Actualitzacions i ampliació de serveis als centres del Grup Mutuam

Centre Residencial Mutuam la Creueta

Grup Mutuam ha remodelat recentment dos dels seus centres amb l’objectiu de millorar i ampliar els seus serveis. D’una banda, l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona s’ha dotat d’un nou vestíbul i un nou box d’infermeria i s’hi han actualitzat deu habitacions. De l’altra, el Centre Assistencial Mutuam la Creueta de Sabadell ha reorientat la seva tipologia de places cap a una oferta mixta de serveis residencials i sociosanitaris. CatSalut ha confiat novament en Mutuam per donar resposta a la demanda creixent d’atenció sociosanitària a la zona del Vallès Occidental i l’ha autoritzat a crear vint places de convalescència i vint-i-sis de llarga estada. Així mateix, s’estan efectuant reformes per adequar les antigues instal·lacions del consultori de primària, per mantenir  una oferta residencial de 13 places d’ús privat.