L’Assemblea General de Mutuam escull una Junta socialment compromesa

Junta de Govern 2020

Els mutualistes de Mutuam Mps van escollir en l’Assemblea General anual, celebrada el 28 d’octubre, una nova Junta de Govern formada per Josep Arqués, com a president; Aurora Sanz, com vicepresidenta primera; Manuel Jovells, com a vicepresident segon; Josep Lluís Vilaseca, com a secretari; i Antoni Arteman, M. Dulce Fontanals, Jordi Jané, Ramón Massaguer i Anna Olivé, com a vocals.  La candidatura es va presentar a les eleccions amb un programa de compromís per afrontar els moments socials difícils que viu el país.

L’Assemblea General va aprovar també l’estat de comptes i l’informe de gestió de l’exercici 2019, així com el pressupost per a l’any 2020, presentats pel director general, Francesc Brosa. Durant l’esdeveniment, es va repartir la Memòria del Grup Mutuam corresponent a l’exercici 2019, en la qual s’exposa de forma divulgativa l’activitat portada a terme per l’entitat.

Comunicat de la Junta de Govern del Grup Mutuam davant els actuals esdeveniments a Catalunya

Logo Mutuam Economia social

“Mutuam és una entitat socialment responsable i vinculada al país”, segons estableix la Missió que figura al vigent Pla Estratègic del Grup.

Davant dels darrers esdeveniments en la política catalana, la Junta de Govern del Grup Mutuam, amb una greu preocupació, vol fer públic el comunicat següent, aprovat en la seva reunió del dia d’avui.

1. Mostrar tot el respecte a les opinions de qualsevol persona que formi part del Grup, però expressar la posició del màxim òrgan rector de l’entitat entre assemblees.
2. Afirmar que l’actual aspiració a un referèndum d’autodeterminació és una via democràtica, que països com el Regne Unit o Canadà han acceptat i pactat envers les demandes d’una part del seu territori.
3. Consignar que l’aspiració a un referèndum, compartida per una àmplia majoria de la societat catalana, deriva de la laminació de l’Estatut d’Autonomia, d’anys de greu dèficit inversor i també de l’actuació de les clavegueres de l’Estat, entre altres accions ofensives.
4. Estimar que, davant la convocatòria d’un referèndum no pactat, la resposta del Govern central, a través de la justícia i les forces de l’ordre, està sent d’una gran desproporció i autoritarisme, amb la vulneració de drets fonamentals.
5. Instar el Govern central a aturar la desequilibrada via repressiva i a buscar una sortida a les demandes d’una part important de la societat catalana, sense descartar l’ajuda de mediació internacional.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2017