Impagable el treball terapèutic que es fa amb les famílies des del Grup d’Atenció Mútua del Centre Mutuam La Creueta

Ana Rubio Gams Mutuam La Creueta

Els Grups d’Ajuda Mútua són un grups de familiars de residents i usuaris del Centre Assistencial Mutuam La Creueta (Sabadell) que acostumaven a reunir-se presencialment per tractar i aprendre a gestionar les emocions i sentiments, derivats de la decisió d’haver ingressat a un familiar a un centre residencial. Amb l’arribada de la COVID19, aquestes reunions es van espaiar en el temps i van passar a format telefònic, per ara fer-ho amb mitjans digitals.

En aquest sentit el 27 d’octubre es va celebrar una nova reunió entre familiars de usuaris / residents del Centre Mutuam La Creueta, que va coordinar i portar, la psicòloga del centre, Ana Maria Rubio. Aquesta trobada es va organitzar amb la finalitat de compartir angoixes, pors, emocions, inquietuds, que experimenten i han experimentat, envers la situació viscuda pel seu familiar resident. Entre altres coses ahir van parlar i compartir la por al contagi, la por a la mort, al no poder-se acomiadar, la por a la incertesa. Amb aquesta nova onada de contagis, tots els familiars se senten molt decepcionats i frustrats amb les noves restriccions i les limitacions que vindran, i que entorpiran les visites als seus familiars, i com aquests, es sentiran aïllats de nou. Van agrair molt les iniciatives del centre en tot moment per acostar imatges, vídeos, converses a través de dispositius mòbils als residents, durant la primera onada.

Tots els participants van poder experimentar el potent i positiu efecte que té el fet de compartir experiències semblants, pors, neguits amb altres persones que es troben en les mateixa situació que un mateix.

El bon balanç del suport emocional prestat a l’Hotel salut IBIS Girona a pacients aillats per la COVID19

Equip infermeria Ibis i psicòlogues

L’Equip Psicològic d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) de l’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona en circumstàncies normals centra tota la seva activitat en l’atenció a pacients amb malaltia crònica i als seus familiars, realitzant el seguiments d’aquests casos en els centres d’atenció primària o bé oferint atenció domiciliària, si és el cas. La foto destacada és de part de l’equip d’infermeria de l’Hotel Salut Ibis Giona i la psicòloga del l’EPAC Mutuam Girona, Arantzazu Aguerri.
La irrupció sobtada de la pandèmia per la COVID19, va provocar que l’activitat de l’ EPAC es modifiqués, s’adaptés i ampliés els seus serveis, per atendre a persones afectades per coronavirus. Un d’aquests serveis que va sorgir, va ser el de prestar suport emocional, per part d’una de les psicòlogues de l’EPAC, a pacients infectats per coronavirus i en aïllament, a l’Hotel salut IBIS de Girona. Aquest suport emocional va començar el 14 d’abril i va finalitzar el 14 de maig, temps durant el qual es van fer un total de 30 visites presencials que es van organitzar en dos sessions setmanals de 40 minuts cadascuna. A banda de les 4 hores de sessions presencials a l’hotel salut, també s’hi van sumar sessions telefòniques que es van fer al llarg de la resta de la setmana, i en funció de les necessitats de cada cas.

Les peticions d’aquest servei, arribaven a l’equip EPAC a través de diferents canals: des d’inter-consultes de l’equip de medicina i infermeria del propi Hotel Salut IBIS, de l’Hospital Universitari Dr Josep Trueta (d’on derivaven pacients), i per demanda espontània per part dels pacients de l’Hotel Salut. El motius de consulta principal van ser: angoixa degut al contagi de la malaltia i l’experiència hospitalària (intubacions, UCI i aïllaments), i també per la incertesa a l’alta (possibilitat d’estar infectat tot i alta, por a nous contagis, seqüeles, etc).
Al llarg d’aquest període, tots els professionals del l’Hotel Salut Ibis Girona, van rebre moltes mostres d’agraïment cap a tot l’equip assistencial, i en especial als equips de psicòlegs responsables del acompanyament emocional. El passat 12 de maig durant l’emissió del programa “Primera Línia” que emet TV3, una de les pacients en aïllament a l’hotel, va agrair el recolzament emocional que va rebre durant la seva estada.
Tots els detalls i mostres com aquestes, animen i motiven als psicòlegs de l’EPAC, i a la resta de professionals, a continuar amb la seva feina, malgrat la duresa de la situacions que experimentin.

Primera línia TV3 – 12 Maig – min 8

El 20 d’octubre a Girona es debatrà sobre “l’Assistència Psicosocial a la Cronicitat” en el marc de la 1a Jornada EAPS Mutuam

Jornada EAPS Mutuam Girona

Ja estan obertes les inscripcions a aquesta interessant jornada, organitzada per Grup Mutuam i Obra Social La Caixa, on reflexionarem sobre la importància que té el suport a pacients i famílies que s’enfronten a les malalties cròniques. Ens centrarem en l’atenció als aspectes psicològics, emocionals i socials. A partir de casos concrets de pacients amb malaltia crònica avançada i les seves famílies, diferents professionals de la medicina, psicologia, infermeria i del treball social compartiran les seves experiències des dels diferents àmbits assistencials, però amb una mirada transversal.

 

El paper dels Grups d’Ajuda Mútua quan ingressem un familiar en una residència assistida

Les bonances dels grups d'ajuda mútua

Els Grups d’Ajuda Mútua (GAM) estan formats per persones que es reuneixen per parlar i afrontar algun problema o fet que fins al moment els era desconegut però que ha passat a formar part de la seva realitat. Es tracta d’espais de suport mutu, de descàrrega emocional, d’orientació i d’aportació personal.

Els grups poden estar constituïts tant per les persones afectades per un mateix problema com pels seus familiars o cuidadors i n’existeixen de formats i temàtiques molt diverses. Així, les reunions poden girar entorn d’una malaltia crònica, d’un problema de comportament personal o d’una qüestió psicosocial, entre d’altres. Sovint, en els GAM es comparteixen les vivències al voltant d’un tema que la societat tendeix a ignorar o aïllar. Entre aquests darrers, es troba, per exemple, la situació derivada de l’ingrés d’una persona propera en una residencia geriàtrica. Aquesta realitat no només repercuteix i condiciona el dia a dia sinó que pot generar dubtes sobre com s’ha de procedir, dilemes i angoixes per no saber si s’actua correctament, discussions a casa i a la família derivades de la presa de decisions difícils que s’han d’assumir, etc.

Els Grups d’Ajuda Mútua vinculats a les residències assistides es preocupen dels perquès d’aquestes situacions, de la incomprensió de la societat i de la no acceptació de l’actual realitat vital, que la persona estimada ara viu al centre. El grup, sobretot, vol ocupar-se del malestar que senten les famílies i les persones properes, abordar els seus dubtes i escoltar les seves angoixes, així com aprendre de les reflexions, experiències i propostes que suggereixen.

Cadascú pot explicar el seu punt de vista, com es veuen afectats els sentiments propis, com repercuteix l’ingrés en la seva vida diària, com gestiona les emocions que se’n generen… Alhora, els participants escolten i aprenen de l’altre i de com viu la seva situació. Qui pot aconsellar i comprendre millor que una persona que ha viscut (o viu) una situació similar a la que un mateix viu?

Compartir opinions i pensaments, sentir les pròpies experiències, escoltar la dels altres… es tracta, podríem dir, de buidar-se per omplir-se de nou. Sovint el que necessiten les persones és expressar-se, sentir-se compreses i escoltades per un grup d’iguals que no jutgen les decisions preses, sinó que ofereixen suport, escolta i orientació. Descobrir que hi ha persones que comparteixen les mateixes angoixes, pensaments i preocupacions que un té pot resultar molt alliberador.

Si voleu més informació sobre els GAM, podeu consultar les pàgines següents:

Amb la col·laboració d’Albert González, psicòleg del Centre Residencial Mutuam La Creueta (Sabadell)