La Llar Residència la Sardana Mutuam Manresa, participa en la 1a Jornada sobre el model comunitari en salut mental i addiccions

Juliol 5, 2016

El 9 de Juny es va celebrar a l'auditori de la Casa del Mar la 1a Jornada sobre "El model comunitari en salut mental i addiccions". L'objectiu d'aquesta jornada va ser el de donar a conèixer la vesant més pràctica de l'aplicació del model comunitari en serveis especialitzats en salut mental i addiccions. Més enllà del model estrictament mèdic i farmacològic, la intervenció terapèutica a nivell social i comunitari s'ha demostrat imprescindible i eficaç per a una millor recuperació en persones amb trastorns mentals greus i addiccions varies. La integració comunitària es fonamenta en la utilització de la xarxa social i comunitària com a recurs rehabilitador. Existeixen moltes activitats que ajuden i fomenten el canvi de persones amb trastorn mental o problemes d'addicció amb persones que no en pateixen, i que donen molt bons resultats en la recuperació del rol d'individu comunitari i ciutadà.

Aquesta 1a Jornada anava especialment dirigida als professionals dels serveis de la xarxa de salut mental i addiccions i també estudiants de les diferents disciplines entorn al el treball social, psicologia, educació social, integració social, entre d'altres i també a les administracions públiques responsables d'aquestes xarxes.

Gemma Lana, psicòloga de la Llar Residència La Sardana (salut mental) de Mutuam Manresa, va participar com a ponent d'una de les taules amb la presentació: "Socialització i temps d'oci a les llars-residència de Salut Mental". Al llarg de la seva intervenció, va presentar tots els esforços i projectes que es duen a terme a la Llar-Residència La Sardana, per integrar a la comunitat a persones amb trastorns mentals severs: «Parelles artístiques», «Hort Urbà»,»Concurs de Pintura Agustí de Semir»,»Apropa Cultura»...

La jornada va ser tot un èxit a la que hi van assistir més de 200 persones fent preguntes als ponents i posant en comú experiències i situacions del seu dia a dia en l'àmbit de la intervenció comunitària.


Deixa un comentari