Professionals del Grup Mutuam han divulgat el seu coneixement en 14 jornades durant el 2019

Març 19, 2020

Els professionals del Grup Mutuam han estat presents, durant el transcurs d’aquest 2019, en 14 congressos i jornades d’àmbit nacional i internacional, amb un total de 28 comunicacions; 5 orals, 22 en format pòster i com a co-partners de resultats en 1 comunicació oral.

Dels 14 congressos, n’hi ha hagut 4 on hi ha hagut una major presència dels nostres companys: En les XIII Jornades Internacionals de la Societat Española de Cures pal·liatives que es va celebrar el 25 y 26 d’octubre a Santiago de Compostela, s’hi van presentar 7 pòsters i 1 comunicació oral exposada per Sonia Ortega, DUI del CSS Mutuam Güell, amb el títol Jornada SCGiG‘Satisfacción de pacientes sobre evaluación y control del dolor en un hospital de atención intermedia’. En el XXXVII Congrés de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial’ celebrat del 23-25 d’octubre a Donostia s’hi van presentar 4 comunicacions orals: per part del EAR, Rosa Planesas, directora tècnica dels EAR ,hi va exposar ‘Evolución de un equipo específico de atención a las residencias para incrementar la resolución de las urgencias in situ’; des dels Serveis Centrals, Ainhoa Torner, cap del Servei de Qualitat, i Carolina Ferrero, adjunta de Direcció de l’Àrea Residencial, van exposar ‘Implementación de un sistema de gestión de calidad en los centros y servicios del grupo, para la mejora continua’ y ‘Implantación de una herramienta de evaluación del bienestar del paciente con demencia’ respectivament. Sonia Gispert, DUI del CSS Mutuam Güell va presentar el treball ‘Proyecto de mejora de la calidad en la prevención de los errores de medicación en un Hospital de Atención Intermedia’. En el 61 Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontología, celebrat el 12-14 de juny a Saragossa i el XXV Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia a Barcelona el 7-8 de novembre, s’hi van exposar tres pòsters en cadascun.

Però no només en congressos i jornades s’ha divulgat l’activitat científica del nostre grup, ja que els equips EAPS de Barcelona i de Girona han vist publicat els resultats de la seva recerca en revistes científiques. Eva Rodríguez, psicòloga dels EAPS de Barcelona, va publicar a Medicina Paliativa l’article ‘Malestar emocional y estrategias de afrontamiento en pacientes avanzados ante la situación de final de vida’. Clara Fraguell, psicòloga dels EAPS Girona, és una de les autores de l’article ‘Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Detección de la Soledad Existencial en pacientes con enfermedades avanzadas’ projecte multicèntric publicat a la Revista Piscooncologia.

Assistents SECPAL
Assistents al Congrés de la SECPAL

I és que seguim investigant i fent recerca!. Aquest 2019 es van iniciar 5 projectes de recerca nous, dels centres EAR, EAP Barcelona i CSS Mutuam Güell i Mutuam Girona, que sumats als 4 projectes que encara estan en marxa, als 6 que van finalitzar aquest any passat i als 6 pendents d’iniciar aquest 2020, ens mostra la implicació i dedicació dels nostres professionals en la recerca.

Només queda felicitar i donar l’enhorabona als companys que amb el seu esforç tiren endavant projectes de recerca i fan divulgació científica de la seva pràctica assistencial o d’investigació mitjançant articles científics, pòsters o comunicacions orals presentades en congressos i jornades.

Gràcies!


Deixa un comentari