Les famílies del Centre Assistencial Mutuam La Creueta aprenen més de la disfàgia al Grup d’Ajuda Mútua

Febrer 10, 2023

El Centre Assistencial Mutuam La Creueta ubicat a Sabadell, organitza periòdicament Grups d’Ajuda Mútua (GAM) adreçats a famílies de persones residents amb disfàgia. A cada sessió convocada es tracta un tema diferent, incloent-hi la col·laboració de les i els professionals del centre. Aquest darrer mes, el tema va ser ‘Disfàgia: Postures i estratègies a l’hora de menjar’

La sessió va estar conduïda per la fisioterapeuta i el logopeda, amb el suport de l’equip de nutricionistes i cuina del centre. El tema de la sessió es va platejar arran d’observar mals hàbits a l‘hora de menjar, ja que amb el pas del temps és normal que s’adquireixin males postures com recolzar-se a la taula. A més de donar pautes i estratègies a les famílies, es va aprofitar per fer un tast dels diferents plats i textures. Una sessió molt didàctica que requereix un equip multidisciplinari, per reforçar i reconduir hàbits.


Deixa un comentari