Mutuam MPS, entitat capçalera del Grup Mutuam, celebra l’Assemblea General Ordinària

Assemblea general ordinària 2019

El passat 26 de juny va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de mutualistes que MUTUAM MPS convoca anualment en compliment dels seus estatuts. S’hi van presentar l’estat de comptes i l’informe de gestió de l’exercici 2018 així com el pressupost per a l’any 2019. El director general, Francesc Brosa, va ser l’encarregat d’exposar aquests punts que es van sotmetre a aprovació dels mutualistes.

En la convocatòria, també s’hi van renovar els càrrecs de la Comissió de Control i Auditoria, així com el nomenament d’auditors. Els assistents van aprovar per unanimitat la gestió que ha dut a terme la Junta de Govern de la mutualitat que presideix Josep Arqués.

En el mateix acte es va lliurar la Memòria 2018 que, en un format més divulgatiu, resumeix l’activitat duta a terme pel Grup Mutuam.

Mutuam presenta l’estat de comptes i memòria de 2016

Assemblea General del Grup Mutuam

En compliment dels seus estatuts, l’entitat de previsió social Mutuam MPS va convocar el passat 29 de juny els seus mutualistes a l’Assemblea General per presentar-los l’estat dels comptes i l’informe de gestió, així com el pressupost per a l’any següent i la gestió que ha dut a terme la Junta Directiva el 2016. En el transcurs de la reunió, es van examinar aquests punts per part dels mutualistes assistents i es van sotmetre a la seva aprovació. Es va aprovar per unanimitat la gestió econòmica presentada pel president, Josep Arqués, els vicepresidents, Aurora Sanz i Joan Nubiola, el secretari, Josep Ll. Vilaseca, i el Director General, Francesc Brosa. L’acte també va servir per presentar la Memòria d’activitats del Grup, editada aquest any en un format nou.