La Fundació Mutuam Conviure dobla les donacions a entitats de caràcter benèfic i de recerca

Febrer 12, 2020

D’acord amb els seus objectius fundacionals, la Fundació Mutuam Conviure va renovar el 2019 els seus compromisos amb algunes entitats i en va establir de nous amb d’altres, fet que suposà, al tancament de l’exercici, donacions per un import total de gairebé 18.000 euros. La Fundació va valorar a l'hora de respondre a les peticions d'ajuts econòmics que les entitats, entre d’altres, portessin a terme projectes de formació de professionals de la Salut, de voluntariat o campanyes de sensibilització sobre gent gran per a famílies i cuidadors.

Les donacions concedides durant 2019 van ser:

  • Fundació Paliaclínic: per a col·lectius en situació de fragilitat (3.000€)
  • Càritas: projectes amb persones desfavorides (2.000€)
  • Paliativos sin Fronteras: (2.000€)
  • XI Congrés Societat Catalano-Balear Cures Pal·liatives: fòrum de compartició d'experiències per als professionals d'aquest àmbit (5.000€)
  • Avismon: projectes amb col·lectius desfavorits (2.000€)
  • Compartint Taula: projecte per cobrir necessitats nutricionals (3.934€)

La fundació del Grup Mutuam seguirà atenent en 2020 les sol·licituds que compleixin els requisits establerts i que aprovi el seu Patronat.


Deixa un comentari