L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona participa en els actes del Dia Mundial de la Salut Mental

Dia Salut mental

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona va participar durant el mes d’octubre en diversos actes emmarcats en les celebracions del Dia Mundial de la Salut Mental. Arantzazu Aguerri, psicòloga de l’Equip psicològic ambulatori d’atenció a la cronicitat (EPAC) ubicat a Olot, va formar part en nom de l’entitat de la comissió de treball de persones compromeses en promoure  la salut mental com un dret que va organitzar la programació.

L’EPAC va col·laborar en la preparació de les activitats que van tenir lloc a la capital de la Garrotxa: el mural dels alumnes de l’Escola de Belles Arts d’Olot, una obra de teatre participatiu titulada “Els nostres veïns”, un taller per cuidar la salut mental de cadascú i una taula informativa que va estar muntada durant tot el dia al centre de la ciutat. Així mateix, va participar en l’elaboració d’un escrit sobre salut mental que es va publicar en un diari comarcal.

L’objectiu que la comissió es va plantejar amb aquest programa del Dia Mundial de la Salut mental és el d’acostar la informació i participar activament en crear una nova visió de la “cultura de la salut mental”, lluny de l’estigma, la invisibilitat i la disparitat que massa sovint encara  existeix respecte a l’atenció i els recursos que es destinen a les malalties físiques.

Alumnes daneses del projecte eqamob&co, de pràctiques a l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona

Hospital Sociosanitari Mutuam Girona

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona acull, des de l’any 2009 i en col·laboració amb el Departament de Mobilitat de l’IES Narcís Xifre de la ciutat, un mínim de dos estudiants danesos d’intercanvi cada any mitjançant el programa eqamob&co. Al setembre del 2017, van arribar dues estudiants de perfil professional d’assistant, que és un grau mig entre els estudis d’auxiliar d’infermeria i els d’infermeria. La Carina i la Camilla han estat cinc setmanes fent pràctiques a l’Hospital Sociosanitari. Tot i que tenien com a llengua complementària el castellà, encara no el dominaven massa i els treballadors i treballadores del centre s’han comunicat amb elles en anglès.

Les pràctiques  al sociosanitari han estat diàries.  Han passat per diferents departaments: Infermeria/Auxiliars, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Psicologia, Treball Social i Logopèdia.  Segons els companys del centre, han demostrat  molt bona predisposició  a aprendre  i comunicar.  Tant les estudiants com els  professionals de l’Hospital  han manifestat la seva satisfacció. En definitiva, s’ha comprovat novament que amb aquest tipus d’intercanvi d’experiències tothom n’aprèn.

Encara no coneixes l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona?Ampliar informació

 

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona amb el Dia Mundial Contra el Tabac

Setmana sense fum Hospital Sociosanitari Mutuam Girona

Des del 2015, l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona forma part de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum. En el centre hi ha un comitè especialitzat en el tema, que té com a principals objectius: sensibilitzar a la població general, i sobretot als pacients i les famílies dels efectes del tabac; sensibilitzar als treballadors dels efectes nocius del tabac; crear espais lliures de fum; fer campanyes per a deixar l’hàbit tabàquic tant a nivell de pacients com de treballadors; fer difusió i formació interna dins de la plantilla en aquest àmbit. En aquest sentit, des de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona es van dur a terme un seguit d’activitats entorn el dia mundial contra el tabac, que van treballar-se mesos abans i que es van concentrar en “la setmana sense fum” del 24 al 31 de maig. Les activitats anaven dirigides a conscienciar a la població sobre els riscs del tabac i fomentar la motivació per deixar aquest hàbit. Les activitats van ésser un èxit de participació i van aconseguir implicar a pacients, usuaris de l’Hospital de dia i professionals del centre. Entre les activitats organitzades en destaquem:

Manualitats: elaboració d’una maqueta i pòster gegant informatiu per a l’entrada del centre. Els usuaris de l’Hospital de dia durant part del mes d’abril i maig van confeccionar diferents collages representatius d’hàbits de vida saludable i eslògans motivacionals per deixar el tabac amb frases i recomanacions.

Debat: a finals d’abril va tenir lloc un debat entre els usuaris de l’Hospital de Dia per parlar de l’hàbit del tabac. La sessió va tenir un format vivencial on els participants explicaven diferents experiències personals.

Taula informativa: es va muntar un taulell informatiu que va comptar amb la presència d’usuaris de l’Hospital de dia. La taula oferia material informatiu i promocional amb  enquestes sobre l’hàbit del tabac.

Exposició del collage i les manualitats: al llarg de tot el mes de maig van estar exposats permanentment els collages i les manualitats per donar la màxima visibilitat i difondre al màxim els missatges entorn aquest dia mundial sense fum.

Totes les activitats van comptar amb un alt nivell de participació i entusiasme fent que el dia mundial contra el tabac acabés com una festa per a una bona salut.

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona col·labora en el projecte “Sempre acompanyats” de l’Obra Social La Caixa

Sempre acompanyats

L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona recentment ha entrat a formar part a la “comissió de detecció de casos” del projecte “Sempre Acompanyats“, impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, la Creu Roja i l’Ajuntament de Girona per tal de prevenir la soledat no volguda de la gent gran i contribuint a la detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat d’aquest col•lectiu fràgil.

El programa, iniciat a mode de prova pilot a la zona del centre de la ciutat, concretament al Barri Vell i al Barri del Mercadal, té com a objectiu reduir el nombre de casos de soledat no volguda de persones grans, a través d’un nou model d’intervenció comunitària que inclou accions de caràcter preventiu i intervenció directa dels casos detectats per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Segons algunes dades aportades per l’estudi realitzat, per engegar el programa, a Girona, les persones majors de 65 anys representen el 14,23% de la població, i d’aquestes, el 42,92% són més grans de 80 anys. Al centre de la ciutat, on estan ubicats el barri Vell i el Mercadal, un 17,25% de la població viu sola i el 29,20% són majors de 65 anys (455 persones). Per tal d’estudiar quina és la percepció de l’envelliment i la soledat no desitjada al territori, s’han realitzat unes enquestes telefòniques que revelen que a Girona el 92% considera que la soledat no desitjada és un problema molt o bastant important, i el 42% afirma conèixer alguna persona en aquesta situació.

En aquest projecte hi treballen més de 15 entitats, entre les que hi ha: mossos d’esquadra, policia municipal, Serveis Socials, Centre Cívic de Barri Vell, CAP Santa Clara (atenció primària ICS), Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Associacions de Gent Gran, Parròquia Mercadal, Càritas, treballadores familiars del Barri Vell, Ajuntament de Girona, etc. Estan dividits en quatre comissions de treball i es reuneixen bimensualment.  Del 1 al 8 de juny es celebra la III Setmana Sempre Acompanyats a la que volem donar el nostre suport