Mil i una maneres de treballar l’estimulació cognitiva al Centre Assistencial Mutuam La Creueta

Al Centre Assistencial Mutuam La Creueta de Sabadell, es pren molt seriosament estimular cognitivament a les seves persones residents. Per aquest motiu la psicòloga del centre, Ana Maria Rubio,  ha ideat una gran diversitat d’activitats, on es treballen diferents capacitats cognitives. Aquestes tenen la intenció de potenciar les funcions cognitives i alhora també la funcionalitat dels usuaris i usuàries amb demència, en la seva vida diària. A més, es tracta d’activitats dinàmiques on la participació és principalment verbal i que compten de vegades amb suport audiovisual com la televisió o paper i colors. Un exemple seria l’activitat de buscar un objecte determinat en un temps concret, on es treballa l’atenció sostinguda i selectiva, o el reconeixement d’objectes només per la seva ombra, treballant les gnòsies. La resta d’activitats se centren en capacitats cognitives com l’orientació, la memòria, les pràxies, el llenguatge o les funcions executives.


Deixa un comentari