La realitat virtual immersiva, protagonista d’un projecte de teràpia amb mirall, per a la millora de pacients amb dany cerebral adquirit, de l’eDCA

realitat immersiva

L’Equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit de Vila-seca enceta un projecte utilitzant la teràpia amb mirall,  que avui és una intervenció de baix cost que a partir de una il•lusió visual, promou la recuperació motora de l’ extremitat superior, en persones amb ictus. En aquesta teràpia, es col•loca un mirall en el pla mig sagital, col•locant l’extremitat afectada fora de la vista de la persona. S’instrueix al pacient perquè centri la seva atenció visual a la imatge especular de l’extremitat intacta durant el moviment, el que recrea la il•lusió de dues extremitats que es mouen de forma sincrònica i simètrica, sense dèficit.
Una revisió Cochrane de 2018 que va examinar 62 estudis (en la que van incloure a 1.982 participants) van evidenciar que la teràpia en mirall té un efecte beneficiós significatiu, sobre la funció motora i el deteriorament motor després d’un accident cerebrovascular, i pot millorar les activitats de la vida diària. Si bé la simplicitat de la teràpia amb mirall ofereix una opció portàtil i atractiva de baix cost per als pacients amb accident cerebrovascular, hi ha limitacions importants per a aquest tractament. Les activitats terapèutiques estan limitades pels confins físics de la modalitat, amb exercicis restringits en gran mesura a moviments distals i activitats funcionals simples.
La Realitat Virtual (RV) és una tecnologia que pot permetre l’aplicació d’aquesta modalitat més enllà dels límits físics i creatius de la teràpia amb mirall. Les intervencions de Realitat Virtual ofereixen oportunitats enriquides per a la integració de tasques orientades a objectius i la repetició de moviments, cada vegada més considerats components crítics per a la recuperació neurològica. Aquesta, és també una opció atractiva per als pacients, que perceben les tasques virtuals com interessants, motivadores, immersives i realistes.

realitat immersiva
Aquest sistema de Realitat Virtual conjuntament amb una aplicació mòbil (APP) es una opció molt econòmica, que no supera els 10 euros d’inversió, i que per tant, és aplicable a la neuro-rehabilitació domiciliària i/o la teler-rehabilitació.
En breu l’eDCA de Vila-seca, ubicat a les instal·lacions de la Residència Vila-seca per a gent gran, propietat de Grup Mutuam, prepara un nou estudi d’investigació on inclourà la Realitat Virtual Immersiva, en els seus protocols de rehabilitació neurològica.

EDCA Vila-Seca, un nou servei de suport psicosocial i rehabilitador post alta hospitalària al pacient amb dany cerebral adquirit

Sessió informativa de l'eDCA

Tres professionals de la Residència Vila-Seca, el terapeuta ocupacional Victor Vargas, la psicòloga Adela Mas i la directora del centre Sílvia Mirete, van presentar el 21 de març en una sessió informativa un nou servei per afegir a la cartera de prestacions d’utilització pública que fins ara ha ofert a la Regió sanitària del Camp de Tarragona. Es tracta de l’EDCA Vila-seca, un equip de suport psicològic i rehabilitador del pacient amb dany cerebral adquirit (DCA) post alta hospitalària. És un recurs més que s’afegeix, coordinat amb la resta de dispositius d’AP, sociosanitaris i de rehabilitació hospitalaris, per tal de facilitar la continuïtat assistencial dels pacients, les famílies i també dels professionals de la xarxa.

L’objectiu principal d’aquest servei és millorar la qualitat de vida dels pacients que pateixen alguna d’aquestes patologies i de les seves famílies mitjançant un abordatge integral i multidisciplinari. L’equip especialitzat fa les intervencions en la fase posterior a l´alta hospitalària, facilitant l’acompanyament del pacient entre els diferents recursos assistencials i/o al retorn al domicili.

La nova prestació es porta a terme seguint el principi d’accés equitatiu a la cartera de serveis d’utilització pública i, per tant, qualsevol usuari de la Regió sanitària del Camp de Tarragona es podrà beneficiar de la mateixa. Per aquest motiu, Mutuam n’ha volgut informar a tots els proveïdors i als diferents nivells assistencials. L’acte va ser presentat per Xabier Ansa Etxeberria, cap de la Unitat de Planificació de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, i va comptar amb la presència del director de l’àrea sanitària del Grup Mutuam, el doctor Josep Ballester.