NOU COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL ARRAN DE LA COVID-19

Mascareta COVID

Benvolguts i benvolgudes,

En primer lloc, us volem enviar el nostre escalf a tots aquells que en aquesta pandèmia heu perdut familiars, amics o companys. Sens dubte, el que hem viscut aquests mesos perdurarà en la nostra memòria i ens obligarà a afrontar amb canvis la nova normalitat en què comencem a avançar.

Després d’unes setmanes molt dures, els indicadors que les autoritats sanitàries ens faciliten posen de manifest que estem superant la fase més crítica de la terrible crisi derivada de la irrupció de la Covid-19 a la nostra societat. Ens complau comunicar-vos que, també als centres i residències del Grup Mutuam, la situació ha millorat els darrers dies i que, poc a poc, tornem a una normalitat que, ben segur, no serà com la d’abans.

Professionals, persones usuàries i familiars hem viscut unes setmanes complicades i tothom, d’una manera o d’una altra, ha hagut de fer un gran esforç per adaptar-se a unes circumstàncies que no podíem preveure. Des del Grup Mutuam, no podem deixar de donar les gràcies a tot el personal que ha donat el màxim de si mateix perquè els usuaris i usuàries estiguessin ben atesos, i que han intentat amb tots els mitjans disponibles que aquests poguessin sentir-se acompanyats dels seus éssers estimats malgrat les condicions de distanciament a què ens hem vist obligats per protegir la salut de tothom. Sense la seva intensa dedicació, no ens n’hauríem pogut sortir. Gràcies un cop més a tots ells per aquest exemple de vocació i resiliència que han demostrat.

També volem agrair a les pròpies persones usuàries i les seves famílies la capacitat d’adaptació i la comprensió d’unes mesures que sabem que emocionalment han estat dures. Afortunadament, la millora de la situació sanitària i la consegüent desescalada del confinament permetran una flexibilització progressiva de les condicions de distanciament. Així, aviat seran possibles els tan esperats retrobaments. Tanmateix, cal tenir present que moltes de les mesures de protecció de la salut que s’han emprès a causa de la Covid – 19 en els nostres recursos i  serveis, hauran d’incorporar-se de forma indefinida en els nostres protocols amb una finalitat preventiva per garantir la seguretat dels usuaris i treballadors del Grup.

Tots els professionals del Grup  Mutuam seguim compromesos en prestar la millor atenció als nostres usuaris, residents i famílies.

Tot encoratjant-vos a seguir cuidant-vos, rebeu una afectuosa salutació.

Francesc Brosa

Director General

Barcelona, 20 de maig de 2020

Comunicat COVID-10 publicat el 30 de març de 2020

Com envellir des d’una residència geriàtrica, en el marc de la comunitat

Activitats intergeneracionals a la Residència Mutuam La creueta

El concepte de participació comunitària es refereix a un procés de participació contínua en les qüestions culturals, socials, econòmiques i cíviques de qualsevol membre actiu de la comunitat. Des d’aquesta perspectiva i focalitzant la nostra atenció en el col·lectiu de la tercera edat, aquesta participació influeix directament en la vivència de la vellesa com un procés actiu, a més d’incidir en la qualitat de vida per a un envelliment saludable.

L’objectiu principal de la participació comunitària no implica només eradicar el sentiment de solitud de la gent gran, sinó que també els permet enriquir-se establint relacions transgeneracionals. A més, és una bona oportunitat perquè aquest col·lectiu ensenyi als altres els coneixements adquirits al llarg de la seva vida i a partir de les seves experiències i que, alhora, aprengui de les noves generacions o comparteixi experiències amb perfils semblants de la seva edat.

D’acord amb el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), cal tenir en compte la importància de la participació per donar resposta a les necessitats psicològiques dels residents, de manera que es construeixi un vincle afectiu amb la comunitat que preservi la identitat de l’usuari, fent-lo partícip del seu entorn i del moment. La finalitat d’aquestes activitats emmarcades en una comunitat és la de facilitar que la persona gran esdevingui un individu actiu en mig de la societat, fent ús de la seva capacitat d’elecció i de les seves preferències.

Els centres residencials de Grup Mutuam tenen molt present la importància de les relacions comunitàries i fomenten al llarg de l’any moltes activitats en col·laboració amb diferents institucions, entitats, col·lectius, escoles i associacions. Això ha fet possible una gran varietat d’activitats que s’han anat consolidant amb el temps.

Per citar-ne algunes que puguin descriure’s com a comunitàries i que s’han portat a terme a la Residència Vila-seca de Mutuam, fruit de l’experiència i la participació en el Dia internacional de la gent gran, es poden destacar les paellades populars amb la col·laboració de l’ajuntament i de diferents comerços, les passejades multitudinàries amb la col·laboració del centre de salut, sardanes amb l’entitat local, activitats amb escoles, concursos de dibuix, visites d’alumnes al centre -especialment al Nadal-, tallers intergeneracionals, tallers als centres cívics del municipi, celebracions religioses, balls de saló o regionals amb el suport de diferents entitats locals, col·laboració amb la Marató anual de TV3, col·laboració amb estudiants d’Educació social o altres professions vinculades a una residència geriàtrica d’algunes universitats, tallers conduits per voluntaris i dirigits als residents, tallers de lectura a càrrec de les administracions, etc. Aquests són només alguns exemples de les múltiples possibilitats que ofereix la vinculació dels residents amb la seva comunitat.

Amb la col·laboració d’Ethel Brito, animadora de la Residència Vila-seca de Mutuam

Podeu veure el retall premsa amb article de Silvia Mirete, publicat a Mes Vil-seca del 24 de març de 2016