar sobre El treball en xarxa: una utopia?. Hi van participar Josep Ganduxé, director general de Centres Blauclínc (veure presentació), Lydia Padró, cap de Divisió d’Innovació i Cartera de Serveis sanitaris de l’Àrea d’Atenció Sanitària de CatSalut (veure presentació), Mónica Ribas, subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Ricard Fernández, gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta jornada està impulsada pel Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària del qual el doctor Brosa és el vocal-president. Aquest òrgan de coordinació de la patronal catalana treballa per posar en relleu la necessitat de redissenyar el model d’atenció sociosanitària per donar resposta a les exigències assistencials reals, presents i futures.

Francesc Brosa, nomenat vocal-president del Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària de La Unió

Francesc Brosa, director de Grup Mutuam

La Unió, l’associació empresarial de referència al sector sanitari i social, ha nomenat Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam, vocal-president del Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària en la seva reunió del mes de novembre.

Amb aquesta designació, l’entitat consolida la seva presència en els actors col·lectius de rellevància davant l’Administració. La Unió està integrada per més de cent entitats sanitàries, socials i d’atenció a la dependència, que agrupen al voltant de 400 centres i a uns 60.000 professionals. A més s’hi sumen una vintena d’associats col·laboradors. Els consells de sector són el nucli de participació d’aquests associats.

Comunicat de La Unió sobre l’empresonament de membres del Govern de Catalunya

logo La Unió

Comunicat emès per La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, de la qual forma part Grup Mutuam, arran dels darreres esdeveniments viscuts a Catalunya:

Comunicat sobre l’empresonament de membres del Govern de Catalunya

Des de La Unió volem manifestar el nostre rebuig davant l’empresonament dels membres del Govern de Catalunya dictats per l’Audiència Nacional, així com la nostra solidaritat amb els afectats i les seves famílies. Considerem que es tracta d’una mesura totalment injusta, que atempta contra la democràcia i la llibertat, i contra les institucions catalanes.

Davant aquests fets, que se sumen a la violència policial patida pels ciutadans l’1-O, als empresonaments de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució laminant l’autogovern, des de La Unió volem reiterar la nostra preocupació per la regressió que estan patint els drets fonamentals al nostre país, i en definitiva per la greu tensió a la que s’està sotmetent a la ciutadania.

Considerant la gravetat de la situació que s’està vivint a Catalunya i tenint en compte la pluralitat dels nostres associats, reclamem solucions polítiques basades en la democràcia i a través del diàleg, el respecte, i l’abordatge pacífic dels problemes que ha caracteritzat sempre el poble català.