Sessió de treball sociosanitari entre l’Albada (Parc Taulí) i el Centre Assistencial Mutuam La Creueta

Març 19, 2019

A finals de febrer, el Centre Assistencial Mutuam la Creueta de Sabadell en col·laboració amb l’Albada centre sociosanitari de Parc Taulí, van organitzar una sessió conjunta de coordinació, amb els principals centres d’atenció primària i hospitals del Vallès Occidental Est. La sessió tenia per objectiu tractar com es fan les derivacions, com gestionen els circuits i com millorar la comunicación. En resum com ser més eficaços a l'hora d’ajustar els perfils d’ingrés dels pacients.

Durant la jornada, la directora del centre assistencial, Dolors Cabré, va presentar les xifres d’activitat del 2018 i la situació actual del recurs, que ja compta amb dos anys d’experiència en activitat sociosanitària, com a proveïdor del Servei Català de la Salut al Vallès. Aprofitant que el Centre Mutuam La Creueta dóna atenció a un total de 114 usuaris, procedents de places sociosanitàries i places residencials geriàtriques, durant la sessió es van treballar diferents propostes de millora, en benefici de la persona atesa i el seu entorn. Aquests van resultar molt interessants per assolir l’objectiu d’aquesta reunió entre tots els agents implicats al voltant dels recursos sociosanitaris, els agents de salut i els agents socials del Vallès.


Deixa un comentari