Grup Mutuam estrena web

Octubre 31, 2018

Grup Mutuam acaba de llançar una nova web corporativa amb què, amb un disseny més modern i una millorada usabilitat, vol reflectir qui és i explicar la seva activitat al servei del malalt crònic i les persones amb dependència. Així, l’entitat fa un pas més en el compromís amb la transparència i la proximitat fent més accessible i entenedora la informació a tots els seus públics.

La web incorpora una descripció detallada dels serveis sanitaris, residencials i domiciliaris que ofereix el grup, així com de les seves assegurances i viatges i del Servei Gent Gran. A més a més, s’hi reflecteix l’aposta per la formació continuada i l’excel·lència professional i per la recerca en l’àmbit de la gerontologia i l’atenció a la dependència. La informació de caràcter més institucional hi té també una forta presència, amb un portal específic dedicat a la transparència i un altre a la Fundació Mutuam Conviure.

D’altra banda, la web esdevé més dinàmica gràcies a la integració del blog, que permet que les persones usuàries puguin consultar continguts d’actualitat i articles d’experts vinculats a moltes de les seccions. Tot plegat, és el resultat d’un esforç per millorar l’eficàcia comunicativa d’una de les principals portes d’entrada a Grup Mutuam.

Ja pots consultar la nova web de Grup Mutuam.
, Grup Mutuam estrena web


Deixa un comentari