La Residència Vila-seca segueix avançant en el camí de les no contencions

Octubre 8, 2019

La Residència Vila-seca (Tarragona) per a gent gran propietat de Grup Mutuam, amb tot el suport del seu equip de professionals, va superar l’auditoria realitzada el 26 de juny en relació a la 2a avaluació de la Fase III Libera Dignos de la Norma Libera-Care, certificada per la Fundación Cuidados Dignos. Aquesta és una entitat certificada, segons els criteris recollits en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020, per a les activitats d'avaluació dels requisits contemplats en el document normatiu, Norma Libera-Care, que avaluen la gestió de la qualitat de vida i de la cura, centrada en la persona sense subjeccions, en organitzacions socials, sanitàries i sociosanitàries. Norma Libera-Care és la primera norma de treball que aconsegueix mesurar la Qualitat de Vida des de la Gestió de la Qualitat de Vida en les organitzacions que es dediquen a “cuidar”. Fase III Libera Dignos és un model complet de cura que no només parla de subjeccions sinó que ha estat creat entorn la dignitat de la persona atesa. S'entén així que la qualitat de vida de la persona usuària o pacient, sigui l'eix del model, que és mesura amb uns indicadors molt concrets. La Residència Vila-seca per a gent gran, amb el 100% d’indicadors superats i un 0% de subjeccions sobre les persones ateses, se sent orgullosa del model d’atenció centrada en la persona que presta, i que reverteix per igual en les persones que cuiden i en els professionals que cuiden.


Deixa un comentari