L’Hospital Sociosanitari Mutuam Girona col·labora en el projecte “Sempre acompanyats” de l’Obra Social La Caixa

Juny 2, 2016

L'Hospital Sociosanitari Mutuam Girona recentment ha entrat a formar part a la "comissió de detecció de casos" del projecte "Sempre Acompanyats", impulsat per l’Obra Social "la Caixa", la Creu Roja i l’Ajuntament de Girona per tal de prevenir la soledat no volguda de la gent gran i contribuint a la detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat d’aquest col•lectiu fràgil.

El programa, iniciat a mode de prova pilot a la zona del centre de la ciutat, concretament al Barri Vell i al Barri del Mercadal, té com a objectiu reduir el nombre de casos de soledat no volguda de persones grans, a través d’un nou model d’intervenció comunitària que inclou accions de caràcter preventiu i intervenció directa dels casos detectats per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Segons algunes dades aportades per l’estudi realitzat, per engegar el programa, a Girona, les persones majors de 65 anys representen el 14,23% de la població, i d’aquestes, el 42,92% són més grans de 80 anys. Al centre de la ciutat, on estan ubicats el barri Vell i el Mercadal, un 17,25% de la població viu sola i el 29,20% són majors de 65 anys (455 persones). Per tal d’estudiar quina és la percepció de l’envelliment i la soledat no desitjada al territori, s’han realitzat unes enquestes telefòniques que revelen que a Girona el 92% considera que la soledat no desitjada és un problema molt o bastant important, i el 42% afirma conèixer alguna persona en aquesta situació.

En aquest projecte hi treballen més de 15 entitats, entre les que hi ha: mossos d’esquadra, policia municipal, Serveis Socials, Centre Cívic de Barri Vell, CAP Santa Clara (atenció primària ICS), Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Associacions de Gent Gran, Parròquia Mercadal, Càritas, treballadores familiars del Barri Vell, Ajuntament de Girona, etc. Estan dividits en quatre comissions de treball i es reuneixen bimensualment.  Del 1 al 8 de juny es celebra la III Setmana Sempre Acompanyats a la que volem donar el nostre suport


Deixa un comentari