El president del Grup Mutuam, nomenat membre del Consell Consultiu de La Unió Catalana d’Hospitals

Juny 4, 2019

El president del Grup Mutuam, Josep Arqués, va ser nomenat membre del Consell Consultiu de La Unió Catalana d'Hospitals per un període de 4 anys. La sessió constitutiva va tenir lloc el proppassat dia 15 de maig. El Consell Consultiu és un òrgan format actualment per 11 presidents de fundacions, consorcis, mutualitats i empreses privades associades a La Unió, així com pel director del CatSalut, i pot ampliar en el futur la seva composició fins a 15 membres. Les seves funcions, recollides a l’article 28 del Estatuts de La Unió, comprenen la facultat de presentar a l’Assemblea un candidat a la Presidència, de consens, en els casos previstos a l’article 22.4. El Consell també té la responsabilitat d’assessorar La Unió sobre les línies estratègiques, especialment en referència al posicionament i acció sobre els grans debats que afectin els sectors sanitari i social. Josep Arqués ha estat nomenat membre per un període de 4 anys.


Deixa un comentari