COMUNICAT CRISI COVID-19

Març 30, 2020

Benvolguts amics i amigues,

És per tots sabut que vivim moments complicats pels que poc imaginàvem que hauríem de passar. Circumstàncies excepcionals que han alterat la quotidianitat de tothom, i també la dels nostres centres, residències i serveis. De fet, la crisi de Covid-19 afecta de manera especial les persones grans i dependents, principal focus d’atenció de Grup Mutuam. Per això creiem que és important que sapigueu tota la feina que estem fent per oferir la màxima seguretat que ens és possible, tant als professionals com a les persones usuàries, i perquè l’atenció i serveis que donem es vegi el menys alterada possible.

En primer lloc, dir-vos que per tal de garantir la seguretat, tant dels nostres residents com dels professionals que treballen en els centres de persones grans:

  •  Disposem del material de protecció i aïllament necessari.
  •  Hem restringit les visites, seguint instruccions dels responsables sanitaris del nostre País.

En alguns casos, i per raons estrictament sanitàries, s’ha procedit a realitzar aïllaments preventius.

En segon lloc, s’han adoptat diferents mesures per protegir els usuaris d’altres tipus de serveis. En el cas dels d’ajuda domiciliària, Mutuam a casa, s’han extremat les precaucions per evitar contagis, i en el del servei d’oci per a sèniors, Mutuam Activa, s’han posposat les activitats previstes fins que la situació es normalitzi.

Així mateix, us volíem fer saber que, des dels primers dies de la crisi, el Comitè de Direcció del Grup Mutuam ens hem constituït com a Comitè de crisi permanent i, diàriament, ens reunim per fer el seguiment de la situació general i de la de l’Entitat en particular.

Els òrgans de Direcció de l'entitat estem en contacte amb les autoritats sanitàries i les institucions que estan gestionant la crisi, així com amb les direccions dels nostres propis centres i serveis, per tal de prendre decisions i revisar-les d'acord amb el que es consideri més adequat per continuar fent la nostra feina de la millor manera possible.

Som conscients de la dificultat del moment, però sabem que compartiu amb nosaltres la tranquil·litat de saber que els sacrificis que fem ens poden ajudar a protegir el conjunt de la societat i, especialment, les persones més vulnerables.

Des de la confiança que aviat podrem retrobar-nos amb la nostra vida normal i amb els nostres éssers estimats, us encoratgem a cuidar-vos tot el que pugueu. Mentrestant, nosaltres seguirem tenint cura amb la màxima professionalitat, com sempre, dels nostres residents, usuaris i professionals.

Francesc Brosa

Director General de Grup Mutuam


Deixa un comentari