L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona participa molt activament en el Dia Mundial del Voluntariat

Desembre 17, 2019

Entorn aquesta diada mundial, l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona, sempre conscient de la importància que tenen els voluntaris en l’àmbit assistencial i social, van destacar per aquesta jornada dos accions que fa anys que funcionen i d'aquesta manera posen en valor el paper dels voluntaris que dia a dia fan més fàcil el viure a pacients i familiars, i de retruc a professionals.

Per un costat destaquen la figura de l’Antoni Salvador. Un voluntari que des de 2012 va a l'Hospital sociosanitari i que és un gran aficionat i amant de la música. Cada dijous s'acosta al centre i durant tot el matí, assaja cançons d'una ampli repertori amb els pacients sobretot de l’Hospital de Dia. Aquest és avui un projecte inter-generacional que culmina amb una coral enfocada al Nadal. El projecte va néixer l'any 2012, en el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i Solidaritat entre Generacions, orientat a potenciar la participació i col•laboració entre generacions. Avui el projecte arrela fortament en el pla d’activitats anual del centre i fruit de la col•laboració dels més grans i els més joves de l’Escola Forn d’Anells cada Nadal, tots poden gaudir d'una Coral extraordinària.

Per altra banda els Equips d'Atenció Psicosocial - la Caixa - Mutuam Girona (EAPS), tenen també voluntaris propis, que formen i estan dedicats sobretot a pacients de l'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona. Les seves funcions es centren en acompanyar als malalts en situació de final de vida i als seus familiars, donar-los un espai d’expressió i millora del seu benestar, tant als pacients com als seus familiars. Fan suport i acompanyament emocional, distracció i suport a la soledat. A cada voluntari se li assigna un pacient del centre, i es va fent un seguiment per valorar si s'acaba, es continua o es modifica.


Deixa un comentari