Mutuam presenta l’estat de comptes i memòria de 2016

Juliol 10, 2017

En compliment dels seus estatuts, l'entitat de previsió social Mutuam MPS va convocar el passat 29 de juny els seus mutualistes a l'Assemblea General per presentar-los l'estat dels comptes i l'informe de gestió, així com el pressupost per a l'any següent i la gestió que ha dut a terme la Junta Directiva el 2016. En el transcurs de la reunió, es van examinar aquests punts per part dels mutualistes assistents i es van sotmetre a la seva aprovació. Es va aprovar per unanimitat la gestió econòmica presentada pel president, Josep Arqués, els vicepresidents, Aurora Sanz i Joan Nubiola, el secretari, Josep Ll. Vilaseca, i el Director General, Francesc Brosa. L'acte també va servir per presentar la Memòria d'activitats del Grup, editada aquest any en un format nou.

 


Deixa un comentari