El Comitè de Sostenibilitat fa un balanç del 2023 i planifica el 2024

Abril 16, 2024

El passat mes de març, el Comitè de Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa de Grup Mutuam va celebrar una reunió per tal de fer el tancament del 2023 del Pla de Sostenibilitat i per planificar les accions que es portaran a terme aquest 2024.

Una mirada al 2023

Durant la trobada, els membres del comitè van revisar el grau d’assoliment de cada eix per tal d’incidir en determinades accions i objectius. El primer dels eixos, encarregat de la gestió ètica i del bon govern va tancar l’any amb un 82% d’assoliment, l’eix que vetlla pel nostre equip humà ho va fer amb un 68%, el que ho fa pels clients i usuaris amb un 87%, l’eix encarregat de l’impacte en la societat amb un 70% i el del medi ambient amb un 88%.

Durant el repàs d’assoliment del 2023 es va posar èmfasi en algunes accions destacades de l’any incloses dins el pla i altres que no hi eren, però que el Comitè va voler impulsar. Entre altres la posada en marxa del voluntariat corporatiu, la campanya d’hàbits saludables per pujar escales, vídeos d’ús intern sobre bones pràctiques assistencials, la contractació d’energia provinent de fonts renovable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques als centres del grup.

Què podem esperar del 2024?

A la darrera part de la reunió, es van comentar accions previstes pel 2024 i es va debatre sobre algunes accions possibles centrades en la protecció del medi ambient i la cura de l’equip humà. En concret es van mencionar campanyes de conscienciació del consum d’energies, reciclatge, reducció de plàstics i d’altres que fomentessin la interacció i el teambuilding entre recursos.

Des de Grup Mutuam estem orgullosos dels avenços que s’han fet en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. El projecte porta tres anys de recorregut, però el compromís ja és arrelant en l’entitat i el propòsit de crear un futur més sostenible i inclusiu per a tothom és cada cop més fort.


Deixa un comentari