Formacions d’Autoprotecció i Emergències als centres de Grup Mutuam

Març 14, 2024

Anualment, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Grup Mutuam, realitza diferents formacions a tots els seus centres en compliment de la normativa dels Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència. L'objectiu d'aquestes és capacitar a tot el personal en la gestió d'emergències que poden ocórrer als diferents establiments.

A partir d'un procés minuciós s'elaboren plans detallats per a cada centre, tenint en compte les seves característiques i condicions. En primer lloc, es fa una avaluació prèvia, on es detecten els diferents riscos a les instal·lacions amb potencial per generar una emergència; com pot ser un incendi, una fuita de gas, un avís de bomba, etc. Amb aquesta informació, s'elabora un protocol d'actuació per donar resposta a diferents situacions previstes, establint un organigrama d'emergències que actuarà segons les condicions dels elements contra incendis de cada edifici, els recursos humans disponibles i la tipologia dels residents i pacients. Aquest document és  el que es coneix com a Pla d'Autoprotecció.

Seguidament, per tal que tothom integri els coneixements bàsics d'actuació en cas d'emergència, es realitzen formacions periòdiques junt amb l'Equip de Primera Intervenció. Aquest està conformat per professionals formats i capacitats de Grup Mutuam que s’encarreguen d’intervenir en cas d’emergència. Les sessions tenen una durada de tres hores: primer es fa la teoria on s'ensenya el comportament i les maneres de lluitar en situació d'incendi i després es posa en pràctica. En aquesta segona part, els i les professionals s'entrenen en un suposat cas de rescat a l’usuari en una habitació incendiada i aprenen a utilitzar correctament els extintors.

Sovint, moltes vegades s'aprofiten les formacions per fer simulacres preceptius, on es simula una situació d'emergència als centres i es posa a prova l'eficàcia de la formació, els sistemes de comunicació interna, dels sistemes actius i passius d'extinció d'incendis, i si s'escau, l'evacuació de personal i residents cap a un sector segur.

En definitiva, el compromís del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Grup no només reforça la seguretat dels centres, sinó que també promou una cultura de prevenció i preparació que és essencial per afrontar situacions crítiques amb confiança i eficàcia.


Deixa un comentari