La Residència Vila-seca constitueix el seu Consell Participatiu per impulsar la millora del servei

Juliol 4, 2019

El 21 de maig es va constituir el Consell Participatiu de Centre (CPC) de la Residència Vila-seca per a gent gran (Tarragona). Aquest grup està format per 10 persones que representen a treballadors, usuaris i familiars. Aquest consell té per objectiu posar en valor la participació dels tres col.lectius esmentats, per integrar la deliberació i debat en els processos de presa de decisions. D'aquesta manera es poden adequar millor la prestació de serveis d'acord les necessitats dels usuaris i famílies, impulsant una millora en l’assistència en els serveis oferts per aquesta residència geriàtrica.

Les funcions del Consell Participatiu de Centre són:
 Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.
 Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.
 Elaborar i aprovar el projecte del reglament de règim intern del servei i les seves modificacions.
 Informar de la memòria anual, que conté l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics del servei, de caràcter públic.
 Proposar millores en el servei.
 Fer públics els resultats de la participació

Amb aquesta iniciativa, el Consell Participatiu de Centre de la Residència Vila-seca per a gent gran (CPC) , que presideix la directora d'aquesta residència geriàtrica, Sïlvia Mirete, conforma un grup de millora que s'integra també dins la gestió de qualitat del servei.

Podeu accedir al pòster sobre el CPC


Deixa un comentari