Tot el que necessites saber sobre les pensions de jubilació

Jubilació i pensions

Un dels temes més importants i que genera més inquietud en les persones en edat de jubilació són les pensions. Tant si s’apropa el moment de jubilar-nos com si ja estem gaudint d’aquesta etapa, és fonamental tenir clars alguns conceptes bàsics per entendre bé com funciona el sistema de pensions. Saber d’on surten, què és el coeficient de revaloració o quins canvis podem esperar, pot ajudar-nos a gestionar millor els nostres ingressos i viure amb més tranquil·litat.

T’expliquem amb detall tot el que cal saber per entendre bé els teus drets de la mà de Joan Buscà, economista, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i col·laborador a la Fundació SECOT.

Què són les pensions de jubilació?

Les pensions de jubilació són els ingressos econòmics que reben els ciutadans i les ciutadanes que compleixen amb els requisits legals a Espanya en finalitzar la seva vida laboral (article 50 de la Constitució). Aquestes pensions tenen com a objectiu principal garantir-los un nivell de vida adequat i oferir-los seguretat financera durant el seu retir.

Existeixen diferents tipus de pensions en funció del que cada persona hagi cotitzat durant la seva vida laboral, ja sigui com a persona assalariada, treballadora autònoma, mestressa de casa, persona emprenedora, etc.

A Espanya, el sistema de pensions està recolzat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i es finança a través de les contribucions dels treballadors i els ocupadors. En altres paraules, són ingressos que es deriven dels impostos  de les que l’Administració recapta de les persones que treballen.

Pensions contributives i no contributives. Quina em correspon?

Per començar, cal tenir clara la diferència entre les pensions contributives i no contributives en el context del sistema de pensions espanyol. Les pensions contributives són aquelles que es basen en les cotitzacions que han fet els treballadors i les treballadores durant la seva vida laboral. Per tant, com més gran sigui el nombre d’anys cotitzats i els ingressos obtinguts, més elevada serà la pensió de jubilació.

D’altra banda, les pensions no contributives són aquelles que es cobren sense que s’hagin pagat durant la vida laboral. És a dir, són les pensions que s’atorguen a persones que no han pogut contribuir prou com per rebre una pensió contributiva adequada. Aquestes pensions estan pensades per garantir uns ingressos mínims a qui no ha cotitzat mai, o no ha pogut treballar el mínim d’anys que es requereixen per rebre la pensió contributiva.

Tres conceptes clau sobre les pensions: càlcul, impostos i revalorització

El càlcul de les pensions de jubilació a Espanya es basa en una sèrie de factors determinats per la legislació vigent. Primer de tot, cal tenir clars els dos conceptes en els quals es basa aquest càlcul: els anys cotitzats i la base reguladora. Els anys cotitzats són el nombre d’anys que la persona ha estat afiliada i cotitzant a la Seguretat Social. Al seu torn, la base reguladora és la mitjana de les bases de cotització dels últims anys.

Per calcular la quantitat que es rebrà, es tenen en compte els anys cotitzats i s’aplica un percentatge en funció d’aquests. De manera orientativa, la seu electrònica de la Seguretat social posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes simuladors en línia per fer aquest càlcul.

En aquest sentit, és important tenir present que existeixen topalls màxims i mínims establerts. Això significa que, encara que haguem cotitzat durant molts anys i tinguem una base reguladora alta, la pensió estarà limitada per aquests topalls.

Pel que fa a la retenció, en rebre una pensió de jubilació, part d’aquesta quantitat serà retinguda per al pagament d’impostos. La retenció es calcula en funció de l’import anual rebut i de l’escala vigent de retencions de l’IRPF. Aquestes retencions són aplicades per la Seguretat Social i es dedueixen directament de l’import mensual de la pensió.

Què és el coeficient de revaloració de les pensions?

El coeficient de revaloració de les pensions és un mecanisme utilitzat per ajustar el valor de les pensions al llarg del temps. El seu objectiu principal és mantenir el poder adquisitiu de les persones beneficiàries de les pensions segons l’evolució de l’economia i el cost de vida. Es dir, és un coeficient vinculat a la inflació o, com ho expressa Buscà, “en la legislació actual és la mitjana de l’IPC de l’any anterior”.

Aquest mecanisme neix de l’última reforma del sistema de pensions espanyol, que es va fer en 2021 i va entrar en vigor en 2022. Aquesta modificació va vincular l’augment de les pensions a la mitjana de l’IPC per garantir que les pensions s’ajustin automàticament a l’augment dels preus. Una mesura clau per protegir les persones grans de la inflació i assegurar que els seus ingressos es mantinguin adequats amb el pas del temps.

La pensió de jubilació en combinació amb altres prestacions

Sovint, moltes persones es pregunten si és compatible rebre una pensió de jubilació juntament amb altres prestacions. En general, a Espanya és possible rebre simultàniament la pensió de jubilació i altres pensions, sempre que el conjunt no sobrepassi el límit establert per la Llei de la Seguretat Social.

Així doncs, i com a norma general, rebre una pensió de jubilació és incompatible amb l’acte de treballar, ja sigui per compte propi o aliè, però no amb altres prestacions de règim no laboral, com ara la de viduïtat o la incapacitat permanent total, per citar dos exemples.

Les pensions pugen? o baixaran?

La pujada de les pensions es una qüestió que ocupa habitualment els mitjans de comunicació i un motiu d’inquietud per a les persones jubilades. Especialment ara, donat l’augment constant de la inflació que estem vivint, saber si es podrà mantenir el poder adquisitiu o si, per contra, els nostres ingressos disminuiran és una pregunta freqüent.

Com explica amb claredat Joan Buscà, “des de desembre de 2021, la nova Llei de la Seguretat Social deixa clar que les pensions, obligatòriament, es revaloritzaran amb la mitjana de l’IPC de l’any anterior”. Per aquest motiu, i per garantir el poder adquisitiu de les persones jubilades, enguany les pensions contributives han augmentat un 8.5%. Per a la tranquil·litat de les persones jubilades, Buscà explica també que “si l’import de la mitjana de l’IPC fos negativa, les pensions no baixarien”.

Les pensions de jubilació són una part crucial del present i el futur financer de moltes persones. Per això, comprendre bé tots els aspectes relacionats amb aquest tema és fonamental per planificar i gestionar adequadament la nostra jubilació. Estar al dia de les novetats i les modificacions que vagin sorgint, pot ajudar-nos a preparar i a gaudir d’una jubilació afable i, sobretot, informada.

Tecnologia quotidiana per reinventar la jubilació

Noves tecnologies durant la jubilació

És inqüestionable que les noves tecnologies i Internet estan revolucionant les nostres vides i sacsejant el món en què vivim, en aspectes tan dispars com els processos de treball o la forma en què ens relacionem. Sabem, però, com afectaran la jubilació del futur?

El 2020, el 70 per cent de la població mundial tindrà connexió a Internet mòbil, o, si més no, això pronostica l’Informe Cisco Visual Networking Index. A les societats occidentals, la majoria de persones que arribin a la jubilació llavors ho faran plenament educades en la cultura digital i habituades a l’accés permanent a la xarxa. Abandonaran la dependència tecnològica en assolir els 65 o, més aviat, viuran de forma radicalment diferent a generacions anteriors aquesta etapa de la vida? Empreses i investigadors ja estan cercant solucions que millorin la qualitat de vida d’aquest col·lectiu que reivindica poder treure el màxim partit a la tercera edat. El que es coneix com a ‘Internet de les coses’, que es refereix a una xarxa d’objectes intel·ligents connectats digitalment, té un enorme potencial en aquest sentit.

Mobilitat i autonomia segures

Una de les qüestions que més preocupa les persones quan van fent anys és haver de dependre dels altres per desplaçar-se, fer la compra o mantenir la llar en bones condicions. La mobilitat és un dels àmbits en què la tecnologia intel·ligent es troba més implantada, i ja són força habituals els cotxes que aparquen automàticament i que ens adverteixen dels punts morts o del fet que ens acostem massa a un altre objecte. Alguns models en proves van un pas més enllà i permeten que, mitjançant la connexió amb un rellotge, es puguin obrir o tancar les portes, regular la temperatura o controlar les constants vitals del conductor per reaccionar de manera autònoma en cas de desmai.

Poder seguir vivint a la llar pròpia i sense necessitar gaire assistència és clau per preservar la independència i, en l’objectiu de fer realitat aquest desig, els objectes intel·ligents hi tenen molt a dir. Regular la climatització o tancar totes les portes de casa amb el mòbil aviat serà possible i, a això, cal afegir-hi els electrodomèstics que assumeixen funcions que fins ara feien les persones. Per exemple, neveres que mantenen un inventari del seu contingut i fan la comanda en línia, sistemes de gestió energètica amb accés a dades meteorològiques o finestres que permeten el pas just de l’aire per ventilar sense que haguem d’obrir-les.

Una supervisió invisible

Incorporar l’Internet de les coses a la llar pot servir, a més, per monitoritzar la salut de les persones que hi viuen. A tall d’exemple, podem esmentar electrodomèstics que controlen els hàbits alimentaris, un raspall de dents i una cafetera que identifiquen trastorns del son o un inodor que calcula el pes i el nivell de sucre de l’usuari. Tots ells podrien emetre un avís a persones de l’entorn o a un doctor en cas que es detectés qualsevol anomalia i facilitarien, doncs, poder gaudir d’una vida autònoma fins a una edat avançada.tecnologia-jubilació-2

D’altra banda, dir que les noves tecnologies de la comunicació han escurçat les distàncies i afavoreixen les relacions interpersonals no presencials no és cap novetat. Tanmateix, encara ens queda recorregut abans que la gent gran no en tregui el màxim profit. Si bé la soledat i l’aïllament es troben entre les seves preocupacions principals, encara són pocs els que fan servir les xarxes socials o les aplicacions per reforçar els vincles amb amics i parents. Per què no fer servir l’Skype per gaudir d’un sopar virtual amb el nét que ha marxat d’Erasmus o l’amiga que ha anat a una residència i no podem visitar sovint?

No s’acaben aquí, però, les possibilitats de les noves tecnologies, que poden contribuir a un envelliment més actiu tant des del vessant laboral com del lleure. Així, oferirien flexibilitat i comoditat a aquells qui vulguin allargar la seva activitat professional gràcies al treball remot mitjançant el mòbil o l’ordinador, però també reinventaran l’oferta d’oci. Per exemple, si les limitacions de mobilitat ens impedeixen visitar un museu, la realitat augmentada ens pot oferir una passejada virtual pel seu interior sense moure’ns de casa. En definitiva, tot això ens fa pensar que els avis i les àvies de la propera generació no veuran la tecnologia com un terreny reservat als joves, sinó com una eina per transformar la quotidianitat d’acord amb les necessitats pròpies de l’edat.

 

Com la “Internet de les Coses”, sacsejarà la jubilació

Amb la velocitat i la ràpida adaptació a cada etapa tecnològica, la vida del jubilats del futur (també) estarà modelada per la tecnologia, que a banda de proporcionar beneficis increïbles, farà emergir noves despeses, tant financeres com socials, que caldrà tenir en compte a l’hora de planificar la jubilació. Aquesta tecnologia és coneguda amb el nom de la “Internet de les Coses”, que afectarà a tots els àmbits (IoT: Internet of Things). Aquesta tendència tecnològica és pura intel·ligència artificial que enceta l’any 2016 amb força. Moltes empreses ja han començat a preparar-se per treure profit d’un entorn nou, on les coses, els objectes (maquinària industrial, electrodomèstics, cotxes…) podran connectar-se a Internet per a recollir, enviar i rebre dades. Aquí apareix el concepte de “Big Exemple internet de les coses
Data” avui sector emergent i en plena efervescència, que tracta sobre sistemes informàtics que manipulen grans quantitats de dades i que mitjançant la seva anàlisi es prenen decisions.

Diuen que aquesta tecnologia millorarà molt la qualitat de vida de la jubilació…us imagineu un món on tot el que ens envolti, sigui intel·ligent? article en aquest enllaç.