Grup Mutuam estrena les sessions clíniques 2020 amb la fragilitat com a protagonista

Gener 23, 2020

El 15 de gener, Juan José Zamora Sánchez, investigador d’IDIAPJGol, infermer d’AP de la Unitat ATDOM EAP Montnegre i Unitat ATDOM EAP Les Corts-Pedralbes, va exposar els primers resultats del projecte “Avaluació de la fragilitat i qualitat de vida a l’atenció primària. Utilitat dels instruments IF-Fràgil-VIG i EuroQol-5D en pacients ATDOM i correlació amb esdeviments adversos”. Aquest projecte va guanyar la convocatoria dels premis de recerca en atenció sanitarària 2018, que convoca la Fundació Mutuam Conviure en la seva categoría externa, dotada amb 6.000€.

Durant la seva intervenció, Juan José va exposar i concloure que per la diferent tipologia de pacients que atenen a la unitat ATDOM de l’Atenció Primària: persona gran fràgil, pacient crònic, persones amb demència, persones amb necessitat d’atenció pal•liativa, i davant la necessitat de planificar nivells d’intensitat d’intervenció, l’instrument Índex Fràgil-VIG (IF-VIG) integrat com una evolució de la Valoració Geriàtrica Integral, es presenta com una eina ràpida, que permet una estratificació poblacional i la identificació individual de perfils de fragilitat que ajuda als professionals a la presa de decisions, la planificació de les cures i la millora en la eficiència de l’atenció.

Va demostrar també que en funció del nivell d’intensitat d’atenció assignat, la correlació és positiva, entre els criteris definits i l’índex de fragilitat, millorant la valoració geriàtrica integral.
Actualment segueixen analitzant dades i estan definint perfils de pacients amb patrons comuns que facilitarà la individualització del pla d’atenció.


Deixa un comentari